Токарна обробка конічної шестерні (Організаційно-економічна частина дипломного проекту), страница 2

На основі вихідних даних проводимо розрахунок елементів технологічної собівартості та капітальних витрат за варіантами. Розрахунок зводимо до таблиці 11.3 та таблиці 11.4 для 1000 деталей.

Таблиця 11.3 - Розрахунок елементів технологічної собівартості (1000шт)

Найменування

Варіант

Новий

Базовий

1. Основна та додаткова ЗП робочого з нарахуваннями

, де Кл, Кс, Кмо – коефіцієнти, що враховують додаткову заробітну плату та доплати – 1,4, відрахування соц. страхування – 1,37, багатоверстатне обслуговування –1

Ср=1∙3,9/60∙1,4∙

∙1∙1,37∙1000=124,67

Ср=1∙5,529/60∙1,4∙

∙1∙1,37∙1000=176,74

2. Основна та додаткова ЗП наладчика з нарахуваннями

,

де Fд – фонд часу наладчика, n0- кількість верстатів на операції, Nr- норма обслуговування для наладчика

3. Витрати на амортизацію обладнання

4. Витрати на ремонт обладнання

Срем = 0,33∙Са

Срем = 0,33·91,3=30,129

Срем = 0,33∙137=45,21

5. Витрати на електроенергію

Продовження таблиці 11.3

Найменування

Варіант

Новий

Базовий

6. Витрати на інструмент

7. Витрати на допоміжні матеріали

8. Витрати на технологічну площу

9. Витрати на ремонт та амортизацію пристосування

Технологічна собівартість

С1 = 1044,359

С2 = 1620,01

Зниження собівартості визначається за формулою 11.6: 

 %                                                  (11.6)

%

Зріст продуктивності визначається за формулою 11.7: 

  %                                          (11.7)

%

Таблиця 11.4 - Розрахунок капітальних витрат

Найменування

Варіант

Новий

Базовий

Витрати на обладнання з урахуванням транспортування та установки

Коб = Цоб ∙ Ктр ∙ nо,

Де Ктр – коефіцієнт, враховуючий витрати на транспортування та монтаж обладнання

Коб =75000∙1,2∙2=180000

Коб=75000∙1,2∙3=270000

Витрати на виробничу площу

Кпл = Цпл ∙ S ∙ n

Кпл = 300∙8∙2 =4800

Кпл =300∙8∙3=7200

Витрати на оснащення

Від вартості обладнання 10 %

Зосн=18000

Зосн=27000

Капітальні витрати

К1= 202800

К2= 304200

11.3 Розрахунок показників економічної ефективності вибраного варіанту

Економію витрат отриману від зниження собівартості обробки розраховуємо за формулою 11.8:

Е = (С2 – С1)∙Nг                                                (11.8)

Е= ((1620,01-1044,359)/1000)∙110000 = 63321 грн.

Різниця капітальних витрат визначається за формулою 11.9:

                                        K¢ = К1 – К2                                                                                    (11.9)

K¢ = 304200-202800=101400грн.

Річний економічний ефект, отриманий від зниження собівартості продукції та вивільнення капітальних витрат визначаємо за формулою 11.10:

Ег = (С1 – С2) Nг - K¢∙Ен,                                     (11.10)

де Ен –коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, Ен =0,15.

Ег = ((1620,01-1044,359)/1000)∙110000 +101400 ∙0,15 = 78531 грн.

11.4 Фінансовий план. Розрахунок собівартості та ціни деталі «Вал первинний 150.37.104»

Для визначення собівартості та ціни деталі необхідно скласти калькуляцію. Розрахунок зводимо до таблиці 11.5:

Таблиця 11.5 - Калькуляція на деталь.