Ґрунтовка ГФ-0119: Технологія виробництва. Характеристика основного обладнання, страница 6

За тим по середині пластинки швидко проводять кісточкою возможно більш глибокий штрих від одного краю до другого, пускають секундомір і

становлять, протягом якого часу зникає штрих від кісточки і утворюється зовсім гладенька поверхня . Використовуючи продукт вважається задоволеним по „розливу", якщо він розливається не пізніше чим через 10хв.

Для визначення нанесиності установлюють закрашений об'єкт (заґрунтовану пластинку або др.,) на відстані 150-200мм від фарборозпильник, приступають до розпилення і встановлюють момент, при якому випробуваний продукт кладеться рівним, гладеньким шаром і без патьоків.

7. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.

1.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

1.1 Лаборант хімічного аналізу зобов'язаний прийти на роботу завчасно до початку зміни (відповідно до графіка змін, затвердженого підприємством) одягти покладену по нормах спецодяг, спецвзуття, застебнути рукава.

1.2 Знайомиться з роботою попередньої зміни, записати в робочому журналі розпорядження по цеху, стан технологічного режиму з порушеннями, що мають місце за попередню зміну.

1.3 Особисто перевіряє стан і наявність захисного заземлення, стан пристроїв, що блокують: висвітлення, сигналізацію, первинних засобів пожежегасіння, технологічного режиму, лабораторного устаткування, комунікації, наявність і справність КВП і А, ( огороджень, Інструмента і пристосувань, наявність засобів вимірів І хімічних реактивів на робочому місці, наявність робочих інструкцій, чистоти робочого місця).

1.4 При виявленні несправності в роботі устаткування або порушеннях технологічного режиму лаборант хімічного аналізу, що приймає зміну .жадає від лаборанта хімічного аналізу, що здає зміну, вживання заходів по ліквідації цих порушень.

1.5 У випадку виникнення аварії при прийомі-передачі зміни лаборант хімічного аналізу, що приймає зміну, разом з лаборантом, що здає зміну, бере участь в усуненні причин і наслідків аварії і лише після цього приймає зміну. Прийняті порушення усуваються протягом зміни лаборант, що приймає зміну Прийом і здача зміни при аварійному стані не дозволяється до особливого розпорядження безпосередньо керівника.

1.6 Після особистої перевірки стану і наявності захисного заземлення, стану пристроїв, що блокують, висвітлення, сигналізації, первинних засобів пожежегасіння, лабораторного устаткування, комунікації, наявності КВП і А, огороджень, інструмен6та, наявності засобів вимірів і хімічних реактивів на робочому місці, наявності робочих інструкцій, чистоти робочого місця лаборанта, що приймає зміну, повинен докласти безпосередньому керівникові про стан робочого місця й устаткування, одержати дозвіл на прийом зміни.

Зміна вважається прийнятою після розпису лаборанта, що здає зміну , у робочому журналі.

1.7 Лаборант хімічного аналізу, що приймає зміну не допускається до роботи, якщо він знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

2.1 Для створення безпечних умов праці, попередження травматизму протягом усього робочого часу необхідно:

-дотримуватися правила експлуатації приладів і устаткування, систематично стежити за їх справністю;

-стежити за роботою вентиляційної системи. Роботи з виділенням - шкідливих газів і парів робити у витяжній шафі;

-періодично робити профілактичні огляди й у разі потреби організовувати ремонти лабораторного устаткування;

- до роботи приступати в справному спецодязі, мати засоби індивідуального захисту;

- робоче місце повинно бути забезпечене необхідними для виконання аналізів засобами вимірів, матеріалами, реактивами, документацією;

- чітко виконувати вимоги інструкцій з охорони праці.

2.2 У зв'язку з виробничою необхідністю лаборант може бути притягнути до виконання інших робіт, до яких він повинен приступити після проходження цільового інструктажу.

2.3 Застосовувати небезпечні і неправильні прийоми і методи під час роботи забороняється. Небезпеки на робочому місці лаборанта хімічного аналізу виникають при роботі:

- з агресивними рідинами (луги і кислоти );

- з електронагрівальними приладами ( сушильна шафа, електрична плитка);

- з легкозаймистими рідинами (уайт-спирит, ацетон );

- зі скляним посудом ;

- з лабораторним бісерним млином;