Маркетингові збутові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 3

Стадії

життєвого

циклу

підприємства

Стратегічна модель розвитку

Стратегічні цілі збуту

Народження

Прискорене

зростання

1.  Вибір цільового ринку

2.  Пошук і прискорене заповнення ринкових ніш

3.  Постійне збільшення обсягу продажу при забезпеченні оптимальної структури збуту з урахуванням вимог ринку і можливостей підприємства

4.  Максимальне використання можливостей збуту на всіх доступних сегментах ринку

5.  Розробка довгострокових прогнозів збуту

6.  Використання прогресивних форм і засобів продажу

7.  Вибір ефективних каналів розподілу

Дитинство

Юність

Рання

зрілість

Обмежене

зростання

1.  Розширення сегменту споживчого ринку, який обслуговується підприємством

2.  Раціоналізація структури каналів, що підлягають розподілу

3.  Координація збутової, рекламної і сервісної політики

4.  Використання найбільш ефективних форм і засобів реалізації товарів

Кінцева зрілість

Збереження

позицій

1.  Істотне підвищення рівня торговельного обслуговування покупців

2.  Зниження рівня збутових ризиків

3.  Скорочення часу звороту товарів і фінансових коштів для підвищення фінансової стійкості підприємства

4.  Активне вивчення збутової політики конкурентів

5.  Активізація рекламних кампаній і заходів щодо стимулювання збуту

Старість

Скорочення

діяльності

1.  Пошук можливостей диверсифікації діяльності

2.  Здійснення маркетингових досліджень з метою виявлення потенційних цільових сегментів ринку

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Обґрунтуйте необхідність стратегічного підходу до управління розподілом і збутової діяльності підприємства в умовах маркетингової орієнтації.

2.  Назвіть відомі Вам маркетингові стратегії охоплення ринку та дайте їх характеристику.

3.  У чому полягає сутність інтенсивної збутової стратегії. Наведіть приклади доцільності її використання.

4.  Що таке вибірковий збут? У чому його переваги та недоліки?

5.  Дайте характеристику ексклюзивного розподілу і франшизи. Наведіть приклади їх використання.

6.  Розкрийте сутність поняття „маркетингове управління товарними запасами”.

7.  Назвіть основні стратегії маркетингового управління товарними запасами.

8.  В чому сутність стратегії „фіксованого замовлення”? За якою формулою визначається оптимальний розмір партії товарів?

9.  Охарактеризуйте стратегію „фіксованого інтервалу”.

10.  Опишіть сутність стратегії „один на один”.

11.  Назвіть дії щодо попередження та ліквідації дефіциту та утворення наднормативних запасів товарів.

12.  Назвіть та охарактеризуйте етапи оцінки постачальників підприємств.

13.  Опишіть стратегічну карту постачальників. Які стратегії ділової поведінки постачальників можливо використовувати?

14.  Охарактеризуйте стратегії доцільності договірної політики підприємств.

15.  Перелічите та охарактеризуйте основні субстратегії маркетингової стратегій збуту підприємства.

16.  Розкрийте сутність та елементи стратегії взаємовідносин з покупцями.

17.  Охарактеризуйте збутовий потенціал підприємства.

18.  Розкрийте сутність стратегії управління збутовим потенціалом підприємства та охарактеризуйте модель її вибору.

19.  Яким чином життєвий цикл цільового ринку впливає на розробку стратегії управління збутовим потенціалом?

20.  Дайте характеристику типам стратегічної реакції підприємства за моделлю вибору стратегії управління збутовим потенціалом підприємства.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

№ 9.1

Цукерки фірми “Київ Конті” продаються у власних магазинах фірми і у франшизних магазинах, що торгують винятково даною маркою товару.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Приймаючи до уваги особливості даного продукту і прагнення фірми зберегти позиціонування даної марки як найкращої, які зміни збутової стратегії можливо порекомендувати фірмі з метою збільшення ринкової частки для марки “Київ Конті”? Обґрунтуйте свої пропозиції.

№ 9.2

Вам доручено організувати збут нової продукції, що випускається ЗАТ “Концерн “Стирол” – фармацевтичної продукції.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Опишіть збутові мережі і збутові стратегії, що доцільно використовувати для даного товару, з уточненням їхніх переваг і недоліків.

№ 9.3

Вам доручено організувати збут продукції, що випускається ЗАТ “Донецький молокозавод”.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Опишіть збутові мережі і збутові стратегії, що доцільно використовувати для даного товару, з уточненням їхніх переваг і недоліків.

№ 9.4

Вам доручено організувати збут лакофарбової продукції, що випускається ЗАТ “Концерн “Стирол”.

Завдання  для ситуаційного аналізу:

Опишіть збутові мережі і збутові стратегії, що доцільно використовувати для організації збуту даного товару, з уточненням їхніх переваг і недоліків.

№ 9.5

Компанія Noblesse, що заснована в 1999 р., входить у торговельну групу «Фокстрот» і є однієї з найбільших компаній, які представляють в Україні швейцарські годинники.

Роздрібна мережа Noblesse поєднує десять магазинів, розташованих у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Сімферополі. Усі бутики розташовані винятково в центральній частині цих міст, оснащені фірмовим торговельним устаткуванням і оформлені в стилі кращих європейських годинних салонів.