Аналіз економічного стану підприємств в Україні в сучасних умовах методів оптимального планування обсягів виробництва в умовах ринку, підвищення на цій основі ефективності господарської діяльності підприємства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Основним організаційним ланкою народного господарства України є підприємство. Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

2.Характеристика серійного типу виробництва

Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою її номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи і підприємства поділяються на кілька організаційних тинів виробництва.

Основним показником поділу на типи виробництва є спеціалізація робочих місць.

Тип виробництва — це комплексна характеристика організаційно-технічного рівня виробництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг виробництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Під типом виробництва розуміють ступінь постійного завантаження робочих місць однаковою роботою і пов'язані з нею особливості в економіці.

Серійне виробництво - найбільш поширений тип виробництва .

Серійне виробництво - це форма організації виробництва , для якої характерний випуск виробів великими партіями ( серіями ) з встановленою регулярністю випуску.

Характеризується сталістю випуску досить великої номенклатури виробів. При цьому річна номенклатура виробів ширше , ніж номенклатура кожного місяця .

Це дозволяє організувати випуск продукції більш -менш ритмічно. Випуск виробів у  

великих або відносно великих кількостях дозволяє проводити значну уніфікацію випущених виробів і технологічних процесів , виготовляти стандартні або нормалізовані деталі, що входять в конструктивні ряди , великими партіями , що зменшує їх собівартість

Серійний тип виробництва характерний для верстатобудування , виробництва прокату чорних металів тощо

Організація праці в серійному виробництві відрізняється високою спеціалізацією . За кожним робочим місцем закріплюється виконання декількох певних деталеоперацій . Це дає робочому добре освоїти інструмент , пристосування і весь процес обробки , придбати навички та вдосконалити прийоми обробки . Особливості серійного виробництва обумовлюють економічну доцільність випуску продукції по циклічно повторюваному графіком.

Підтипи серійного виробництва :

- дрібносерійне ;

- серійне ;

- багатосерійне .

Дрібносерійне тяжіє до одиничного , а багатосерійне - до масового .

Цей поділ носить умовний характер. Наприклад , відповідно до класифікації , запропонованої

Виробництво дрібносерійне є перехідним від одиничного до серійного . Випуск виробів може здійснюватися малими партіями.

Впровадження комп'ютеризації дозволяє підвищити гнучкість виробництва і внести в дрібносерійне виробництво риси потокового виробництва . Наприклад , з'явилася можливість виготовляти кілька типів виробів на одній потокової лінії з витратою мінімальної кількості часу для переналагодження обладнання.

Великосерійне виробництво є перехідною формою до масового виробництва .

У великосерійному виробництві випуск виробів здійснюється великими партіями протягом тривалого періоду. Звичайно підприємства цього типу спеціалізуються на випуску окремих виробів або комплектів за предметним типу.

3 Визначення вартості основних фондів

3.1 Розрахунок необхідної кількості обладнання і його повної первинної вартості.

Годовая производственная программа 61000

Наминальный фонд времени 2001 ч

Ср=Тшт*Нгод(річ)/фг*60*кв

Кв=0,6/1 = 0.8

Фг=Фн*(1-Л/100)  Л=5%

Фн=2001

Фг=2001*(1-5/100) =2000

Ср=(1ср+2ср+4ср)=4.4+1.98+0.4=6.78 т.е 7 шт Токарно-гвинторізних станків

1)Ср=6.995*61000/2000*60*0.8=4.4

2)Ср=3.12*61000/2000*60*0.8=1.98

3)Ср=1.105*61000/2000*60*0.8=0.7

4)Ср=0.67*61000/2000*60*0.8=0.4

5)Ср=2.94*61000/2000*60*0.8=1.86

6)Ср=1.83*61000/2000*60*0.8=1.16

7)Ср=0.86*61000/2000*60*0.8=0.54

3.2 Розрахунок вартості приладів,пристроїв та інструменту

Для того щоб найти вартість приладів,пристроїв та інструменту нам треба

20% від повної вартості обладнання

410560*20/100=82112грн

3.3 --3.4

Sвир=Sуд *К*Сп

Sуд=L*B

Sуд1=2.8*1.2=3.36

Sуд2=6.9*1.6=11.04

Sуд3=2.7*1.1=2.97

Sуд4=4.6*3=13.8

Sуд5=1.9*1.7=3.23

Sуд6=1*4=4

Sвир1=3.36*4.5*7=105.84

Sвир2=11.04*3.5*1=38.64

Sвир3=2.97*4.5*2=26.73

Sвир4=13.8*3.5*2=96.6

Sвир5=3.23*4.5*1=14.54

Sвир6=4*4.5*1=18

300.35м2

Sбит=25% від300.35

Sбит=75.08

Обсяг будівлі визначаємо таким чином:

Vбуд=S*K

S-площа будівель =300.35м2

K-висота вир.або побут.будівель

Vбуд=( Sпр*6+ Sбит*2.5)*0.3=

Vбуд=( 240*6+ 60.35*2.5)*0.3=477.3

Ціна за 1м3=2400

Вартість буд= 477.3*2400=1145520грн

Вартісь основних фондів яку розрахували в попередніх розділах

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
79 Kb
Скачали:
0