Мартенівський цех, загальна характеристика і обладнання основних відділень, страница 2

      Шихтові відділення верхнього типу забезпечують транспортування мульдових складів з рейковим шляхами на рівні робочої площадки пічного прольоту без підйомів і спусків, що істотно спрощує і прискорює оборот складів.

     Опис планування та організації робіт у відділеннях, забезпечувати збереження, подачу шихтових матеріалів і розливання сталі, дано у відповідних розділах підручника; нижче описується головну будівлю цеху.

Головна будівля мартенівського цеху

У головному будинку виплавляють і розливають сталь у виливниці. Основою об'ємно-планувальних рішень головного будинку є характерне для всіх сталеплавильних цехів розташування печей в одну лінію і на певній висоті (на рівні робочої площадки), а також виконання основних технологічних операцій - виплавки і розливання сталі в окремих спеціалізованих прольотах. План і поперечний розріз головного будинку мартенівського цеху представлені на рис. 1.Зданіе складається з трьох прольотів-пічного Б,-В, розливного А-Б і шихтового відкрилками В-Г

     У пічному прольоті розташовані мартенівські печі 4, а також-транспортні шляхи для подачі шихтових, заправних і допоміжне дл матеріалів і устаткування для завантаження та обслуговування печей. Печі розташовані між колонами, що розділяють для печей і розливний прольоти так, що забезпечується випуск стали в розливний проліт і разом з тим печі висунуті в пічної проліт настільки, що їх осі знаходяться в зоні дії заливного крана; останнє необхідно для забезпечення подачі вантажів при ремонтах печі. Крок колон цього ряду у відповідності з існуючими будівельними нормами кратний 12 м і для печей ємністю 300-900 т складає 36 і 48 м. Пічний проліт перекритий робочою площадкою, розташовується на такій висоті, щоб забезпечити персоналу можливість обслуговування робочого простору через робочі вікна. Зазвичай ця висота становить 6-8,1 м.

У торцях цеху, а також часто між двома-трьома сусідніми печами передбачають «холості» прольоти без печей. Незважаючи на збільшення довжини цеху вони необхідні, тому що зменшують перешкоди в роботі суміжних печей (довжина мульдового складу перевищує довжину печі та його просування в процесі завантаження перешкоджає обслуговуванню сусідніх печей); крім того, покращуються умови розливання, тому що можна збільшити довжину розливальних майданчиків.

    На робочій площадці вздовж прольоту покладені три рейкових шляху. Близький до печей шлях 6 нормальної колії називається мульдовим, на нього подають мульдовие склади 16 з шихтою при Завалко. Далекий від печей шлях 8 нормальної колії - чавуну-возний. По ньому у період з допомогою Чугуновози 18 подають рідкий чавун з міксерного відділення. Середній шлях 7 з шириною колії від 7,5 до 9,5 м призначений для переміщення завалочні машин 17.

 Пічний проліт обладнаний мостовими кранами 14 для заливки чавуну і підлоговими завалочні машинами 17 для завалювання шихти за допомогою мульди. У неодружених прольотах між печами мають у своєму розпорядженні підвісні бункера для зберігання феросплавів, переносні бункера для заправних матеріалів, ділянки ремонту жолобів для заливання чавуну, заправні торкрет-машини. Бункери для феросплавів встановлюють також у колон між печами. Між колонами, що розділяють пічної проліт і шихтовий открилок, мають у своєму розпорядженні пульти управління печами та допоміжних приміщення.

    Ширина пічного прольоту визначається габаритами мартенівських печей і переміщується вздовж прольоту обладнання (мульдових складів, завалочні машин, Чугуновози), а також необхідним між ними відстанню для безпечного проходу (0,5 м між піччю і мульдовим складом і між складом і завалочні машиною; 1 м між Чугуновози і колонами прольоту). З урахуванням викладеного ширину пічного прольоту роблять у межах від 27 до 30 м. Висота прольоту до верху підкранових рейок становить 16-20 мд

     Шихтовий открилок призначений для забезпечення безперебійної подачі мульдових складів з шихтою до печей. Він перекритий робочою площадкою, яка є продовженням робочого майданчика пічного прольоту; на робочій площадці укладені дві або три залізничні колії 9. Ці шляхи пов'язані стрілочними з'їздами 19 між собою, а також з мульдовим шляхом пічного прольоту. На шляхах шихтового відкрилками подаються з шихтових відділень мульдовие склади чекають на початок завалювання. Залізо-нодорожние шляху забезпечують також можливість маневрування складами при їх подачі до печей та рух назад. Ширина шихтового відкрилками при двох рейкових шляхах складає 14 м, при трьох 18 м, висота визначається габаритами залізничних вагонів. У шихтові відкрилками немає кранового обладнання. До шихтового відкрилками примикають приміщення 21 котлів-утилізаторів, поблизу них знаходяться димові труби 20.

   Розливний проліт служить для прийому випускається з печей сталі, її розливання по изложницам і для прибирання цеху шлаку. Проліт обладнаний разливочні 12, консольними 13 та велосипедними 11 кранами, в ньому розміщені разливочні майданчики, разливочні шляху 2 для візків 10 з изложницам, шлях 3 для вивозу шлаку і сміття, стенди для сталерозливних 22 і 23 шлакових ковшів. Висота розташування розливальних кранів така ж, як і заливальних кранів пічного прольоту.

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Мои рисунки\img030.jpg

Описание: C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Мои рисунки\img031.jpg

Основне обладнання мартенівського цеху

    Підлогові завалочні машини. Основою машини (рис. 2) є міст, що переміщається по ширококолійної шляху уздовж печей. По мосту в поперечному напрямку пересувається візок, на якій закріплений хобот, забезпечений механізмом захоплення мульди і механізмами обертання і гойдання (підйому та опускання) хобота. Взаємодія перерахованих механізмів забез Чіван захоплення мульди хоботом, її підйом з мульдовой візки, введення в піч через вікно і перекидання мульди.