Показники роботи депо Основа Південної залізниці та використання локомотивів в депо, страница 3

На даний момент в інвентарному парку депо нараховується 61 тепловоз 2ТЕ116, які працюють у вантажному русі, 16 тепловозів ТЕП70, три тепловози 2М62, три тепловоза ТГМ23Б та один рейковий автобус 620М-002.

З таблиці 1.1 видно, що кількість тепловозів інвентарного парку 2ТЕ116 за останні три роки зменшилась, це пояснюється старінням тягового парку та відсутністю його оновлення. Тепловози серії ТЕП70 прийшли в парк депо приблизно в 1987-1989 роках, а тепловози серії 2ТЕ116 надходили приблизно з 1981 по 1989 роки. В період з 1984 по 1987 р. був відкритий ремонт даних серій в обсягах ТО-3 – ПР-2. Взагалі інвентарний парк як вантажних, так і пасажирських тепловозів  локомотивного депо Основа характеризується помітним спрацюванням, що видно із діаграми на рисунку 1.8.

Рисунок 1.8 – Діаграма пробігів локомотивів приписного парку

депо Основа від року їх побудови

Технічний стан тягового рухомого складу оцінюється по ряду показників, найбільш важливими серед яких є: деповський відсоток несправних локомотивів, кількість випадків транспортних порушень на шляху прямування, кількість випадків непланових ремонтів. Ці показники, а також програми ремонту локомотивів зведені до таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Основні показники ремонту локомотивів у депо Основа

Показники та

їх вимірники

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

Програма ремонту тепловозів на ПР-3П

7

8

2

1

3

Програма ремонту тепловозів на ПР-3

14

7

10

23

20

Програма ремонту тепловозів на ПР-1

135

155

161

170

173

Програма ремонту тепловозів на ТО-3

521

636

669

623

627

Простій на ПР–3П, діб

16,6

15,8

8,36

20,8

13,4

Простій на ПР -3, діб

14,6

10,7

17,26

14,5

11,5

Простій на  ПР–1,год

100,9

89,7

111,2

65,2

47,0

Простій на  ТО-3, год

32,3

30,2

35,6

32,23

27,3

Кількість непланових ремонтів НР

105

108

101

100

98

Відсоток несправних локомотивів, %

6,6

6,78

7,76

6,85

6,41

Тенденцію зміни кількості непланових ремонтів по роках видно з рисунку 1.9

Рисунок 1.9 – Кількість непланових ремонтів за період 2002-2006 роки

Заміна імпортних запасних частин на вітчизняні (керівник робіт по організації випуску запчастин для імпортних локомотивів на вітчизняному підприємстві ПО «Завод ім.. Малишева», м. Харків – доцент кафедри ЕРРС УкрДАЗТу Теслик А.Г.) стала поштовхом для заміни російських дизелів типу 5Д49 на тепловозах 2ТЕ116 на українські дизелі типу Д80 побудови заводу ім. Малишева при проведенні капітальних ремонтів локомотивів.

Таблиця 1.5 – Розподілення непланових ремонтів по видам пошкодження вузлів та агрегатів 2005/2006 років

Серія

Дизель

Допоміжне обладнання

Гальмівне обладнан-ня

Електро-обладна-ння

Колісні пари з буксами

Моторно осьові підшипники

Інше обладна-ння

2ТЕ116

48/56

4/3

0/0

14/4

3/4

4/2

3/4

ТЕП70

8/11

4/2

1/0

7/2

3/3

-

0/2

2М62

0/3

-

-

-

-

-

-

ТГМ23Б

0/2

1/0

-

-

-

-

-

Всього

56/72

9/5

1/0

21/6

6/7

4/2

3/6

Збільшення НР по видам обладнання (таблиця 1.5) в 2006 році відбулося по дизелям з 56 до 72 випадків, по колісним парам з 6 до 7 випадків і по іншому обладнанню з 3 до 6 випадків.

Зменшено з 9 до 5 випадків по допоміжному обладнанню, з 21 до 6 по електрообладнанню, 4 до 2 випадків по пошкодженням моторноосьових ремонтів. Не допущено непланових ремонтів по пошкодженню гальмівного обладнання.

Рисунок 1.10 – Розподілення непланових ремонтів по видам пошкодження вузлів та агрегатів за 2006 рік