Ґрунтовка ГФ-0119: Технологія виробництва. Характеристика основного обладнання, страница 4

Мішалка обслуговується і керується з пульту, використання якого дозволяє установити його безпосередню поблизу мішалки. На пульті керування розташовані елементи управління і контролю його параметрів роботи. На розподільчій установці, розподілені далі, наприклад  в приміщенні розташований головний вимикач живлення обладнання.

Опис конструкції:

-  колони мішалки (1) з розташованим в середині сервомотором;

-  блоки приводу мішалки (2) разом з двигуном головного приводу (5);

-  підшипникової колони(3);

-  диспергуючого диску (4);

-  фіксуючих лап (8);

-  пульту керування (6);

-  розподільчої установки.

Назва стадії і потоків реагентів

Назва параметра і одиниці вимірювання

Номінальне значення з допустимими відхиленнями, діапазон регулювання 

Границі  допустимих значень параметрів  

1

2

3

4

1. Приготування пігментних суспензій. Завантаження: лак алкідний   

В`язкість по віскозиметру     ВЗ-246, с.

Для ГФ-021 не менше 45 с.;

Для ГФ-0119 60-100 с. 

2. Перемішування 

Час перемішування

Не менше   0,5 год.

3. Диспергування пігментних суспензій на бісерній мельниці   горизонтального типу   

Температура диспергування, С˚

Ступінь перетиру  

Не більше (45±5), С˚  

Для ГФ-0119 не більше – 30 мкм.

Для ГФ-021 не більше 40 мкм.

4. Постановка грунтовки „Тип”

Колір.

Масова доля не летучих речовин, %

Ступінь перетиру, мкм.

Відповідно утверджених зразків кольору

ГФ-021 від 45 С

Для ГФ-0119 від 60 до 100 С

Для ГФ-0119 25-30 мкм

Для ГФ-021 25-40 мкм

5. Стабілізація ґрунтовки після перемішування  

Час стабілізації, год.

В`язкість по віскозиметру ВЗ-246, с.

Ступінь перетиру, мкм.

Час висихання до ступеня 3, год.

Твердість плівки по маятниковому   

Не менше 2 год.

В.= 45-100 с.

Для ГФ-0119 не більше 60 мкм.

Для ГФ 021 не більше 30 мкм.

Для ГФ-0119 не більше – хв. 35; год. 12.

4. НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ.

1

2

3

4

прибору типу ТМЛ, у.о.

Для ГФ-021 не більше – хв. 35; год. 24.

Для ГФ-0119 не менше – 0,35 у.о.

Для ГФ-021 не менше ~ 0,35 у.о. 

6. Фільтрація та пакування готового продукту

Всі одиниці упаковки, кг.

Для 0,9 кг.

(0,9±0,04) кг.;

для 2,8 кг. (2,8±0,06) кг.

Примітка:

1)  У випадку спеціальних добавок при постановці на „Тип” повинні виконувати встановлені рецептурою співвідношення в готовому продукті.

2)  Допускаються відхилення від указаної ваги завантажених  компонентів ±1%.   

ГРУНТОВКА   ГФ-021

Назва показника

Норми

1. Колір плівки ґрунтовки.

2. Зовнішній вигляд плівки.

3. Умовна в`язкість при (20,0±0,5) С˚ по віскозиметру ВЗ-4, с., не менше

4. Ступінь розбавлення ґрунтовки розчинником, %, не більше.

5. Масова доля нелетучих речовин.

6. Степінь перетиру, мкм, не більше.

Червоно-коричневий, відтінок не нормується.

Після висихання плівки повинна бути рівною однорідною матовою або напів-глянцевою.

45

20

54-60

40

7. Час виконання до ступеня 3, не більше при (105±5) С˚, год.,

(20±2) С˚, год.

8. Твердість плівки по маятниковому приладі, у.о., не менше

9. Еластичність плівки до згину, мм., не більше

10. Прочність плівки при ударі на приладі У-1А, Дж (кг.см), не менше

11. Адгезія плівки, бал, не більше

12. Стійкість плівки до дії 3%-го розчину хлористий натрій при (20±2) С˚, год., не менше

13. Способність плівки до шліфування

14. Стійкість плівки до дії мінерального масла при (20±2) С˚, год., не менше

35

24

0,35

1

5(50)

1

24 

Плівка при шліфуванні повинна утворювати рівну поверхню.

48

Допускається утворення легкорозмішуючого осаду при зберіганні, а також збільшення ступеня розбавлення ґрунтовки, після ретельного розмішування і розбавлення, ґрунтовка відповідає вимогам стандарту.