Основи права: Методичні рекомендації до тестових завдань, страница 3

в)     приватна;

г)     колективна;

д)     комунальна;

е)     особиста;

ж)   спільна.

7.   Виділіть речово-правові способи захисту права власності:

а)     віндикаційний позов;

б)     негаторний позов;

в)      позов про визнання права власності;

г)      позов про відшкодування правової шкоди;

д)     позов про відшкодування моральної шкоди.

8.   Назвіть способи забезпечення зобов'язань:

а)     неустойка;

б)     штраф;

в)      пеня;

г)      задаток;

д)     іпотека;

е)      заклад;

ж)гарантія;

 з)сервітути;

и)суперфіцій;

к)емфітевзис.

9.   Хто с спадкоємцями першої черги за законом?

а)     діти;

б)     подружжя;

в)      батьки;

г)     утриманці;

д)     внуки;

е)      правнуки;

ж)брати, сестри;

з)дід та баба.

10. Хто має право на обов'язкову долю у спадщині ?

а)     непрацездатні діти;

б)     неповнолітні діти;

в)     діти дорослі і працездатні;

г)      батьки;

д)     батьки пенсійного віку;

е)     непрацездатний чоловік;

ж)    непрацездатна дружина,

з)     утриманці;

и)внуки, правнуки;

к)сусід.

11. Хто видає свідоцтво про право власності на спадкове майно ?

а)     державний нотаріус;

б)     приватний нотаріус;

в)     суд;

г)     прокурор;

д)     банк.

12. Які можуть бути підстави звільнення володаря джерела підвищеної небезпеки від обов 'язків по відшкодуванню шкоди ?

а)     не переробна сила;

б)     умисел потерпілого;

в)     груба необережність потерпілого;

г)     неправомірне     заволодіння     джерелом     підвищеної     небезпеки третіми особами;

д)     туман;

е)     злива;

ж)   серцевий напад у водія.

Сімейне право

1.  Назвіть умови укладання шлюбу:

а)     взаємна згода осіб, які вступають у шлюб;

б)     згода батьків;

в)     досягнення віку 16 років;

г)     досягнення віку  17 років;

д)     досягнення віку 18 років;

е)     обізнаність про стан здоров'я осіб, які вступають у шлюб.

2.  Хто вправі визнати шлюб недійсним ?

а)     теща;

б)     свекруха;

в)     суд;

г)     прокуратура;

д)     органи внутрішніх справ;

е)     органи опіки і піклування.

3.   У випадках розподілу між подружжямимайна,  яке є  їх  спільною власністю,  частки будуть такими:

а)     рівними;

б)     чоловікові – 1/3, дружині – 1/3, дітям – 1/3;

в)     чоловікові – 2/3, дружині -  1/3.

4.   В яких випадках із вказаних нижче батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав ?

а)    якщо вони ухиляються від обов'язків по вихованню дітей;

б)     при відмові  без  поважних  причин  забрати  дитину  з  пологового будинку;

в)     якщо вони жорстоко поводять себе з дітьми;

г)     якщо вони аморально себе ведуть;

д)     якщо вони не  купують  своїм дітям  подарунків до  Нового року та Різдва Христова;

е)     якщо батьки сваряться між собою у присутності дітей; Ж')   якщо батьки зловживають спиртними напоями;

з)     якщо батьки є хронічними алкоголіками чи наркоманами.

5.   Над ким встановлюється опіка ?

а)     над дітьми, які не досягли 18 років;

б)     над дітьми, які не досягли 15 років;

в)     над недієздатними громадянами;

г)     над обмежено дієздатними громадянами;

д)     над людьми похилого віку;

е)     над інвалідами І групи по зору.

6.  Де і коли укладається шлюбний контракт ?

а)     в нотаріальній конторі за місцем реєстрації шлюбу до реєстрації шлюбу;

б)     в нотаріальній конторі за місцем проживання однієї з сторін до реєстрації шлюбу;

в)     в органах ЗАГСу після реєстрації шлюбу,

г)     в органах місцевого самоврядування до реєстрації шлюбу;

д)     в суді після реєстрації шлюбу.

Екологічне право

1.   Предмет екологічного права становить такі відносини:

а)     природноресурсові (по використанню природних ресурсів);

б)     охоронні (забезпечувальні) в галузі екології;

в)     гранично допустимі;

г)     економічні;

д)     науково-технічні;

е)     майнові;

ж)   політичні.

2.   Назвіть об'єкти екологічного права:

а)     земля;

б)     надра;

в)     води;

г)     ліси;

д)     тваринний світ;

е)     атмосферне повітря;

ж)   небо і небесні тіла;

з)     люди;

и)домашні тварини;

к)сади;

л)рослинний світ;

м)природно-заповідний фонд;

н)континентальний шельф;

о)виключна (морська) економічна зона.

3.   Назвіть складові змісту права власності на природні об'єкти:

а)     право власності;

б)     право управління;

в)     право нормування;

г)     право прогнозування ;

д)     право користування;

е)     право розпорядження.

4. Назвіть види юридичної відповідальності за екологічне правопорушення?

а)     дисциплінарна;

б)     адміністративна;

в)     кримінальна;

г)     майнова;

д)     конституційна;

е)     обмежувальна;

ж)   фіскальна;

з)     професійно-правова;

и)морально;

к)міжнародна.

Фінансове право

1.  Суб'єктами фінансового права можуть бути:

а)     фізичні особи;

б)     юридичні особи;

в)     держава;

г)     Верховна Рада;

д)     Президент;

е)     Кабінет Міністрів;

ж)   Міністерство фінансів;

з)     Національний банк;

и)район;

к)місто;

л)село;

м)церква;

н)іноземці.

2.   Назвіть методи фінансового контролю:

а)   ревізії;

б)   перевірки;

в)    обстеження;

г)    інспекції;

д)   спостереження;

е)    оприлюднення;

ж)  вилучення;

з)    арешт;

и)аудит.

3.   На які частини поділяється бюджет ?

а)   доходна;

б)   видаткова;

в)    дотаційна;

г)    субвенційна;

д)   резервна.

4.   Хто розробляє проект Державного бюджету ?

а)    Міністерство фінансів;

б)   Кабінет Міністрів;

в)    Національний банк;

г)    Верховна Рада.

5.  Які   органи  в  державі   зайняті   організацією   виконання Державного бюджету?

а)   Міністерство фінансів;

б)    Державне казначейство;

в)    Кабінет Міністрів;

г)    Рахункова палата;

д)    Верховна Рада.

6.   Яку функцію виконують податки в суспільстві ?

а)   фіскальну;

б)   регулюючу;

в)    розподільчу;

г)    стимулюючу;

д)    контрольну;

е)     доходну;

ж)видаткову;

з)   реєстраційну;

и)   лімітивну.

7.   Система оподаткування в Україні:

а)   оподаткування фізичних осіб;

б)   оподаткування юридичних осіб;

в)    відрахування і внески до цільових фондів;

г)    державне мито;

д)    акцизний збір.

8.   Види податків:

а)   загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі;

б)   місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі;

в)    позабюджетні податки і збори;

г)    антиінфляційні податки і збори;

д)    стабільні податки і інші обов'язкові платежі

9.   Система податкових   органів:

а)   Державна податкова адміністрація України;

б)    Митні органи міліції;

в)    Податкова міліція;

г)    спеціалізовані банки;

д)   лімінгові операції;

е)    емітети.