Дидактичні принципи вивчення теми “Електромагнітні коливання” в курсі фізики середньої школи. Розвиток пізнавального інтересу до фізики під час використання комп'ютерних технологій

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Вступ............................................................................................... 3

Розділ 1. Дидактичні принципи вивчення теми “Електромагнітні коливання” в курсі фізики середньої школи........................................... 5

1.1. Методика вивчення теми “Електромагнітні коливання” з фізики середньої школи........................................................................... 5

1.2. Розвиток пізнавального інтересу до фізики під час використання комп'ютерних технологій................................................. 8

Розділ 2. Використання комп'ютерного моделювання електромагнітних коливань................................................................... 13

2.1 Можливості застосування графічних пакетів щодо електромагнітних коливань з фізики середньої школи........................ 17

2.2. Можливості використання графічної оболонки Corel......... 19

2.3 Розробка методики вивчення теми “Електромагнітні коливання”

....................................................................................................... 19

Висновоки..................................................................................... 23

Список використаних джерел...................................................... 24


Вступ

Однією із визначальних аспектів виховання та розвитку підростаючого покоління в процесі навчання інтелектуального розвиток школярів час, об'єм і рівень складності інформації, запропонованої школярам для засвоєння, стає більше, тому процес інтелектуального розвитку учнів вимагає інтенсифікації. Одним із шляхів підвищення інтенсивності навчання використання комп'ютерних технологій вивчення (ІТО). При правильному використанні вони забезпечують низку переваг перед звичайним засобом навчання:

1.  індивідуалізація процесу за змістом, обсягу і темпам засвоєння навчального матеріалу;

2.  активізація учнів при засвоєнні навчальної інформації;

3.  підвищення ефективності використання навчального часу;

4.  позитивна мотивація навчання з допомогою комфортних психологічних умов праці учня, об'єктивності оцінки;

5.  характер праці викладача (скорочення рутинної праці та посилення творчою складовою його діяльності).

Особливу роль відіграє застосування комп'ютерних технологій під час вивчення фізики у неповній середній й усієї вищій школі. Як свідчить педагогічний досвід, найбільша кількість труднощів виникає щодо тих розділів курсу фізики, пов'язані з електрикою, і магнетизмом. Тим більше, що методика вивчення різних тем, у цих розділах не розроблено належним чином. У зв'язку з цим нами була спроба обґрунтування доцільності використання ІТО щодо зокрема теми “Електромагнітні коливання” і розроблено деякі методичні моменти, які, залежно від прийнятої технології процесу, мети клієнта й завдань, а також комп'ютерної оснащеності школи, можна використовувати викладачами фізики як вивчення всієї теми повністю, так вивчення її окремих питань.

Розробка нестандартного способу викладу теми свідчить про актуальності дослідження та укладає у собі елемент новизни і з практичної значимості.

Мета дослідження – розробити методику вивчення електроколивальних процесів з допомогою комп’ютера.

Об'єктом дослідження є організація процесу на різних етапах уроку фізики.

Предметом є пошук змісту, форм і методів навчання, що забезпечують досягнення поставленої цілі.

В основу роботи була покладена гіпотеза: використання комп'ютерних технологій, зокрема деяких прикладних пакетів, що підвищує ефективність процесу і дозволяє досягнути глибокого розуміння цієї теми учням.

З поставленої цілі й сформульованої гіпотези, випливають завдання:

1.  Розробити методику викладу теми “Електромагнітні коливання” з допомогою ЕОМ;

2.  з'ясувати, з якими труднощами зіштовхуються учні у процесі вивчення цієї теми і, отже, яким питань, і поняттям слід приділити особливу увагу.

Аби вирішити поставлені завдання, використані такі методи:

1.  Вивчення методичної, психологічної та довідкової літератури з цієї теми;

2.  ознайомлення з вже наявними розробками у сфері цієї теми.


Розділ 1. Дидактичні принципи вивчення теми “Електромагнітні коливання” в курсі фізики середньої школи

1.1. Методика вивчення теми “Електромагнітні коливання” з фізики середньої школи

При визначенні змісту та методів вивчення даного розділу необхідно

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
62 Kb
Скачали:
0