Маркетингові збутові стратегії (Матеріали до практичного заняття), страница 2

Товари попереднього вибору – це товари середнього рівня сприйманого ризику; споживач порівнює знайомі йому марки за різними критеріями, наприклад, за ступенем адаптованості до його завдання, стилю, ціні, якості; у відношенні товарів такого типу споживач готовий затратити свій час на оцінку різних пропозицій, що маються на ринку (це відноситься до меблів, одягу, аудіо- і відеоапаратури, тобто до дорогих товарів з низькою частотою покупки); для таких товарів велике охоплення ринку необов'язкове і, з урахуванням ролі продавця, переважніше виборчий збут.

Франчайзинг – система договірних відносин між головним підприємством і невеликим діючим або створюваним підприємством, що займається оговореним видом діяльності на контрактній основі.

НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ

Слайд 9.1 – Маркетингові стратегії розподілу

Скругленный прямоугольник: Маркетингові стратегії розподілу
Скругленный прямоугольник: Стратегія тиску,Скругленный прямоугольник: Стратегія рішучих дій,Скругленный прямоугольник: Стратегія очікування,Скругленный прямоугольник: стратегія збереження 
ділових контактів
 


Слайд 9.2 – Методика аналізу стратегічної доцільності договірної політики підприємств

Показники

Формула розрахунку:

Умовні позначення:

Координати для побуду-вання стратегічної карти постачаль-ників

            (9.1)

    - координата привабливості j-го постачальника для побудування стратегічної карти постачальників;

      - показники привабливості j-го постачальника;

n – загальна кількість показників привабливості.

           (9.2)

  - координата конкурентної сили j-го постачальника для побудування стратегічної карти постачальників;

      - показники конкурентної сили j-го постачальника;

m – загальна кількість показників конкурентної сили

Координати для оцінки ступеня стратегічної доцільності договірної політики

        (9.3)

 - координата (усереднена) привабливості для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики підприємства;

Кдп   - показники конкурентної сили j-го постачальника досліджуваного підприємства;

n – загальна кількість постачальників.

(9.4)

 - координата (усереднена) привабливості для аналізу ступеню стратегічної доцільності договірної політики і-го досліджуваного підприємства;

      - показники привабливості j-го постачальника і-го досліджуваного підприємства.

Слайд 9.3 – Стратегічна карта постачальників

Конкурентна сила

постачальників

Висока

  5

Стратегія

підвищення стратегічної

привабливості постачальника

Стратегія

утримання стратегічної

конкурентної позиції

постачальником

Низька

 2

Стратегія

переосмислення стратегічної конкурентної позиції постачальника

Стратегія

підвищення конкурентної

сили постачальника

1

Низька

2

Висока

5

Стратегічна привабливість постачальника

Слайд 9.4 – Матриця стратегічної доцільності договірної

Конкурентна сила постачальників

Висока

5

Стратегія тиску:         

намір підприємства спростити умови постачання, фінансування, домогтися надання додаткових послуг, фінансових пільг і т.п. підприємствами-постачальниками

Стратегія збереження

ділових контактів:   

орієнтація на довгострокове співробітництво з підприємствами-постачальниками

Низька

2

Стратегія рішучих дій:                                перегляд укладених господарських договорів, контрактів і угод з підприємствами-постачальниками; відмовлення від взаємовідносин і ділових контактів з ними; пошук нових постачальників

Стратегія очікування:                                  підприємство очікує підсилення конкурентної сили постачальників, проводить маркетингову роботу з ними; підшукує контрагентів з більш високою конкурентною силою

1

                     Низька                    2

                     Висока                     5

Стратегічна привабливість постачальників

Слайд 9.5 – Можливі стратегічні цілі збутової діяльності підприємства залежно від стадії його життєвого циклу