Розрахунок коефіцієнта корисної дії електричної тяги

Страницы работы

Содержание работы

Розрахунок коефіцієнта корисної дії електричної тяги

Під коефіцієнтом корисної дії електричної тяги розуміють ККД всієї системи, включаючи ККД установок для вироблення, передачі, перетворення і споживання енергії. В кожній з ланок цієї системи існують втрати енергії, що враховуються при визначенні коефіцієнта корисної дії всієї системи.

Коефіцієнт корисної дії електричної тяги hет, визначається добутком ККД ланок, що складають цю систему. Одержане значення ККД округлюють до двох знаків після коми та переводять у відсотки (hет×100%).

                             hет=hесhптhлепhтпhкмhел,                                             (1)

де hет -- ККД електричної тяги;

hес -- ККД електростанції;

hпт -- ККД підвищувального трансформатора;

hлеп -- ККД  лінії електропередачі;

hтп -- ККД тягової підстанції;

hкм -- ККД контактної мережі;

hел -- ККД електровоза.

Вихідні дані для визначення ККД електричної тяги обирають з таблиць 4.1 та 4.2 методичних вказівок для виконання курсової роботи РК1 у відповідності до варіанту.

Таблиця 4.1 -- Вихідні дані для визначення ККД електричної тяги

Найменування

Остання цифра навчального шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ККД електростанції

0,36

0,38

0,34

0,33

0,40

0,29

0,34

0,32

0,40

0,41

ККД

підвищуючого трансформатора

0,98

0,97

0,98

0,97

0,98

0,97

0,98

0,97

0,98

0,97

ККД лінії

електропередачі

0,96

0,95

0,96

0,95

0,97

0,95

0,96

0,96

0,97

0,96

ККД тягової

підстанції

0,92

0,91

0,90

0,92

0,91

0,92

0,90

0,92

0,90

0,91

ККД контактної мережі

0,94

0,93

0,94

0,93

0,93

0,92

0,94

0,93

0,91

0,92

Таблиця 4.2 - ККД електровоза

Найменування

Передостання цифра навчального шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ККД електровоза

0,88

0,89

0,84

0,89

0,88

0,85

0,84

0,88

0,89

0,85

Приклад розрахунку ККД електричної тяги

(Після вибору варіанта завдання наводяться вихідні дані, формула 4.1 та її складові, пояснення до неї, розрахунок ККД та його перевід у відсотки).

hет= 0,14×0,98×0,95×0,91×0,92×0,89=0,284×100=28,4%.

Похожие материалы

Информация о работе