Матеріальний баланс виробництва емалі ХВ-16 чорної

Страницы работы

Содержание работы

№ пп

Найменування компонентів

Кількість, мас.%,

На основу

Густина, кг/м3

Молеку-лярна маса, г/моль

Масло-ємкість, г/100 г

Теплоєм-кість, кДж/кг·С0

1

ПСХ-ЛС

8,9

1480

897

-

2

ГФ-01

3,5

947

302

-

3

Дибутилфталат

3,55

1050

136

-

4

Бутилацетат

25,05

880

148

-

5

Ацетон

25,05

790

-

-

2,14

6

Толуол

31,65

870

-

-

7

Сажа К-354

2,3

2100

-

100

2,11

Усього:

100.0

5 Матеріальний баланс виробництва емалі ХВ-16 чорної

5.1 Рецептура емалі ХВ-16 та її аналіз

Таблиця 5.1 - Рецептура емалі ХВ-16 та фізичні константи компонентів

Аналіз рецептури емалі ХВ-16 робимо з метою визначення співвідношення пігмент-плівкотвірне для диспергування в бісерному млині.

Знаходимо обємну концентрацію пігментів в емалі

   ,

де Vпігм – об’єм, що займає пігмент,
     Vплівк – об’єм, що займає плівкотвірне.

 ,

ОКПем = 7,7 %.

Розрахунок критичної об’ємної концентрації пігментів робимо по маслоємності першого роду МI.

,

де dпігм, dплівк – відповідно щільність суміші пігментної частини і щільність лаку.

,   

КОКП = 30,6 %.

Розраховуємо об’ємну концентрацію пігментної суспензії для диспергування методом “концентрованих” паст. Для цього розраховуємо співвідношення плівкотвірного та пігмента в “концентрованій” пасті:

ОКПконц.пасті = 0,85 · КОКП,

ОКПконц.пасті = 30,6 · 0,85 = 26 %.

Розраховуємо кількість лака ГФ-01 (42 %-ної концентрації), необхідного для змочування 100 г пігмента

V, см3            m, г

Пігмент                             26                 54,6

Плівкотвірне (100 %)      74                  81,4

Розраховуємо, виходячи з рецептури, необхідну кількість плівкотвірного на дану масу пігмента по пропорції:

54,6 – 81,4,

2,3 – х,                               х = 3,43 г або 8,16 г лаку ГФ-01 (с.з. = 42 %)

А це менше, ніж рецептурна кількість алкіда (маса ГФ-01 = 3,5 г), тобто диспергувати методом “концентрованих” паст неможливо. На підставі цього, як обладнання для диспергування, ми обрали кульовий млин.

5.2 Розрахунок матеріального балансу процесу виробництва емалі ХВ-16

5.2.1 Розрахунок завантаження в млин.

Обєм млина – 4 м3 , коефіцієнт заповнення φ = 0,8, коефіцієнт заповнення стальними шарами ψ = 0,25. Тоді робочий об'єм шарового млина складе:

Vp = Vп · φ,

Vp = 4 · 0,8 = 3,2 м³

Розрахуємо об´єм, що займають стальні кулі:

Vкуль = Vр · ψ,

Vкуль = 0,25 · 3,2 = 0,8 м³, а Vматеріала = 2,4 м³.

Розрахуємо об'єм, що займає 1 тона емалі:

,

де Gі – маса  компонента, що приходиться на 1 тону основи, кг;
     dі – густина компонента, кг/ м3.

Vт = 89 / 1480 + 35 / 947 + 35,5 / 1050 + 250,5 / 880 + 250,5 / 790 + 316,5 / 870 + 23 /2100,
Vт = 1,107 м³.

Щільність суспензії тоді дорівнює:

1000 кг – 1,107 м3,

х кг – 1 м3,             х = 903 кг/м3.

Розраховуємо завантаження в кульовий млин по компонентам і складаємо в  таблицю 5.2.

Загальне завантаження до шарового млина складе:

1000 кг - 1,107 м³,

х кг - 2,4 м³,          х = 2168 кг.

Або по компонентам:

смола ПСХ-ЛС:  100 - 8,9,

2168 – х,     х = 193 кг.

Відповідно розрахуємо інші компоненти:

ГФ-01

75,9 кг

ДБФ

77 кг

БА

543 кг

Ацетон

543 кг

Толуол

686,2 кг

Сажа

49,9 кг

РАЗОМ

2168 кг

Таблиця 5.2 – Матеріальний баланс виробництва емалі ХВ-16 в кульовому млині

Стадії технологічного процесу і компоненти

Завантажено, кг

Витрати, кг

Вихід, кг

1

2

3

4

1.Виготовлення основи

плівотвірного

ПСХ-ЛС

Бутилацетат

Ацетон

РАЗОМ

193

543

543

1279

1

1

1

3

192

542

542

1276

Продовження таблиці 5.2

2.Диспергування сажі в

кульвому млині млині

Сажа

ГФ-01

ДБФ

Толуол

РАЗОМ

3.Постановка на “тип”

РАЗОМ

4.Фільтрування та фасу-вання емалі

РАЗОМ

50

76

77

686

889

2162,5

2162

0,5

0,5

0,5

1

2,5

0,5

32

49,5

75,5

76,5

685

886,5

2162

2130

5.2.2 Розрахунок втрат

Перераховуємо втрати 32,5 кг пасти в кульовому млині на вихідні компоненти відповідно до рецептури пігментної суспензії.

Смола ПСХ-ЛС:  100 - 8,9,

 32,5 – х,        х = 2,9 кг.

Відповідно розрахуємо інші компоненти

ГФ-01

1,1 кг

ДБФ

1,2 кг

БА

8,1 кг

Ацетон

8,1 кг

Толуол

10 кг

Сажа

0,8 кг

РАЗОМ

32,5 кг

Знаходимо завантаження, втрати і вихід на одну тону пігментної суспензії і заносимо в таблицю 5.3.

Смола ПСХ-ЛС:     2130 – 193,

1000 – х,        х = 90,6 кг.

Відповідно розрахуємо інші компоненти

ГФ-01

35,7 кг

ДБФ

36,2 кг

БА

255 кг

Ацетон

255 кг

Толуол

322 кг

Сажа

23,5 кг

РАЗОМ

1018 кг

Відповідно розрахуємо втрати

Смола ПСХ-ЛС:     38 - 3,9,

18 – х, х = 1,9 кг.

Відповідно розрахуємо інші компоненти

ГФ-01

0,8 кг

ДБФ

0,8 кг

БА

4,3 кг

Ацетон

4,3 кг

Толуол

5,3 кг

Сажа

0,6 кг

РАЗОМ

18 кг

Заносимо дані в таблицю 5.3.

Таблиця 5.3 – Завантажувальні норми виробництва емалі

Похожие материалы

Информация о работе