Кросворди "Розшифруй кодове слово стратегічного маркетингу", “На “п’ятірку”, “Усміхніться”, страница 2

13.Загальний план маркетингових дій підприємства, націлених на майбутнє.

14.Визначення певного місця товару на ринку і у свідомості споживачів.

15.Ідентифікація ринку товару і визначення базового ринку.

16.Боротьба фірм за обмежений об’єм платоспроможного попиту споживачів, що ведеться фірмами на доступних їм сегментах ринку.

17.Фірма, що займає другорядні позиції на ринку, але швидко розвивається і ставить ціль збільшення своєї ринкової частки.

18.Фірма, конкурентна стратегія якої передбачає випуск обмеженої кількості спеціалізованої продукції.

19.Генеральна мета, що виражає причину існування підприємства, його основне призначення і визначає, якою діяльністю має займатися підприємство.

20.Стратегія маркетингу, що спрямована на розширення сфер діяльності підприємства на ринках збуту нової продукції або послуг, не зв’язаних з основним виробництвом.

21.Стадія розвитку фірми-віолента, коли вона зберігає великі розміри, але втрачає динамічність розвитку через зайву диверсифікацію.

22.Споживча ...  – максимальна ціна, яку покупець вважає для себе вигідною заплатити за даний товар.

Кросворд №2

“На “п’ятірку”

1

2

2

3

3

4

5

4

6

5

6

7

7

8

9

9

10

10

11

12

11

13

14

12

15

13

По горизонталі:

1.  Стратегія, яка передбачає, що сумісні зусилля декількох елементів (підрозділів, спеціалістів) системи  (підприємства, організації) дають більший ефект, ніж окремі зусилля певного елементу.

2.  Категорія маркетингу, що являє собою суму фізичних, психологічних і соціологічних засобів задоволення потреб споживача, яке він отримує від їх придбання, володіння і використання.

3.  Ключова перевага товару, яка дозволяє споживачу задовольняти свої потреби найкращим чином; відрізняє даний продукт від товарів-конкурентів і є джерелом мотивації його покупок.