Восьмизначна система позначення рухомого складу залізниць

Страницы работы

Содержание работы

Восьмизначна система позначення рухомого складу (РС) залізниць

З 1984 р. на залізницях СРСР введена восьмизначна система позначення РС для створення бази даних у зв`язку з розвитком обчислювальної техніки, а також необхідності швидкого пошуку. Така система спрощує ведення документації, для тягового РС покращує оперативне планування обслуговувань і ремонтів. Восьмизначні номери присвоєні кожній одиниці (вагону, секції) тягового, не тягового та спеціального РС (крани на залізничному ходу, самохідні колійні машини тощо) та нанесені на бокових поверхнях вагонів та кабін локомотивів, МВРС. На пасажирських вагонах такі позначення нанесені поседедині в два рядки, один над одним (три цифри зверху, п`ять цифр нижче під ними). На всіх інших одиницях РС цифри нанесені в один ряд. Позначення серій тягового РС та (через тире) порядкових номерів їх одиниць (що присвоєні заводом-виробником) на торцевих поверхнях секцій та на інших місцях зберігається. Ці номери є 5-м, 6-м, 7-м знаками 8-ми значного коду ТРС, якщо порядкові номери тризначні. Для 4-х значних номерів та номерів двох і багато секційних локомотивів, МВРС, інших видів РС формування нового коду інше (дивись нижче).

Структура системи цифрового позначення всього РС визначає:

1-й знак -- вид РС (0 – пасажирські вагони, 1 – тяговий та спеціальний РС, інші цифри – види вагонів).

2-й знак -- тип РС (для тягового РС, вантажних та спеціальних вагонів, в залежності від 1-го знаку).

3-й знак -- галузь застосування РС (для ТРС, вантажних та спец. вагонів, в залежності від 1 і 2-го знаків).

4-й знак -- технічна характеристика РС(в залежності від 1-го знаку) або початок порядкового номеру РС.

5, 6, 7-й знаки – порядковий (інвентарний) номер РС, якщо він 3-значний (4-х значний – з 4-го знаку).

8-й знак – контрольний правільності попередніх знаків (розраховується за методикою, яка наведена далі).

Для пасажирських,багажних, поштово-багажних вагонів та вагонів-ресторанів (1-й знак 0) 2-й і 3-й знаки складають код залізниці, до якої він приписаний, 4-й знак -- технічні особливості його конструкції.

Для вантажних вагонів 1-й знак 2 означає критий вагон, 4 – платформа, 6 – піввагон, 7 – цистерна, 3, 5, 8, 9 – спеціалізовані вагони для перевезення вантажів конкретного найменування (в тому числі 5 -- цистерни).

2-й, 3-й, 4-й знаки тризначного номеру вагонів визначають їхні основні експлуатаційно-технічні признаки (вісність, наявність чи відсутність гальмівних площадок, тощо).4-и значні номери починаються з 4-го знаку.

Для тягового та спеціального РС (1-й знак 1) подальші цифри означають:

2-й знак -- тип складу (1 – електровози односекційні, 2 – електровози багато секційні, 3 – електропоїзди, 4 – вагони електросекцій та метрополітенів, 5 – тепловози односекційні, 6 – тепловози багато секційні, 7 – дизель-поїзди, автомотриси, 8 – мотовози, авто- і мотодрезини, 9 – колійні машини, механізми, 0–паровози).

3-й знак -- рід служби (для всіх видів ТРС), тип тягової передачі потужності (для тепловозів), рід струму живлення (для електричного РС), в залежності від 2-го знаку. Якщо два перші знаки 11, 3-й знак означає електровоз односекційний: 0 –пасажирський постійного струму, 1 -- вантажний постійного струму, 3 -- вантажний змінного струму, 6 -- маневровий постійного струму, 7 – маневровий змінного струму), 9 – пасажирський змінного струму, інші цифри 3-го знаку (2, 5, 8) разом з 4-м знаком визначають його серію. Якщо два перші знаки 12, 3-й знак – це електровоз багато секційний: 0 –пасажирський постійного струму, 1, 2, 3 -- вантажний постійного струму, 4, 5, 6, 7, 8 -- вантажний змінного струму, 9 – пасажирський змінного струму. Якщо два перші знаки 13 або 14, 3-й знак означає електропоїзд: 05 – постійного струму, 68 –змінного струму, 9 –швидкісний (обох видів струму). Якщо два перші знаки 15, 3-й знак означає тепловоз односекційний: 0 пасажирський, 1 вантажний, 26 маневрові (електрична передача потужності), 79 – маневрові (гідравлічна передача потужност). Якщо два перші знаки 16, 3-й знак означає тепловоз багато секційний: 0 –пасажирський, 19 – вантажний.

Всі види іншого ТРС, якщо два перші знаки: 17дизель-поїздів, автомотрис, 18--мотовозів, авто-, мотодрезин, 19–самохідних колійних машин, 10–паровозів.

4-й знак окремо (чи при значної кількості об`єктів разом з 3-м знаком) умовно визначає серію тягового РС.

Проміжні секції багато секційних локомотивів мають однакові 1…3-і та 5…7-і цифри номеру головної секції (в трьох секційних – непарний № головної секції А), але відрізняються від них 4-м знаком, який і вказує на проміжну секцію).

Коли кількість однакових за видом, типом та технічними характеристиками об`єктів перевищує 1 тисячу (наприклад, конкретна серія локомотива), то для позначення його інвентарного номеру за 8-ми значною системою крім 5, 6, та 7-го знаків використовується також його 4-й знак. Тому ряду серій тягового РС виділено 2 та більше цифр в 4-му знаку, крім деяких серій, для яких виділені 104 номерів, що дозволяє їх позначити першою трьох значною частиною коду. Наприклад, електровоз ЧС2Т-270 має перші 7 знаків 1101270 (без контрольного 8-го знаку) 8-ми значного позначення, а ЧС2Т-1270 – відповідно 1102270.

Похожие материалы

Информация о работе