Міжнародні організації залізничного транспорту

Страницы работы

Содержание работы

Міжнародні організації залізничного транспорту (МОЗТ)

Задачі МОЗТ - узгодження умов і тарифів перевезень пасажирів і вантажів (у т.ч. з урахуванням різниці ширини колії на кордонах ряду країн, прикордонного й митного контролю), експлуатації рухомого складу й контейнерів, часткової фінансової й технічної участі в будівництві штучних споруд (мостів, віадуків, тунелів тощо) на кордонах країн і в організації залізничних паромних переправ між ними, підвищення конкурентноздатності залізничного транспорту, розвиток і удосконалення його експлуатаційної діяльності і інфраструктури, інтермодальності залізничних перевезень, розробка міжнародних транспортних напрямків (коридорів), підвищення рівня безпеки, енергоресурсосбереження та екологичності залізничних систем, науково-технічне співробітництво та обмін досвідом. У країнах СНД це також схоронність технологічної єдності залізничної мережі та загального інформаційного простору, єдина тарифна політика, придбання квитків прямого й зворотного напрямків (система «Експрес-2»), стандартизація й сертифікація засобів залізничного транспорту.

Способи співробітництва МОЗТ - різного виду зустрічі погодженої періодичності (наради, сесії, конференції, симпозіуми, виставки, асамблеї, конгреси, видання журналів та інших друкованих видань).

Більша частина МОЗТ організована після 2-ї світові війни і створення міжнародної організації об'єднаних націй (ООН). Усього у світі 13 МОЗТ, в основному вузьких напрямків діяльності (по видах перевезень тощо). Україна бере участь у роботі 3-х зазначених нижче організацій.

РАДА ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ДЕРЖАВ - УЧАСНИКІВ СПІВДРУЖНОСТІ (РЗТ)

Заснована в 1992 р., керівництво Ради перебуває в Москві (Росія). Члени Ради – представники залізниць 17-ти країн: 11-ти країн Співдружності незалежних держав (СНД) — Росії, України, Білорусії, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Грузії (вийшла з СНД в 2008 р.), 3-х країн Балтії (Латвії, Литви, Естонії), Болгарії та Фінляндії.

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ЗАЛІЗНИЦЬ (МСЗ)

Заснований в 1922 р., дирекція перебуває в Парижу (Франція). У нього входять представники залізничних адміністрацій і галузеві науково-дослідні організації більш ніж 50-ти країн світу, у т.ч. УЗ України з 1997р.

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ (ОСЗ)

Заснована в 1956 р. у Софії (Болгарія), керівництво перебуває у Варшаві (Польща). У її роботі беруть участь більше 30-ти країн миру, у т.ч. Україна з 2001 р.

Похожие материалы

Информация о работе