Розрахунок загального навантаження електроапаратного заводу

Страницы работы

Содержание работы

Вступ.

Електричні навантаження визначають для вибору та перевірки струмоведучих елементів (шини, кабелі тощо), силових трансформаторів, перетворювачів за пропускною здатністю (підігрівом), а також для розрахунку втрат, відхилень і коливань напруги, вибору захисту та компенсуючих пристроїв.

Розрахунки цехових навантажень на усіх ступенях до трансформаторних підстанцій включно проводяться за розрахунковими коефіцієнтами з наступною перевіркою і коректуванням усього розрахованого навантаження цеху за питомими втратами електроенергії на одиницю продукції.

При проектуванні даного заводу (електроапаратного) використаний метод розрахунку навантажень і потужностей за середньою потужністю і коефіцієнтом максимуму.

Основна частина.

1.Визначення загальної потужності заводу.

Для цеху №1:

Виходячи зі справочних даних для даного виду навантаження, знайдемо коефіцієнт використання = 0,65 і тангенс = 0,75.

Тоді середня активна потужність за найбільш навантажену зміну:

                                              (1)

де  - коефіцієнт використання;

 - значення сумарної встановленої потужності цеху.

= 0,65 * 6500 = 4225 кВт

Середня активна потужність за найбільш навантажену зміну:

                                                                (2)

= 0,75 * 6500 = 4875 квар

Знайдемо відношення найбільшого значення потужності електроприймачів до найменшого її значення, m– показник силової збірки у групі:

                                                      (3)

 = 100

Через те, що отриманий результат більший за 3, знайдемо ефективне число, nе –дійсне число електричних приймачів:

                                                     (4)

 = 130

Використовуючи значення коефіцієнту використання та ефективного числа, знайдемо коефіцієнт максимуму за допомогою кривих, = 1,063

Тоді розрахункове значення активного навантаження:

                                                                (5)

 = 1,063 * 4225 = 4491 кВт

Реактивного навантаження:

                                                    (6)

 = 1,063 * 4875 = 5182 квар

Знайдемо розрахункове значення повного навантаження цеху:

                                                (7)

= 6857 кВ*А

Аналогічно проведемо розрахунки для інших цехів.

Для цеху №2:

= 0,65

= 0,65 * 8200 = 5330 кВт

= 0,75

= 0,75 * 8200 = 6150 квар

 = 10

 = 164

= 1,045

 = 1,045 * 5330 = 5570 кВт

 = 1,045 * 6150 = 6427 квар

= 8504 кВ*А

Для цеху №3:

= 0,65

= 0,65 * 2100 = 1365 кВт

= 0,75

= 0,75 * 2100 = 1575 квар

 = 120

 = 35

= 1,115

 = 1,115 * 1365 = 1522 кВт

 = 1,115 * 1575 = 1756 квар

= 2324 кВ*А

Для цеху №4:

= 0,65

= 0,65 * 1850 = 1202 кВт

= 0,75

= 0,75 * 1850 = 1387 квар

 = 50

 = 74

= 1,075

 = 1,075 * 1202 = 1293 кВт

 = 1,063 * 1387 = 1492 квар

= 1974 кВ*А

Для цеху №5:

= 0,65

= 0,65 * 1700 = 1105 кВт

= 0,75

= 0,75 * 1700 = 1275 квар

 = 8

 = 42,5

= 1,105

 = 1,105 * 1105 = 1221 кВт

 = 1,105 * 1275 = 1409 квар

= 1864 кВ*А

Для цеху №6:

= 0,65

= 0,65 * 3800 = 2470 кВт

= 0,75

= 0,75 * 3800 = 2850 квар

 = 10

 = 76

= 1,077

 = 1,077 * 2470 = 2660 кВт

 = 1,077 * 2850 = 3069 квар

= 4062 кВ*А

Для цеху №7:

= 0,65

= 0,65 * 850 = 552,5 кВт

= 0,75

= 0,75 * 850 = 637,5 квар

 = 4

 = 42,5

= 1,105

 = 1,105 * 552,5 = 610,513 кВт

 = 1,105 * 637,5 = 704,438 квар

= 932,179 кВ*А

Для цеху №8:

= 0,85

= 0,85 * 85 = 72,25 кВт

= 0,33

= 0,33 * 85 = 28,05 квар

 = 20

 = 8,5

= 1,077

 = 1,077 * 72,25 = 77,813 кВт

 = 1,077 * 28,05 = 30,21 квар

= 83,472 кВ*А

Для цеху №9:

= 0,85

= 0,85 * 70 = 59,5 кВт

= 0,33

= 0,33 * 70 = 23,1 квар

 = 14

 = 10

= 1,067

 = 1,067 * 59,5 = 63,486 кВт

 = 1,067 * 23,1 = 24,648 квар

= 68,103 кВ*А

Для цеху №10:

= 0,65

= 0,65 * 1200 = 780 кВт

= 0,75

= 0,75 * 1200 = 900 квар

 = 4

 = 60

= 1,08

 = 1,08 * 7800 = 842,4 кВт

 = 1,08 * 900 = 972 квар

= 1286 кВ*А

Для цеху №11:

= 0,8

= 0,8 * 850 = 680 кВт

= 0,75

= 0,75 * 850 = 637,5 квар

 = 12

 = 28,333

= 1,055

 = 1,055 * 680 = 717,4 кВт

 = 1,055 * 637,5 = 672,563 квар

= 983,363 кВ*А

Для цеху №12:

= 0,65

= 0,65 * 100 = 65 кВт

= 0,75

= 0,75 * 100 = 75 квар

 = 1

 = 10

= 1,21

 = 1,21 * 65 = 78,65 кВт

 = 1,21 * 75 = 90,75 квар

= 120,089 кВ*А

Для цеху №13:

= 0,65

= 0,65 * 30 = 19,5 кВт

= 0,75

= 0,75 * 30 = 22,5 квар

 = 1

 = 3

= 1,56

 = 1,56 * 19,5 = 30,42 кВт

 = 1,56 * 22,5 = 35,1 квар

= 46,448 кВ*А

Похожие материалы

Информация о работе