Створення нового стенду випробовування амортизаторів (Техніко-економічна частина дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы

7 Техніко-економічна частина

7.1 Визначення об’єктів розрахунку

Розрахунково-балансова вартістьб, грн, техніки визначається (в якості аналога (АТ) приймаємо стенд  з діагностики амартизаторів)

                                          (7.1)

де    Тм – маса машини;

Ц – вартість однієї тони металу, Ц = 3500 грн./т;

Цг – вартість пишучого пристрою.

Для нової техніки (НТ)

           (7.2)

Для аналогічної техніки (АТ)

               (7.3)

7.2 Розрахунок річного фонду робочого часу технікиТр, год

                               (7.4)

де Тф – річний фонд робочого часу, приймаємо 254 діб;

tсм – тривалість зміни, tсм = 8,0 год.;

kсм – кількість змін, kсм = 1,0;

Др – простої у машино-днях в усіх видах технічних обслуговувань та ремонтів, що приходиться на одну машино-годину роботи машини [15], маш.-год.

Визначають за формулою

                                (7.5)

де   dni – тривалість доставки в ремонт або на технічне обслуговування та назад для ТО dni = 0,  для КР dni = 0;

dpi – тривалість перебування в і-тому обслуговуванні або ремонті;

аі – кількість і-тих обслуговувань або ремонтів у міжремонтний цикл;

Тц – час міжремонтного цикла.

Дані беремо з таблиці 6.1

Таблиця 6.1 - Технічне обслуговування та ремонти техніки

Вид технічного обслуговування, ремонту

Періодичність виконання технічного обслуговування, маш. год.

Тц

Кількість технологічних обслуговувань в міжремонтний цикл аі

Тривалість одного технічного обслуговування та ремонту в робочих днях

dpi

Трудомісткість виконання одного обслуговування,

люд.-год.

ri

Автомобіль(НТ)

ТО

1016

10

1

8

ПР

2032

5

1

20

КР

10160

1

2

32

Автомобіль(АТ)

ТО

960

13

1

26

ПР

1920

6

1

46

КР

12192

1

3

140

Для НТ

.                   (7.6)

Для АТ

.                         (7.7)

Отже, річний фонд часу роботи,Тр, год; буде рівний, відповідно для НТ

                                      (7.8)

для АТ

                                      (7.9)

6.3 Річна експлуатаційна продуктивність

[Ю1]                                  (7.10)

де   VЭ – годинна експлуатаційна продуктивність, необхідний час для діагностування одного амортизатора 10 хвилин, тобто годинна експлуатаційна продуктивність буде становити, VЭ= 6 амортизаторів

Тр  – річний фонд робочого часу, год.

Для НТ

                                                 (7.11)

Для АТ

                                      (7.12)

6.4 Розрахунок річних витрат

6.4.1 Розрахунок заробітної плати Sзп, грн/рік,

з нарахуванням

                                       (7.13)

де   kнз – коефіцієнт, що враховує накладні витрати на заробітну плату, kнз= 1,3;

l – коефіцієнт, що враховує премії, l = 1,25;

Тр – річний фонд часу роботи, для НТ: Тр = 2003,6; для АТ: Т =2003,15год.;

СТі – погодинна тарифна ставка IV-розряду, СТі = 9,21 грн/год.;

Н – норма нарахувань на заробітну плату, Н = 0,3855.

Для НТ

        (7.14)

Для АТ

        (7.15)

6.4.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань нової техніки Sар, грн

                                                   (7.16)

де     п – норма амортизаційних відрахувань за квартал у відсотках, п = 6%.

Розрахунок ведеться поквартально.

Для НТ:

– перший квартал, балансова вартість Цб = 1369,5

                                      (7.17)

– другий квартал, балансова вартість

 Цб =1369,5 – 136,95=1232,55                                 (7.18)

                                       (7.19)

– третій квартал, балансова вартість

Цб =1232,55 – 123,3 = 1109,25                                 (7.20)

                              (7.21)

– четвертий квартал, балансова вартість

 Цб = 1109,25–110,925=998,33,                                (7.22)

                                (7.23)

Загальні річні амортизаційні відрахування

Sар1 = 136,95 + 123,3 + 110,925+ 99,833 = 471       (7.24)

Для АТ:

– перший квартал, балансова вартість Цб = 2900

                                           (7.25)

– другий квартал, балансова вартість

Цб = 2900 – 290 = 2610                                            (7.26)

                                          (7.27)

– третій квартал, балансова вартість

 Цб = 2610 – 261 = 2349                                           (7.28)

                                      (7.29)

– четвертий квартал, балансова вартість

Цб = 2349 – 234,9 = 2114,1                                                (7.30)

                                (7.31)

Загальні річні амортизаційні відрахування

Похожие материалы

Информация о работе