Методика введення поняття «Байт» на уроках інформатики в початковій школі. Психолого – педагогічні проблеми основи впровадження інформатики в початковій школі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Коли діти оволодіють цими навичками, вони зможуть використовувати комп’ютер для навчальної діяльності і для відпочинку, а також дізнаються про корисність і шкідливість електоро-обчислювальної техніки.

У старших класах діти будуть мати змогу використати свої знання і вміння при вивченні різних інформативних курсів чи предметів, а також зможуть удосконалити їх і накопичити новий матеріал.

Широке використання комп’ютера у шкільній програмі і у повсякденному житті вимагає глибокого знання роботи на ЕОМ. Тому важливим завданням інформатики є ознайомлення учнів з теоретичним матеріалом. А також ознайомити їх з поняттями інформатики. Важливим поняттям інформатики є байт.

Обєкт дослідження: курс інформатики в початковій ланці освіти.

Предмет дослідження: особливості формування поняття «байт» у початкових класах.

Мета дослідження: обґрунтувати методику введення поняття «байт» на уроках інформатики в початкових класах.

Відповідно до мети можна визначити основні завдання дослідження:

1.  Зробити аналіз курсу інформатики у вивченні учнями початкової школи.

2.  З’ясувати суть поняття «байт».

3.  Розробити дидактичний матеріал, для використання його у методиці введення предмету дослідження на уроках у початковій школі.

Щоб розв’язати поставленні завдання були використані методи дослідження:

v Вивчення педагогічних та методичних джерел;

v Порівняння передового педагогічного досвіду;

v Теоретичне узагальнення.


Розділ 1. Психолого – педагогічні проблеми основи впровадження інформатики в початковій школі

1.1Вивчення інформатики в початкових класах

За останні двадцять років ми стали свідками корінних змін у галузі збирання, збереження і використання інформації. Чимало з цих змін зумовлені доступністю потенціально значущої для нас інформації, високою швидкістю її опрацювання і видачі користувачу. Нам відомо, який величезний обсяг інформації починає надходити з екрана домашнього телевізора, якщо ми торкнемося лише деяких його кнопок. Купуючи продовольчі товари, на ярликах яких надруковано маркери, що зчитуються пристроєм касового апарату, ми одержуємо остаточний рахунок, у якому проставлено кількість одиниць кожного товару і загальну ціну, підраховану в результаті опрацювання інформації, прочитаної з цих ярликів. Нам відомо, що аналогічні ярлики й маркери використовуються на складах, підприємствах і навіть у бібліотеках для стеження за поточним станом запасів або фондів. Ми одержуємо рахунки за комунальні послуги у вигляді вузеньких друкованих смужок, які містять інформацію, видану вимірювальними приладами і вибрану з великих масивів даних, що зберігаються в централізованому порядку. Ми слухаємо електронну музику і спостерігаємо відеоефекти в телевізійних програмах — це теж один з видів інформації. Нам відомі годинники з цифровою індикацією і лічильники-індикатори на бензоколонках, автоматичні світлофори й автомати для обліку покупок в універмагах. Ми одержуємо по пошті рахунки або повідомлення, надруковані на ЕОМ, ми можемо придбати пральну машину, яка автоматично виконує складну періодичну послідовність операцій. Ми чули про роботизовані підприємства і про космічні програми, які значною мірою завдячують своїм існуванням новим технологічним процесам збирання й опрацювання інформації.

Усе це лише окремі приклади змін, які відбулися останніми роками; немає сумніву, що темп цих змін і далі зростатиме. Застосування нових інформаційних технологій, придбання потрібного обладнання, навчання і підготовка персоналу до його експлуатації мають стати гідними суперниками давніх методів роботи, якщо при цьому враховувати соціальні наслідки змін, що відбуваються. Учні наших шкіл народилися саме в цей час змін і, як кожне нове покоління, часто не бачать нічого дивного або незвичного в тому, що нам здається радикально новим і несподіваним; пояснюється це тим, що нове покоління не обтяжене власним досвідом. Така готовність до сприймання нових реалій аж ніяк не означає, що функції освіти вичерпані. А тому курс « Інформатика» вводиться з початкової школи.

Методична система навчання інформатики як у системі навчання загальної школи, так і в системі початкової школи вимагає модернізації.

Найбільшою помилкою при обґрунтуванні цілей навчання і інформатики є відрив навчального предмета від суспільної практики, перебільшення його унікальності.

Для того, щоб задовольнити соціальні запити, загальноосвітній курс інформатики повинен охоплювати всі аспекти сучасної інформатики, як користувацькі так і програмістські.

Можна сформулювати цілі сучасного курсу інформатики:

1.  формулювання у школярів комп’ютерної грамотності, яка включає знання

Похожие материалы

Информация о работе