Розрахунок загального навантаження електроапаратного заводу, страница 2

Для цеху №14:

= 0,65

= 0,65 * 560 = 364 кВт

= 0,75

= 0,75 * 560 = 420 квар

 = 2,5

 = 8

= 1,25

 = 1,25 * 364 = 455 кВт

 = 1,25 * 420 = 525 квар

= 694,73 кВ*А

Для цеху №15:

= 0,55

= 0,55 * 270 = 148,5 кВт

= 0,33

= 0,33 * 270 = 89,1 квар

 = 40

 = 13,5

= 1,237

 = 1,237 * 148,5 = 183,695 кВт

 = 1,237 * 89,1 = 110,217 квар

= 214,223 кВ*А

Для цеху №16:

= 0,65

= 0,65 * 150 = 97,5 кВт

= 0,75

= 0,75 * 150 = 112,5 квар

 = 40

 = 7,5

= 1,275

 = 1,275 * 97,5 = 124,312 кВт

 = 1,275 * 112,5 = 143,438 квар

= 189,81 кВ*А

Для цеху №17:

= 0,55

= 0,55 * 130 = 71,5 кВт

= 0,33

= 0,33 * 130 = 42,9 квар

 = 20

 = 13

= 1,24

 = 1,24 * 71,5 = 88,66 кВт

 = 1,24 * 42,9 = 53,196 квар

= 103,394 кВ*А

Для цеху №18:

= 0,65

= 0,65 * 30 = 19,5 кВт

= 0,75

= 0,75 * 30 = 22,5 квар

 = 2

 = 2

= 1,55

 = 1,55 * 19,5 = 30,225 кВт

 = 1,55 * 22,5 = 34,875 квар

= 46,15 кВ*А

Для цеху №19:

= 0,85

= 0,85 * 20 = 17 кВт

= 0,33

= 0,33 * 20 = 6,6 квар

 = 1

 = 2

= 1,175

 = 1,175 * 17 = 19,975 кВт

 = 1,175 * 6,6 = 7,755 квар

= 21,428 кВ*А

Для цеху №20 (а):

= 0,65

= 0,65 * 200 = 130 кВт

= 0,75

= 0,75 * 200 = 150 квар

 = 4

 = 10

= 1,21

 = 1,21 * 130 = 157,3 кВт

 = 1,21 * 150 = 181,5 квар

= 240,178 кВ*А

(б)= 0,65

= 0,65 * 2880 = 1872 кВт

= 0,75

= 0,75 * 2880 = 2160 квар

 = 1

 = 4

= 1,25

 = 1,25 * 1872 = 2340 кВт

 = 1,25 * 2160 = 2700 квар

= 3573 кВ*А

Таблиця 2 – Визначення розрахункових навантажень по цехах комбінату

№ за планом

Найменування цехів і навантажень

, кВт

, квар

, кВт

, квар

, кВ*А

1

Цех магнітних станцій

0,65

0,75

4225

4875

4491

5182

1,063

6857

2

Заготівельний зварювальний цех

0,65

0,75

5330

6150

5570

6427

1,045

8504

3

Цех пластмас

0,65

0,75

1365

1575

1522

1756

1,115

2324

4

Цех нормалей

0,65

0,75

1202

1387

1293

1492

1,075

1974

5

Апаратний цех

0,65

0,75

1105

1275

1221

1409

1,105

1864

6

Штампувальний цех

0,65

0,75

2470

2850

2660

3069

1,077

4062

7

Цех асбоцементних плит

0,65

0,75

552,5

637,5

610,513

704,438

1,105

932,179

8

Склад готової продукції

0,85

0,33

72,25

28,05

77,813

30,21

1,077

83,472

9

Склад металевих відходів

0,85

0,33

59,5

23,1

63,486

24,648

1,067

68,103

10

Гальванічний цех

0,65

0,75

780

900

842,4

972

1,08

1286

11

Котельня

0,8

0,33

680

637,5

717,4

672,563

1,055

983,363

12

Станція нейтралізації

0,65

0,75

65

75

78,65

90,75

1,21

120,089

13

Очищення кислотної каналізації

0,65

0,75

19,5

22,5

30,42

35,1

1,56

46,448

14

Насосна

0,65

0,75

364

420

455

525

1,25

694,73

15

Їдальня

0,55

0,33

148,5

89,1

183,695

110,217

1,237

214,223

16

Електроцех

0,65

0,75

97,5

112,5

124,312

143,438

1,275

189,81

17

Заводоуправління

0,55

0,33

71,5

42,9

88,66

53,196

1,24

103,394

18

Градирна

0,65

0,75

19,5

22,5

30,225

34,875

1,55

46,15

19

Склад кислот

0,85

0,33

17

6,6

19,975

7,755

1,175

21,428

20

Компресорна:

а) 0,4 кВт б) синхронні двигуни, 6 кВт

0,65

0,75

130

1872

150

2160

157,3

2340

181,5

2700

1,21

1,25

240,178

3573