Изготовление монтажной фотоформы для конкретного книжно-журнального издания, страница 2

Вибір схеми спуска залежить від типу видання, способу фальцювання й числа сторінок у зошиті, виду комплектовки блоку із зошитів, а також від кількості зошитів, одержуваних з одного паперового аркуша, і числа смуг на друкованій формі

Існує багато видів спусків, що розрізняються:

•      долею аркуша (від 1/2 до 1/128 і більше);

•      видом видання (книжкові й альбомні),

•      спуском для видань, які комплектуються вкладкою й добіркою;

•      спуском "на оборот своя друкована форма".

•      спуском "на оборот інша форма";

•      видом фальцювання й інших умов


Малюнок 4.1 Приклади схем найбільш простих спусків смуг:

-  - - - - лінія розріз задрукованого аркуша;

           _______ лінія та номер сгину.

На мал. 4.1 показані приклади схем найбільш простих спусків для друкування книжково-журнальних видань, зошитів, які містять 4, 8 або 16 смуг. Буквою А позначені схеми при використанні для друкування обороту аркуша "своєї", у буквою Б іншої друкованої форми. У першому випадку (мал. 4.1.А) після розрізки й фальцювання аркуша виходять по два одинакові 4-, 8- або 16-сторінкові зошити. У другому (рис. 4.1.Б) по одному зошиті, тому що кожна друкована форма містить у два рази менше смуг у порівнянні зі схемою А. При рівності числа смуг у схемах А и Б (одинакових розмірах друкованих форм) у випадку Б виходять також два зошити, але різні.

При розгляді цих схем можна встановити деякі закономірності, наприклад:

• у кожній парі смуг, суміжних по голівці й корінцю, одна смуга -парна, інша - непарна;

• поруч із першою смугою спуску по корінці завжди розташована його остання смуга;