Кросворди "Розшифруй кодове слово стратегічного маркетингу", “На “п’ятірку”, “Усміхніться”, страница 3

4.  Стадія в розвитку гігантських фірм-віолентів, коли фірма швидко росте завдяки ринковому успіху своєї продукції і майже не має побічних виробництв.

5.  Комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

6.  Конкурентна стратегія, при якій фірма зосереджує свої зусилля на ринковій ніші.

7.  Система договірних відносин між головним підприємством і невеликою діючою або створюваною фірмою, що займається оговореним видом діяльності на контрактній основі.

8.  Фірми, що орієнтуються на випуск обмеженої кількості вузькоспеціалізованої продукції високої якості і, як правило, перемагають більш потужних конкурентів не силою, а вмінням.

9.  Збутовий посередник, що реалізує продукцію фірми-виробника або постачальника безпосередньо кінцевому споживачу.

10.Стратегія диверсифікації, яка звичайно реалізується через методи захвату і злиття (поєднання).

11.Фактори маркетингового середовища, які безпосередньо стосуються самого підприємства і його можливостей щодо обслуговування споживачів.

12.Ситуація інформаційного середовища підприємства, коли воно практично даремно витрачає гроші на позамежне підвищення якості (“об’єктивна якість”), нічого не виграючи при цьому в думці покупців (“суб’єктивна якість”).

13. Підхід до сегментації ринку, заснований на стратегії маркетингу, яка полягає в тому, щоб виробляти значну різноманітність товару, розрахованих на різноманітні сегменти ринку, кожний з яких вимагає певного комплексу маркетингових заходів.

По вертикалі:

1.  Стадія розвитку фірми-віолента, коли фірма відрізняється особливо крупними розмірами: середнім за темпом, але дуже сталим зростанням; широкою диверсифікованістю і наявністю мережі зарубіжних філіалів.

2.  Ситуація у ціновій маркетинговій політиці, коли підприємством встановлюються різні рівні ціни на один і той же товар на різній основі: за групами споживачів, за територіальною ознакою, за часом.

3.  Система маркетингових комунікацій, що займається розробкою фірмового стилю, його елементів, формуванням унікального іміджу фірми, що відрізняє її від конкурентів.

4.  Стратегія інтеграції, метою якої є збільшення частки ринку, а нерідко і його монополізація.

5.  Група споживачів, які характеризуються одним або декількома загальними стійкими ознаками, визначаючими їх поведінку на ринку.

6.  У стратегічному аспекті являє собою виробництва, на які приходиться найбільша частина обороту фірми; виробництва, з якими фірма зв’язує своє майбутнє; виробництва, що визначають імідж фірми.

7.  Стратегічний процес сегментації ринку, що розглядає ринок як єдину однорідну сукупність споживачів.

8.  Фірми, які зайняті ризикованим першопрохідним бізнесом.

9.  Незайнятий конкурентами сегмент споживачів, тобто потреби цього сегменту не задовольняються повною мірою існуючими товарами.

10.  Нужда, що прийняла специфічну форму відповідно до культурного рівня і особистості індивіда.

11.  Тип маркетингу, який застосовується, коли ринок характеризується недостатнім попитом на будь-яку продукцію.

12.  Автор товарно-продуктової матриці.

13.  Товари, які згідно концепції мультиатрибутивності товару, надають ядерні послуги.

14.  Підбор постачальників продукції або послуг виробничого призначення за допомогою формальної процедури аукціонного типу.

15.  Грошове вираження вартості товару.

Кросворд №3

“Усміхніться”