Изготовление монтажной фотоформы для конкретного книжно-журнального издания, страница 3

•  сума колонцифр кожної пари суміжних по корінці смуг дорівнює сумі колонцифр першої й останньої смуг даного спуска.

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студенів

Викладач видає студентові завдання на виконання роботи, що конкретизує вид видання, його обсяг і формат, вид фальцювання, кількість зошитів для ескізу плану монтажу, використання для друкування на звороті аркушів "своєї" або "іншої" друкованої форми

Відповідно до ОСТ 29-6291 студент визначає варіант оформлення видання, вид комплектовки, формат видання до обрізки (мм), формат смуг (кв.), величину розкладки (кв.), розміри полів до обрізки (мм)

Замість макета видання студент виготовляє ескіз плану монтажу (мал. 4.2) на міліметровому або звичайному папері (формат А4).

Малюнок 4.2   Ескіз плану монтажу друкованого аркуша книжково-журнального видання формату 84 х 108/16

1 – контрольні мітки; 2 – лінія другого сгину; 3 – колонцифри; 4 – лінія першого сгину; 5 – лінія третього сгину; 6 – клапан; 7 – лінія розрізу.

Для вирішення питання про вертикальне або горизонтальне розташування смуг на плані монтажу аркуш довільного формату паперу ділиться на частки, які позначаються відповідним дробом. Вертикальне або горизонтальне розташування дробу визначає розміщення частки (смуги) на плані монтажу. При цьому кількість смуг на плані монтажу повинне бути дорівнює знаменнику дробу.

Для визначення схеми спуска треба виготовити макет спуска однієї або двох зошитів (залежно від видання) довільного формату, а потім номера сторінок перенести на ескіз плану монтажу. При цьому необхідно дотримати відповідну дзеркальність розташування смуг (мал. 4.3).

Малюнок 4.3 Визначення долі аркуша та знаходження смуг ( вертикальне або горизонтальне)  у спуску.

5. Порядок виконання роботи

5.1 Одержати від викладача завдання на виконання роботи

5.2 Визначити параметри видання.

5.3 Виготовити макет спуска смуг однієї або двох зошитів (залежно від завдання I