Розрахунок загального навантаження комбінату «Хімволокно», страница 4

Номер

 з/п

Sp,кВ∙А

Xi, м

Yi, м

Sp *Xi, кВ∙А*м

Sp *Yi, кВ∙А*м

1

45,5

500

505

22750

22977,75

2

1393,21

480

230

668740,8

320438,3

3

32,67

400

525

13068,0

17151,75

4

3344,34

400

465

1337736,0

1555118,1

5

1048,14

410

350

429737,4

166849,0

6

1667,47

410

175

560662,7

239307,25

7

175,21

307

530

53789,47

92861,3

8

61,51

315

458

19375,65

28171,58

9

3344,34

310

325

1036745,4

1086910,5

10

340,78

310

180

105641,8

61340,4

11

137,97

300

105

41391,0

14486,85

2090,14

627042,0

219464,7

12

92,1

305

55

28090,5

5065,5

13

256,08

180

525

46094,4

134442,0

14

1836,52

180

440

33057306

808068,8

15

190,38

180

400

34268,4

76152,0

2090,14

376225,2

836056,0

16

1471,6

170

300

250172,0

441480,0

17

868,07

175

155

151912,25

134550,85

18

15,38

70

475

1076,6

7305,5

19

1059,8

70

260

74186,0

275548,0

20

318,34

70

75

22283,8

23875,5

Всього:

21579,69

-

-

6231562,97

5932401,94

Координати центру електричних навантажень знаходимо за формулами:

                                                                                                                                                            (9)

                                                                                                                                                             (10)

де Xi, Yi – координати центрів електричних навантажень і-того цеху, м.

Підставивши значення до формул (9-10), отримаємо:

;

.

Таки чином, ЦЕН знаходиться у точці А (288,77; 275).

Згідно габаритних розмірів ГПП та урахуванням плану комбінату, підстанція повиненна бути розташована в точці А′ (225; 275).

3. Визначення потужності трансформатору.

По величині загального навантаження промислового підприємства може бути підібрано трансформатор за умовою Sном тр-ра ≥ Sp.

За таблицею номіналів обираємо найбільше близьке значення, яке становить

25000 кВ∙А. Дана потужність є попередньою, тому що остаточно потужність трансформатора слід обирати після вибору потужності компенсуючого обладнання.

Висновок.

В результаті проведених розрахунків було визначене загальне навантаження комбінату «Хімволокно», яке складає 21579,69 кВ∙А.

Згідно картограми навантажень було знайдено місце розташування підстанції з координатами (225;275).

Підібраний трансформатор потужністю 25000 кВ∙А.


Перелік джерел інформації:

1.     Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Электрооборудование и автоматизация /Под редакцией А.А. Федорова и Г.В. Сербинского/ - М.: Энергоатомиздат, 1974.

2.     Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных преприятий. – М.: Высшая школа, 1986.

3.     Справочник по проектированию электроснабжения /Под редакцией Ю.Г. Барыбина и др./ - М.: Энергоатомиздат, 1990.