Основи права: Методичні рекомендації до тестових завдань, страница 2

е)    арешт;

ж)  довічне позбавлення волі;

з)    громадські роботи;

и)   виправні роботи;

к)   попередження;

л)   використання заходів фізичного впливу;

м)  використання вогнепальної зброї

н)   зобов'язання публічно попросити вибачення;

о)   заборона експлуатації механізмів.

3.   Визначте, хто вказаних осіб є державними службовцями:

а)    начальник відділу кадрів університету;

б)   народний депутат;

в)    державний радник юстиції 3-го класу;

г)    інженер-механік заводу;

д)   голова постійної комісії міської Ради;

е)    начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

ж)  секретар декана факультету університету;

з)    менеджер комерційного банку;

и)генерал-майор;

к)   доцент університету.

4.   Назвіть об'єкти адміністративного проступку:

а)   державний або громадський порядок;

б)    власність;

в)    права і свободи громадян;

г)    встановлений порядок управління;

д)   життя;

е)    здоров'я;

ж)  честь, гідність;

з)    ділова репутація;

и)   правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.  Хто    з    вказаних    осіб   може    бути    суб'єктом    адміністративної відповідальності?

а)    особа, яка досягла 14-річного віку;

б)    особа, яка досягла 15-річного віку;

в)    особа, яка досягла 16-річного віку;

г)    посадова особа;

д)   юридична особа;

е)    військовослужбовець;

ж)  дільничий міліціонер;

з)    народний депутат;

и)Президент України;

к)іноземець;

л)   особа без громадянства.

6.   Які обставини виключають адміністративну відповідальність?

а)   крайня необхідність;

б)   необхідна оборона;

в)    недієздатність;

г)    неосудність;

д)   слабоумство;

е)    хронічна душевна хвороба;

ж)  стан фізіологічного сп'яніння;

з)    патологічне сп'яніння.

7.   Вкажіть строки адміністративного затримання:

а)   одна година;

б)   три години;

в)    одна доба;

г)    три доби;

д)   десять діб;

е)    п'ятнадцять діб;

ж)  тридцять діб;

з)    сорок п'ять діб.

8.   У   розгляді   справи   про   адміністративне   правопорушення   можуть брати участь:

а)    адвокат;

б)   свідок;

в)    потерпілий,

г)    законний представник;

д)    перекладач;

е)    товариш по службі;

ж)  сусід;

з)    дільничий міліціонер;

и)   експерт;

к)   судовий виконавець.

Кримінальне право.

1.  Назвіть ознаки складу злочину:

а)  суб'єкт;

б)  об'єкт;

в)  підстава;

г)  суб'єктивна сторона;

д)  об'єктивна сторона;

е)  зворотна сторона.

2.    Назвіть    обставини,    які    виключають    суспільну    небезпечність і  протиправність діяння:

а)    необхідна оборона;

б)   патологічне сп'яніння;

в)    „біла гарячка";

г)    крайня необхідність;

д)    затримання злочинця;

е)    добровільна відмова від вчиненого злочину.

3.    Які форми вини передбачені кримінального злочину?

а)   умисел;

б)   необережність;

в)    проста необережність;

г)    груба необережність;

д)    недбалість;

е)    самовпевненість.

4.    Назвіть види кримінальних покарань:

а)   смертна кара;

б)   довічне позбавлення волі;

в)    арешт;

г)    затримання злочинця;

д)   громадські роботи;

е)    виправні роботи;

ж)  штраф;

з)    обмеження волі;

и)позбавлення волі на певний строк;

к)громадська догана;

л)помилування;

м)амністія.

5.    Назвіть види співучасників:

а)   організатор;

б)   дезорганізатор;

в)    виконавець;

г)    підбурювач;

д)    підлабузник;

е)    посібник;

ж)  укривач;

з)    примушував;

и)домовлювач.

Теорія держави і права

1. В результаті чого виникла держава ?

а)    завоювання одного народу іншим;

б)    угоди (договору) між людьми;

в)    появи видатних особистостей;

г)    виникнення приватної власності і класів.

2.   Назвіть Історичні типи держав:

а)   первіснообщинний;

б)   рабовласницький;

в)    феодальний;

г)    авторитарний;

д)   капіталістичний;

е)    соціалістичний;

ж)  демократичний;

з)    соціал-демократичної орієнтації.

3.   Що визначає форму держави ?

а)   форма правління;

б)   форма державного устрою;

в)    народовладдя;

г)    демократія;

д)   федерація;

е)    політичний режим.

4.   Які функції виконує право ?

а)    економічну;

б)   виховну;

в)    каральну;

г)    регулятивну;

д)   охоронну.

5.   Поставте вказані нормативні акти в такому порядку:

 І) Закони;       II) Підзаконні нормативні акти.

а)   Конституція України;

б)   Кодекс законів про працю;

в)    Указ Президента України;

г)    Закон України „Про власність";

д)    Колективний договір;

е)    статут акціонерного товариства.

6. Визначте, до   якої   галузі    права    належать    юридичні    норми,    які регламентують:

а)    права і обов'язки студентів;

б)    відносини між студентами і викладачами;

в)    діяльність по найму працівників;

г)    підприємницьку діяльність громадян.

7.   Чи є суб'єктом права:

а)    5-річна дитина;

б)    сім'я;

в)    студентська академічна група.

8.   Коли настає правоздатність громадянина?

а)    з дня народження;

б)    з дня отримання паспорта;

в)    з дня повноліття.

9.  До яких  видів  відповідальності можуть  бути  притягнуті  наступні суб'єкти правовідносин:

а)    Верховна Рада;

б)    Президент України;

в)    Кабінет Міністрів;

г)    Міністр;

д)    підприємство;

е)    директор заводу;

ж)  інженер-будівельник;

з)    громадянин.

10. Які з вказаних органів є правоохоронними:

а)    Верховна Рада;

б)    Кабінет Міністрів;

в)    Конституційний суд:

г)    органи прокуратури;

д)    адвокатура;

е)    органи міліції;

ж)внутрішні війська;

з)служба безпеки;

и)   державні інспекції;

к)   ревізійна комісія акціонерного товариства.

Цивільне право

1. Цивільне право є правом:

а)    приватним;

б)    публічним;

в)    природним;

г)    позитивним.

2.   Суб'єктами цивільних правовідносин є:

а)     держава;

б)     фізичні особи;

в)     опікуни;

г)     юридичні особи;

д)     підприємства;

е)     акціонерні товариства;

ж)   іноземці.

3.   Назвіть об'єкти цивільних правовідносин:

а)     речі;

б)     цінні папери;

в)     честь;

г)     гідність;

д)     ділова репутація;

е)     продукти творчої діяльності;

ж)   підприємства;

з)     послуги.

4. Якістроки позовної давності передбачені цивільним законодавством?

а)     один рік;

б)     два роки;

в)     три роки;

г)     чотири роки;

д)     один місяць;

е)     три місяці;

ж)  шість місяців.

5.   Назвіть наслідки визнання угод (правочинів) недійсними:

а)     одностороння реституція;

б)     двостороння реституція;

в)     трьохстороння реституція;

г)     недопустимість реституції.

6.   Назвіть форми власності, які передбачені Конституцією України:

а)     державна;

б)     кооперативна;