Восьмизначна система позначення рухомого складу залізниць, страница 2

Кожній секції двохсекційних локомотивів, які мають один №, але секції позначені літерами А, Б, за цією системою присвоюються схожі, але відмінні порядкові номери. При цьому 7-й знак нового цифрового позначення для секції А приймає непарне значення (2×№--1), а для секції Б – парне (2×№), де № -- порядковий номер, який присвоїв локомотиву виробник. Наприклад, секції А електровоза ВЛ8-0721 присвоєний № (перші 7 знаків) 1225441, так як 2×№--1=(2×721)-1=1442—1=1441,  а секції Б – 1225442, так як 2×№ =2×721=1442.

Кожній секції багато секційних локомотивів одного №, але з секціями А, Б, В або А, Б, В, Г за цією системою також присвоюються відмінні порядкові номери. При цьому 7-й знак нового цифрового позначення для головних та проміжних секцій таких локомотивів може бути непарним чи парним. Наприклад, головним секціям тепловоза 3ТЭ10В-001 присвоєні №№ (перші 7 знаків) відповідно 1625001, так як (2×1)--1=2—1=1 та 1625002, так як (2×1)=2, а середній секції –1626001, так як (2×1)--1=2—1=1. Головним секціям тепловоза 4ТЭ10С-052 присвоєні №№ (перші 7 знаків) відповідно 1690103, т.я. (2×52)--1=104—1=103 і 1690104, т. я. (2×52)=104, а перші 7 знаків причіпних секцій відповідно 1692103та 1692104.

Для деяких серій локомотивів відповідно їхні порядкові номери, які надані при побудові виробником та 5…7-і знаки нових номерів 8-ми значного коду не співпадають. Цей виняток зроблений для серій, які передавалися на залізниці частково, для старих серій, які списуються, та для серій не модернізованого тягового РС, який відрізняється відсутністю літерного індексу у вихідному позначенні серії. Нумерування таких одиниць проведено без зв`язку старого та нового позначень, але з врахуванням існуючої послідовності введення цих об`єктів в експлуатацію. Наприклад, тепловози 2ТЭ10Л і 2ТЭ10В мають єдину (наскрізну) нумерацію виробника, тому у 8-ми значному коді вони відрізняються значенням 3-го знаку.

Приклади позначень тягового РС (2-а, 3-я, 4-а цифри коду):

Електровози пасажирські: ЧС2—100, ЧС2Т –101…102, ЧС4Т—190…191, ВЛ60ПК—193…194, ЧС7—202…204, ЧС8—290…291.

Електровози вантажні: ВЛ60К—132…134, ВЛ10У—210…214, ВЛ11—215…219, ВЛ10—220…223, ВЛ8—224…227, ВЛ80С—250…259 тощо.

Тепловози: ТЭП70—504…505, ЧМЭ3—551…556, ТГМ1—570, ТГМ3—580, ТГМ23—590, ТЭ10М—660…687 (головні секції), 650…657 (причіпні секції), 2М62—680…683, 2ТЭ116—684…687.

Дизельпоїзди, автомотриси: Д1—702, 704 (причіпні вагони), 703, 705 (головні вагони), ДР1А—714, 716 (причіпні вагони), 713 (головний моторний вагон), АГВМ—742…743, АЧ2—751 (моторний вагон), 752 (причіпний вагон).

Мотовози, дрезини: ДГКУ—824…827, АС1А—830…831.

Вагони метрополітену: Е—431…432, Ем—433, Емх—435, Еж—436.

Вагони електропоїздів: перші 7 номерів 1336001…1339990 з позначенням моторних вагонів парною цифрою (4-й знак -- 6 та 8), причіпних – непарною цифрою (4-й знак – 7) і головних – також непарною (4-й знак – 9). Наприклад, позначення 7-ми перших цифр вагонів №№ 01…10 десяти вагонного електропоїзда ЭР1-137: головних – № 01—1339273, так як (2×137)—1=274—1=273, № 09 – 1339274, так як 2×137=274; причіпних -- № 03—1337409, так як (3×137)—2=411—2=409, № 05 – 1337410, так як (3×137)—1=411—1=410, № 07 -- 1337411, так як (3×137)=411; моторних -- № 02 -- 1336681, так як (5×137)—4=685—4=681, № 04 -- 1336682, так як (5×137)—3=685—3=682, № 06 -- 1336683, так як (5×137)—2=685—2=683, № 08 -- 1336684, так як (5×137)—1=685—1=684, № 10 -- 1336685, так як (5×137)=685.

8-й контрольний знак номеру будь-якого типу РС розраховується таким чином: кожна цифра номера, яка (якщо рахувати зліва) знаходиться на непарному місці, помножується на 2, а на парному місці – помножується на 1. Всі цифри отриманим таким чином ряду просумовуються. Контрольним знаком буде цифра, яка доповнює отриману суму до найближчого числа, яке кратне 10.

Наприклад, якщо перші 7 цифр номера 1690103, то на непарних місцях (зліва направо) знаходяться цифри 1, 9, 1, 3, які при перемноженні на 2 відповідно дадуть числа 2, 18, 2, 6. На парних місцях (зліва направо) знаходяться цифри 6, 0, 0, які при перемноженні на 1 відповідно дадуть числа 6, 0, 0. Підсумок всіх цих результатів дає число2+6+1+8+0+2+0+6=25. Найближчим кратним 10 числом є 30, тому контрольна цифра номеру є 30—25=5, а повний № з контрольним знаком – 16901035.

Для позначення локомотивів тягового РС, що належить промисловим підприємствам, які підпорядковані іншим міністерствам і відомствам, але мають вихід на магістральні залізниці, також мають 8-ми значні коди розглянутої системи, в яких вказується тільки серія тягової одиниці без її заводського порядкового номеру. Наприклад, магістральний тепловоз ТГМ23-0273 має позначення 15902737, а після його передачі на підприємство промислового транспорту він буде позначений номером 15900004.

Для локомотивів, побудованих за кордоном при пересиланні в СРСР застосовувались тимчасові транзитні номери з 8-м контрольним знаком.

Список літературних джерел

  1. Аладьин Г.П., Каменев Н.Н. Обозначение серий тягового подвижного состава. Новая система нумерации// журнал «Электрическая и тепловозная тяга», 1985, № 4, С. 2—4.
  2. Общий курс железных дорог: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / В.Н.Соколов, В.Ф. Жуковский, С.В. Котенкова, А.С. Наумов; Под ред. В.Н. Соколова. – М.: УМК МПС России, 2002. – С. 110-111 (296 с.). ISBN 5-89035-069-2 (УДК 656.2 ББК 39.20 0 28).