Пристрої комбінаційної схемотехніки (Використання базових логічних елементів. Мультиплексори. Арифметичні пристрої. Схеми контролю), страница 12

а) кожен розряд кодового слова кодується в відповідності до принципів перетворення десяткового коду в двійковий. Оскільки в нашому випадку N = 15, то для кодування кожного розряду кодового слова необхідно мати k = 4 розряди двійкового коду. При цьому створюється k = 4 групи контролю парності;

б) в кожну і-у контрольну групу входять ті розряди кодового слова, в двійковому номері яких в і-й позиції знаходиться одиниця. Ідеологія створення контрольних груп пояснюється рис. 3.33.

Кодове

слово

Контрольний    розряд   

X4

X3

X2

X1

 4

 3

 2

 1

 1

  α

  0

  0

  0

  1

 2

  β

  0

  0

  1

  0

 3

 a

  0

  0

  1

  1

  1

  1

 4

   γ

  0

  1

  0

  0

 5

 b

  0

  1

  0

  1

  1

  1

 6

 c

  0

  1

  1

  0

  1

  1

 7

 d

  0

  1

  1

  1

  1

  1

  1

 8

   δ

  1

  0

  0

  0

 9

 e

  1

  0

  0

  1

  1

  1

 10

 f

  1

  0

  1

  0

  1

  1

 11

 g

  1

  0

  1

  1

  1

  1

  1

 12

 h

  1

  1

  0

  0

  1

   1

 13

 j

  1

  1

  0

  1

  1

   1

  1

 14

 l

  1

  1

  1

  0

  1

   1

  1

 15

 r

  1

  1

  1

  1

  1

   1

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  Рис. 3.33


Рис. 3.33 показує організацію кодованого блоку, який планується передавати по лінії зв'язку, – кодового слова. Воно має одинадцять розрядів інформаційного слова, розряди якого позначені малими латинськими літерами a...r та чотирьох контрольних розрядів, які позначені буквами грецького алфавіту a, b, g, d. Контрольні розряди розміщуються в масиві кодового слова, в клітках тих розрядів, в яких має місце одиниця тільки в одній позиції. Адресі вказаної одиниці i відповідає контрольний розряд.

Відповідно до вказаних правил формування контрольних груп, 4-й розряд входить всього до однієї – третьої – групи; розряд 6 – до другої та третьої, розряд 10 – до другої та четвертої, i т. д. Тому четверта група включає в себе лише розряди від 8-го по 15-й, а третя 4-7 та 12-15. Наймолодший розряд кожної групи є контрольним.

На рис. 3.34 показана функціональна схема кодового перетворювача. З його допомогою семирозряднi сформовані групи інформаційного кодового слова подаються на схеми контролю парності М2-1М2-4. Результати контролю кожної групи записуються в контрольний розряд відповідної групи, створюючи на вихідному регістрі передаване кодове слово.

Відповідно до відображеного на рис. 3.34 принципу формування кодового слова в блоці формування груп створюються групи контролю, які подають свої сигнали разом з контрольним розрядом на схеми контролю парності М2.  Виходи блоків М2-1М2-4 створюють керуючий код К. Якщо при передачі кодового слова в одному з його розрядів з’явилась похибка (на рис. 3.33 приклад появи похибки в 5-му розряді, звідки виходять лінії), то буде зафіксовано порушення парності одиниць в розрядах коригуючого коду, відповідних контрольним групам з розрядом похибки. В результаті коригуючий код буде вказувати на номер того розряду кодового слова, в якому з’явилась похибка. Так, на рис. 3.33  контрольний код 0101 вказує на 5-й розряд.


Для відновлення інформації в передаваному слові необхідно в визначеному розряді проiнвертувати його значення. Схема, яка вирішує цю задачу, приводиться на рис. 3.35.

Кодове слово, що приймається вхідним регістром, перетворюється в 4 восьмирозряднi кодові групи, які контролюються на парність одиниць восьмирозрядними блоками М2-1М2-4. Входи блоків контролю парності дешифруються, i, якщо в i-му розряді має місце похибка, то одиничний сигнал подається на i-й керований інвертор i змінює стан розряду інформаційного слова. При відсутності збоїв в передачі інформації одиничний сигнал з’являється на нульовому вході дешифратора.

Коди Хемiнга використовуються там, де вимоги до точності передачі даних досить високі.

Перемножувачі.  Ідеологіяперемноження двох бінарних слів була описана в першому розділі і заключалась у використанні операцій додавання і здвигу проміжної суми. Реальні 4-х розрядні перемножувачі використовують просту технологію, відповідно до якої для двох слів А і В, які необхідно перемножити, створюється таблиця істинності з вихідним словом С подвійної довжини. Кожен розряд сі слова С є логічною функцією з логічними змінними слів А і В. Тому реалізація 4-х розрядного перемножувача являється простою реалізацією 8-ми логічних функцій.