Коефіцієнт корисної дії електричної тяги. Функціональна схема електричної тяги

Страницы работы

Содержание работы

ККД електричної тяги

Приведемо розрахунок коефіцієнта корисної дії електричної тяги. Із цією метою розглянемо функціональну схему електричної тяги на постійному струмі (рис.), що показує перетворення внутрішньої енергії палива в роботу сили тяги.

6_2.gif (24314 bytes)

1 – котел; 2 – парова турбіна; 3 – генератор; 4 – теплова електростанція; 5 – лінія електропередачі (ЛЕП); 6 – тягова підстанція, у якій напруга ЛЕП знижується до робочої величини; 7 – контактна мережа; 8 – електровоз

Рисунок -- Функціональна схема електричної тяги:

Всі перетворення електроенергії в електричному ланцюзі приводять до її втрат, величина яких може бути оцінена за допомогою ККД пристроїв електропостачання ηУЭ:

ηУЭ= ηЛЕП ηТП ηКС80–85%,                            (1)

де ηЛЕП – ККД ЛЕП; ηТП – ККД тягової підстанції; ηКС – ККД контактної мережі.

Тоді ККД електричної тяги визначиться як

η ЭТ = ηТЕС ηуе ηел = 35 * 80 * 90 * 25%,                        (2)

де η ТЕС – ККД теплоелектростанції. Найбільші втрати в ній відбуваються в турбіні (η т= 40%); ККД котла ηк = 80–90%; ηел – ККД електровоза.

КПД електричної тяги залежить від джерела електроенергії: чим вище ККД електростанції, тим вище ККД електричної тяги. Найбільшим ККД володіють гідроелектростанції (ГЕС 80–85%), а найменшим – атомні електростанції (АЕС 30%). У Росії ТЕС виробляється - 80%, ГЕС 12%, АЕС - 8% всієї електроенергії. Електрична тяга в 4-5 разів економічна ніж парова. При цьому помітно поліпшуються умови праці локомотивних бригад, знижуються обмеження по потужності силових установок.

Основний недолік електричної тяги – її неавтономність і більші капітальні витрати на електрифікацію залізниць. Електрифікація економічно вигідна при перевезеннях 30 млн. ткм брутто на двоколійних ділянках й 15 млн. ткм брутто – на одноколійних.

Похожие материалы

Информация о работе