Матеріальний баланс виробництва емалі ХВ-16 чорної, страница 2

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тону, кг

Заванта-

жено

Втрати

Вихід

Заванта-

жено

Втрати

Вихід

1

2

3

4

5

6

7

ПСХ-ЛС

193

3,9

189,1

90,6

1,9

88,7

ГФ-01

76

1,6

74,4

35,7

0,8

35,4

ДБФ

77

1,7

75,3

36,2

0,8

35,4

Ацетон

543

9,1

533,9

255

4,3

250,7

БА

543

9,1

533,9

255

4,3

250,7

Толуол

686

11,3

674,7

322

5,3

316,7

Сажа

50

1,3

48,7

23,5

0,6

22,9

РАЗОМ

2168

38

2130

1018

18

1000

Для розрахунку витратних норм на сировину, матеріал задаємося фондом часу, тобто кількістю робочих днів у році. Фонд часу залежить від режиму роботи підприємства. Обираємо 5-денний робочий тиждень, тобто кількість вихідних в році дорівнює 100 днів. Отож фонд часу підприємства складає Ф = 365 – 100 – 10 = 255 днів (10 днів – кількість свят у році). Також обираємо двозмінний режим роботи.

Продуктивність підприємства = 1000 т/рік

Таблиця 5.5 – Розрахунок необхідної кількості сировини

Компоненти

Витрати (кг, т)

На рік, т

На місяць, т

На добу, кг

1

2

3

4

ПСХ-ЛС

90,6

7,55

355,3

ГФ-01

35,7

2,97

140

ДБФ

36,2

3,02

142

Ацетон

255

21,25

1000

БА

255

21,25

1000

Толуол

322

26,83

1262,75

Сажа

23,5

1,96

92,15

РАЗОМ

1018

84,8

3992,2

Розраховуємо з пропорції:
на 1 тону – відома маса компонента,
на 1000 тон – х кг.

5.3 Норми технологічного режиму виробництва емалі ХВ-16 чорної.

На підставі матеріальних розрахунків, враховуючі стадії технологічного процесу, їх тривалість та фізичні характеристики складаємо таблицю норм технологічного режиму.

Таблиця 5.6 – Норми технологічного режиму виробництва емалі ХВ-16 чорної

№ п/п

Найменування стадій та потоків реагентів

Найменування параметра та одиниця вимірювання

Трива-лість, год.

Темпера-тура, 0C

Тиск, МПа

Кількість заванта-жувальних компо-нентів, кг

1

2

3

4

5

6

І Виготовлення основи плівкотвіврного

1

Завантаження в змішувач

смоли ПСХ-ЛС,

бутилацетата,

ацетона

0,1

0,5

0,5

20

0,1

193

543

543

2

Розчинення ПСХ-ЛС

4

30

1279

3

Зливання розчиненої основи у кульовий млин

0,5

30

1279

Усього по змішувачу

5,6

1276

Втрати 3 кг

II Диспергування в кульовому млині

1

Завантаження

сажі,
ДБФ,
ГФ-01,
толуола

0,1

0,1

0,1

0,5

20

0,1

50

77

76

686

2

Диспергування

8

20

889

Усього по кульовому млину

8,8

886,5

Втрати 2,5 кг

III Постановка на «тип»

3

30

0,1

2162

Втрати 0,5 кг

ІV Фільтрація та фасування емалі

2

25

0,4

2130

Втрати 32 кг

5.4 Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування

5.4.1 Розрахуємо необхідну кількість кульових млинів.

При розрахунку апаратів визначають вагові потоки перероблюваних речовин, необхідні для здійснення технологічних процесів. Для розрахунку кількості апаратів задаємося добовим об’ємом перероблюваних матеріалів і часом проведення операцій в годинах. Робочий об’єм апарату завжди менше повного об’єму. Число операцій в добу для даної стадії виробництва

, а   , де
Jі – добові витрати і-го комонента, кг/доб,
di - густина і-го компонента, кг/м3.

Vдоб = 355,3 / 1480 + 140 / 947 + 142 / 1050 + 1000 / 880 + 1000 / 790 + 1262,75 / 870 + + 92,15 / 2100 = 4,42 м3,
Vроб відомий і дорівнює 2,4 м3.

α = 4,42 / 2,4 = 1,84.

Розраховуємо число операцій, що мають місце в одному апараті:

, де
τ – час операції в апараті, год.

β = 16 / 13,8 = 1,16.

Розраховуємо необхідну кількість апаратів при даному завантаженні та обсязі виробництва (з обрахуванням 15 % запасу потужності):

,

n = 1,82.

Тобто для досягнення необхідного обсягу виробництва передбачаємо встановлення двох кульових млинів обсягом 4м³.

5.4.2 Разроховуємо необхідну кількість змішувачів для розчинення смоли ПСХ-ЛС.

Коєфіцієнт заповнення змішувачів φ = 0,85, тобто робочий обєм змішувача дорівнює:

Vроб = Vп · φ,

Vроб = 4 · 0,85 = 3,4 м3, тобто  Vроб > Vоснови, яку необхідно отримати на одне завантаження в один кульовий млин. Цього обсягу змішувача достатньо для забезпечення основою плівкотвірного двох кульових млинів.

5.4.3 Розрахунок кількості фільтрів

            Розрахунок кількості фільтрів проводиться виходячи з його продуктивності і тривалості роботи в добу. При продуктивності фільтра 700 л/год і тривалості роботи протягом 2 годин, фільтр може відфільтрувати: 0,7 · 2 = 1,4 м3 емалі.

Кількість фільтрів можна розрахувати по наступній формулі:

n = 1.15 · Vдоб / Vр = 1.15 · 4,42 / 1,4 = 3,6  4 апарати.

Для очищення емалі приймаємо чотири фільтри.