Позакласна робота з біології. Позакласна робота як форма організації пізнавальної діяльності учнів. Вплив симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи на органи

Страницы работы

Содержание работы

Курсова робота на тему: Див роботу Л. Змінити фон

Позакласна робота з біології

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з біології. Предмет дослідження: позакласна робота як форма організації пізнавальної діяльності учнів.

Завдання дослідження:

1.Визначити ознаки позакласної роботи, її роль в навчальному процесі з біології. 2.Визначити і охарактеризувати основні форми і методи для проведення позакласної роботи,їх ефективність. 3.Визначити, у ході експерименту, вплив позакласної роботи з біології на ефективність якості пізнавальних здібностей учнів у навчальному процесі. Дивитись виправлену роботу. Література лише 3 основі джерела

1.Верзилін М.М. Загальна методика викладання біології: [підручник для студентів біол. фак. пед. ін-тів ] /. М.М.Верзилін, В.М.Корсунська. Пер. з рос. -К.: Вища школа, 1980. -352 с. 2.Внеклассная работа по биологии / А.И.Никишов, 3.А.Мокеева и др. - М.: Просвещение, - 1980. - 240 с. 3.Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В.В.Голобородько. Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів / В.М.Гнєдашев. – Х.: Вид. група «Основа, 2005. – 208 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; Вип. 5(29)). 4.Загальна методика навчання біології: [навч. посібник] / І.В.Мороз, А.В.Степанюк, О.Д.Гончар та ін.; За ред. І.В.Мороза. - К.: Либідь, 2006. - 592 с. 5.Захлебньш А.Н. Зкологическое образование школьников во внеклассной работе: [пособие для учителя]/ А.Н.Захлебньш, И.Т.Суравегина. - М.: Просвещение, 1984. - 160 с. 6.Калечиц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися. – М.: Просвещение, 1980. – 87 с. 7.Організація роботи з обдарованими школярами. Всеукраїнська олімпіада еколого- природничого спрямування [Барна М.М., Черняк В.М., Похила Л.С. та ін.] - Тернопіль: Мандрівець, 1997. - 104 с. 8.Підготовка учнів до біологічних олімпіад / О.В.Данилова, К.М.Задорожний та ін. – Х.: Основа, 2004. -112 с. 9.Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, випр.., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. (Альма-матер)

За період педагогічної практики (з 28 січня по 9 березня) до моїх головних обов’язків як студентки-практикантки входило не лише проведення уроків з біології у закріпленому класі, але й також проведення різноманітних позакласних заходів. Одним із таких позакласних заходів було проведення біологічної вікторини на тему “Пізнай самого себе”.

Біологічна вікторина “Пізнай самого себе”. Тема: Пізнай самого себе Форма заходу: біологічний вікторина. Обґрунтування обраної форми роботи: позакласний захід проводиться у 9-х класах, які є випускними, тому найдоцільніше обрати саме таку форму роботи як біологічний вікторина з конкурсами. Це дозволить учням поглибити та удосконалити теоретичні знання, підготувати до практичної діяльності, розвинути творчу активність, ініціативу та стане їхнім орієнтиром у власному рівні знань, що є дуже важливим при підготовці до державної підсумкової атестації з біології.

Мета: Навчальна:узагальнити і поглибити знання учнів з біології людини; довести необхідність пізнання будови та функціонування власного організму; переконати учнів у тому, що людина – це невід’ємна частина природи; Розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес дітей до біології як науки; Виховна: здійснювати моральне та валеологічне виховання.

Завдання1:Ідентифікуйте головний мозок щура (1), кота (2), шимпанзе (3) та людини (4), поставивши на малюнку відповідні номери.

Завдання 2: Підпишіть структури.

Завдання 1:Опишіть вплив симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи на органи.

1.Що, на вашу думку, великий давньогрецький лікар Гіппократ називав «пасовищем життя»? (Повітря) 2.Тварині видалили відділ головного мозку, у результаті чого вона стала спотикатися, високо піднімати лапи, падати, рухатися стрибками, не могла зупинитися, під час стояння колихалася, широко розставивши кінцівки, швидко втомлювалася. Який відділ головного мозку їй видалили? (Мозочок) 3.Відомий давньогрецький лікар Гален стверджував: «Тисячі й тисячі разів повертав я здоров’я своїм хворим за допомогою…». Як ви гадаєте, за допомогою чого повертав здоров’я своїм пацієнтам Гален? (За допомогою рухів) 4.Емблемою служби переливання крові є зображення пелікана. Чому саме цю тварину було обрано для символіки донорства? (За легендою, за відсутності їжі пелікани годують своїх дітей власним тілом)

Методика проведення заходу

За 2 тижні до заходу учням 9-х класів та класним керівникам було повідомлено про проведення біологічної вікторини. В кожному з класів було сформовано команду та обрано капітана. Позитивним на цьому етапі підготовки було те, що учні самостійно виявляли ініціативу ввійти до складу команди та брати участь у змаганнях. Уся програма біологічної вікторини складалася з трьох конкурсів; між другим та третім конкурсами був заздалегідь передбачений відпочинок та емоційне розвантаження. У грі брали участь три команди одночасно (команди 9-А, 9-Б та 9-В класів), тобто можна стверджувати, що даний біологічний позакласний захід носив масовий характер. Основною метою масової позакласної роботи було поширення біологічних знань серед якомога більшої кількості школярів.

Біологічна вікторина «Пізнай самого себе» містила завдання з теми «Нервова регуляція функцій організму людини». Завдання були диференційованими і мали різний рівень складності. Протягом проведення заходу постійно відчувався дух суперництва між командами, адже кожен клас хотів якнайкраще себе проявити та показати високий інтелектуальний рівень. Переможцем у змаганні стала команда 9-Б класу. Таким чином, залучивши одночасно велику кількість школярів, такий вид масової позакласної роботи дозволив розширити можливості впливу на учнів з метою пропаганди біологічних знань і розвитку інтересу до цієї науки.

ВИСНОВКИ 1. Позакласна робота поряд з уроком є винятково важливою ланкою навчального процесу з біології в школі. Саме вона дає можливості не лише для розширення й поглиблення біологічних знань, а й для розвитку творчої активності й самостійності учнів, їхніх нахилів, здібностей, трудового, морального, естетичного, екологічного виховання. 2.Позакласна робота допомогає формувати учнівський колектив і виховує почуття відповідальності перед ним.

3.Позакласна робота має профорієнтаційне значення, задовольняючи потреби учнів у розвитку творчих, конструювальних та експериментальних умінь. 4. Позакласна діяльність із предмета дає змогу зробити начально-виховний процес у школі цілісним, гармонійно комплексним, індивідуально-особистісним.

Доповідь закінчена. Дякую за увагу! Доопрацювати!

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
590 Kb
Скачали:
0