Підприємство і власність. Соціально-психологічні властивості учнів особливості їх навчання

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Тому останнім часом існують тенденції до зближення уроку як організаційної форми навчання, і лекції.

Отже, викладення матеріалу має базуватися частково на бесіді з учнями і відповідної координації їх думок, опитуванні, висновках вчителя, а також розкритті найбільш спірних і суттєвих питань.


2.3.5 Плани навчальних занять

Структура уроку.

УРОК №1.

Урок №1 буде проходити як урок викладення нового матеріалу.

План уроку.

Тема уроку:  Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності: приватні, колективні, державні, змішаної форми власності.

План теми:

1. Визначення поняття підприємства.

2. Основні ознаки підприємства.

3. Види підприємств за формою власності

4. Поняття власності.

5. Суб’єкти та об’єкти власності.

6. Структура власності.

Мета уроку:

·  сформувати  в  учнів  уяву  про  сутність  підприємства та його основні ознаки;

·  детально  розглянути, які саме існують види підприємств за формою власності, за характером діяльності, за домінуючим фактором виробництва;

·  розкрити поняття власності;

·  розглянути, які саме існують форми власності;

·  розкрити зміст  основних  термінів,  понять та категорій.

Тип уроку: викладання нового  матеріалу відповідно до шкільної програми.

Метод проведення: лекційний з елементами дискусії, інформаційний.

Мотивація уроку: живе, дискусійне спілкування з учнями, цікаві питання. Викладач повинен налаштувати учнів на роботу так, щоб вони зрозуміли всю необхідність цієї дисципліни.

Дидактичні матеріали: наочні матеріали,текст лекції (для вчителя).

Структура уроку:

1. Організаційні моменти  уроку  2-3 хв.

2. Викладення плану уроку 2 хв.

3. Викладання матеріалу 30 хв.

4. Дискусія 10 хв.

5. Завдання до дому.

Домашнє завдання:

Вивчити тему  " Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності: приватні, колективні, державні, змішаної форми власності ".Підготуватись до контрольної роботи, опрацювати такі поняття:

1)  підприємство;

2)  власність;

3)  суб’єкти та об’єкти власності;

4)  державна, колективна, приватна, інтегрована власність;

5)  державне, приватне, колективне тощо.

6)  малі, середні, великі підприємства;

Огляд додаткового матеріалуЗакон України “Про підприємства” від 27.03.91

УРОК №2.

Урок №2 буде проходити як урок узагальнення і закріплення знань.

План уроку.

Тема уроку: Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності: приватні, колективні, державні, змішаної форми власності.

Мета уроку:

·  перевірка рівня засвоєння нового матеріалу;

·  узагальнення  та закріплення знань минулого уроку;

·  сприяння розвитку економічного мислення;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань отриманих в процесі вивчення  даної теми .

Метод проведення: практичний.

Дидактичні матеріали: контрольні питання до теми, проведення експрес-опитування по лекційному матеріалу.

Структура уроку.

1. Організаційні моменти  уроку  2-3 хв.

2. Викладення плану уроку 2 хв.

3. Експрес-опитування для повторення лекційного матеріалу 15 хв.

4. Контрольна робота 25 хв.

5. Завдання до дому.

Домашнє завдання:

Повторити тему  " Підприємство і власність. Види підприємств за формою власності: приватні, колективні, державні, змішаної форми власності " для повного володіння матеріалом.

УРОК №3.

План уроку.

Мета уроку: надати учням реальну можливість потрапити у економічний простір;

Тип уроку: гра

Метод проведення: практичний.

Дидактичні матеріали: план гри.

Структура уроку: урок-гру розраховано на 45 хвилин.

Мотивація уроку: урок №3 є уроком-факультативом. Якщо учні мають бажання поспілкуватись один з одним і проявити свої здібності, вони можуть прийняти участь у грі “Підприємець». Ця робота не є обов’язковою, але викладач повинен зацікавити аудиторію, адже нетрадиційні методи проведення уроку, на мою думку, розвивають дітей більше ніж традиційні. Учні мають велику можливість поспілкуватись один з одним не як однокласники, а, наприклад, як колеги, бізнесмени, які повинні змагатись і досягти певної мети, яка об’єднує їх усіх.


2.3.6 Інформаційний блок та сценарій викладення теми

Методичні матеріали.

УРОК №1.

Дискусійні питання на лекцію.

1.  Назвіть будь ласка основні ознаки підприємства, які Ви знаєте.

2.  Що таке спільне підприємство з іноземними інвестиціями.

3.  Які способи створення підприємств є відомими для Вас.

4.  Як взагалі Ви розумієте поняття власності.

Під час дискусії з точки зору відповідей учнів  будуть ставитись нові запитання, які не зазначені вище (вони будуть виникати по ходу відповіді учнів).

Лекційний матеріал.

План.

1.  Поняття власності. Форми власності.

2.  Сутність підприємства.

3.   Види підприємств за формами власності.

4.  Критерії розмежування підприємств.

5.  Організаційно-правові форми підприємств.

1.Поняття власності. Форми власності.

Поняття “власність” є одним із центральних в економіці. Його можна розглядати в 3 аспектах:

1.  матеріально-натуральний (речовий);

2.  політ економічний (відображає умови виробництва та );

3.  юридичний (правове оформлення володіння, розпорядження та користування об’єкта власності).

Власність -  це відносини між економічними суб’єктами з приводу виробництва і присвоєння благ і продуктів виробництва.

Об’єктами власності є- національні багатства, включаючи землю з усіма її надрами, водний повітряний простір, засоби виробництва, робоча сила, а також результати її діяльності.

Суб’єктами власності є- фізичні та юридичні особи, які в процесі

Похожие материалы

Информация о работе