Розрахунок загального навантаження комбінату «Хімволокно»

Страницы работы

Содержание работы

Завдання:

1)  Розрахувати загальну потужність промислового підприємства.

2)  Розрахувати картограму навантажень та визначити місце розташування центру електричних навантажень (ЦЕН).

3)  Визначити потужність трансформатору.

Вихідні дані для РГЗ представлені у табл. 1.

 Таблиця 1 – Електричні навантаження комбінату «Хімволокно»

Номер

 з/п

Найменування цехів та навантажень

Кількість

ел.

приймачів

Установлена потужність, кВт

Одного ел. приймача, Рн

Сумарна Рн

1

Головний матеріальний склад

10

1-14

60

2

Цех рекуперації

80

1-80

1600

3

Бензосховище

4

1-14

40

4

Ділянка лакировки

100

1-40

4000

5

Целофановий цех

40

1-80

1200

6

Хімічний цех №1

50

1-50

1600

7

Гараж

20

1-28

260

8

Склад готової продукції

10

3-20

80

9

Штапельне виробництво

200

1-50

4000

10

Цех кристалізації

30

1-50

380

11

Компресорна №1

а) 0,4 кВт

20

1-28

150

б)  СД 6 кВт

2

1000

2000

12

Механічний цех

30

1-40

600

13

Заводоуправління

40

1-40

380

14

Цех еластік

20

1-150

2100

15

Компресорна №2

а) 0,4 кВт

80

1-40

200

б)  СД 6 кВт

2

1000

2000

16

Хімічний цех №2

50

1-80

1700

17

Кислотний цех

40

1-50

1000

18

Корпус побутовий

20

1-5

20

19

Віскозно-корд. виробництво

48

10-28

1230

20

Роторний корпус

30

1-40

360

Генеральний план комбинату наведений на рис. 1.

Рисунок 1 – Генеральний план комбінату «Хімволокно»

Вступ.

В практиці проектування систем електропостачання застосовують різні методи визначення електричних навантажень, у числі яких методи розрахунку за:

·  установленої потужності й коефіцієнту попиту;

·  середньої потужності й відхиленню розрахункового навантаження від середнього (статистичний метод);

·  середньої потужності й коефіцієнту форми графіка навантажень;

·  середньої потужності й коефіцієнту максимуму (метод упорядкованих діаграм).

Застосування того або іншого методу визначається припустимою погрішністю розрахунків. При проведенні укрупнених розрахунків ( зокрема, на стадії проектного завдання) користуються методами, що базуються на даних про сумарну встановлену потужність окремих груп приймачів — відділення, цеху, корпуса.

Аналізуючи вихідні дані, доходимо висновку про доцільність використання методу розрахунку по середній потужності й коефіцієнту максимуму.

Основна частина.

1. Визначення загальної потужності промислового підприємства.

    Метод коефіцієнта максимуму (упорядкованих діаграм)  - це основний метод визначення електричних навантажень, який зводиться до визначенню максимальних розрахункових навантажень групи електроприймачів.

                                                                                             (1)

          де Рр – розрахункове активне навантаження, кВт;

               Рзм – середня активна потужність за найбільше навантажену зміну, кВт;

              Км – коефіцієнт максимуму.

                                                                                            (2)

          де Qр – розрахункове реактивне навантаження, квар;

          Qзм – середня реактивна потужність за найбільше навантажену зміну,квар;                        

          Км – коефіцієнт максимуму .

                                                                                             (3)

    де Рн – номінальне навантаження, кВт;

         Кв – коефіцієнт використання.

                                                                                         (4)

          де tgφ – коефіцієнт реактивної потужності.

         Коефіцієнт максимуму візначається за таблицею або за графіком Км=F(Кв, nе), де nе – ефективне число електричних приймачів, яке визначаэться наступним чином:

                                       , якщо  m≥3, Кв≥0,2                      (5)

де m– показник силової збірки у групі.

                                                                                                                                                                     (6)

                                                  , якщо  m<3                                 (7)

де nе –дійсне число електричних приймачів.

Таким чином розрахункове навантаження визначається за формулою:

                                              , кВ∙А                             (8)

На основі формул (1-8) визначимо розрахункове навантаження кожного цеху:

Похожие материалы

Информация о работе