Токарна обробка конічної шестерні (Організаційно-економічна частина дипломного проекту), страница 3

№ п/п

Найменування статей витрат

Порядок розрахунку

Сума, грн.

1

Матеріали основні

14,56

2

Транспортно-заготовчі витрати

4 % від 1 п.

0,582

3

Поворотні відходи

0,6

Разом вартість основних матеріалів

 1,2,3 п

15,742

4

Основна заробітна платня основних робітників

0,8

5

Додаткова заробітна платня основних робітників

12% від 4 п.

0,096

6

Відрахування до фонду соціального страхування

37% від 4+5п.

0,33

7

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

200% від 4 п.

1,6

8

Цехові витрати

35% від 4+7п.

0,84

Разом цехова собівартість

 1-8 п.

19,408

9

Загальнозаводські витрати

45% від 4+7п.

1,08

Разом виробнича собівартість

 цех.соб.+ 9п.

20,488

10

Позавиробничі витрати

4% від Вир. соб.

0,82

Разом повна собівартість

Вир. соб.+10п.

21,308

11

Плановий прибуток

10% від Пов.соб.

2,130

Разом планово-розрахункова ціна

пов.соб.+11п.

23,43

12

ПДВ

20% від цін.

4,686

13

Відпускна ціна

ПДВ+12п.

28,12

Розрахунок рентабельності наведений за формулою 11.11:

                                              (11.11)

Кошторис витрат на виготовлення продукції приведений в таблиці 11.5

Таблиця 11.5 - Кошторис витрат на виготовлення продукції

№ п/п

Найменування статей витрат

Сума,  грн.

1

Матеріали основні

1601600

2

Транспортно-заготовчі витрати

64020

3

Поворотні витрати

66000

Разом основні матеріали

1731620

4

Основна заробітна платня виробничих робітників

88000

5

Додаткова заробітна платня виробничих робітників

10560

6

Відрахування до фонду соціального страхування

36300

7

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

176000

8

Цехові витрати

92400

Разом цехова собівартість продукції

2134800

9

Загальнозаводські витрати

118800

Разом виробнича собівартість

2253680

10

Позавиробничі витрати

90200

Разом повна собівартість

2343880

11

Прибуток

234300

Разом планово-розрахункова ціна

2577300

12

ПДВ

515460

13

Відпускна ціна

3093200

11.5 Резюме. Основні техніко-економічні показники ділянки

Техніко-економічні показники роботи дільниці відображують кінцевий результат господарчої діяльності. Основою для їх розрахунку є комплекс витрат на виробництво продукції. Техніко-економічні показники вказані в абсолютних одиницях і відображені в таблиці 11.6

Таблиця 11.6 - Основні техніко-економічні показники цеху (ділянки)

№ п/п

Найменування показників

Одиниця вимір.

Величина

Абсолютні

1

Річний випуск деталей:

Кількість виробів (комплектів)

За оптовою ціною

За трудомісткістю

шт. тис.грн. нормо-год.

110000

2

Основні фонди

тис. грн.

3

Загальна площа, у тому числі виробнича

1440

4

Кількість робочих місць

од.

44

5

Сума прибутку

тис. грн.

6

Річний економічний ефект

тис. грн.

78531

7

Річна економія від зниження собівартості

грн.

63321

Відносні

8

Вартість випуску продукції грн. на:

одного основного робітника

одну грн. основних фондів

 1м2 виробничої площі

грн.

грн.

грн.

10

Основні фонди на: одну грн. випуску продукції (фондомісткість)

11

Середній коефіцієнт завантаження устаткування

0,71

12

Трудомісткість одиниці продукції

нормо-год.

13

Виробнича собівартість

тис. грн.

14

Рівень рентабельності виробу

%

10

15

Зростання продуктивності праці

%

41,76

16

Зниження собівартості виробу

%

55,12

Після порівняння двох видів верстатів зробимо висновок, що заміна двох гідрокопіювальних токарних верстатів на один токарно – копіювальний багаторізцевий верстат є вигідною.