Загальні питання охорони праці. Ідентифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Страницы работы

Содержание работы

5. ОХОРОНА ПРАЦІ Й НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

           5.1 Загальні  питання  охорони праці

 5.1.1 Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини.

Чинність закону «Про охорону праці» поширюється на всі підприємства, установи й організації незалежно від форм власності й видів їхньої діяльності, на всіх громадян, які працюють, а також притягнуті до праці на цих підприємствах.

5.1.2 Державна політика в області охорони праці базується на принципах:

-  пріоритету життя й здоров'я трудящих стосовно результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

-  комплексне рішення завдань охорони праці на основі національних програм із цих питань, з урахуванням інших напрямків економічної й соціальної політики, досягнень у галузі науки, техніки й охорони навколишнього середовища;

-  соціального захисту трудящих, повного відшкодування збитку особам, що постраждали від нещасного випадку на виробництві й професійних захворюваннях;

-  використання економічних методів керування охороною праці, проведення політики пільгового оподатковування, що супроводжує створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;

-  забезпечення координації діяльності державних органів, організацій й об'єднань громадян, які вирішують проблеми охорони здоров'я, гігієни й безпеки праці, а також співробітництво й проведення консультацій між підприємцями й трудящими ( їхніми представниками ), між всіма соціальними групами при прийнятті рішень про охорону праці на місцевому й державному рівнях;

-  міжнародного співробітництва в області охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з поліпшення умов і підвищення безпеки праці [20].

5.2 Ідентифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів

          Таблиця 5.1 - Перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів [21]

Небезпечні й шкідливі виробничі фактори

Джерела їхнього виникнення

Висока електрична напруга 220 – 380 В

Електронасоси, щит керування

Шум, вібрація

Електродвигуни, електронасоси, вентиляційна система

Підвищена температура поверхні встаткування

Електропечі

Стірол, епіхлоргідрин

Хімічна лабораторія

          Хімічна лабораторія ставиться до ( класу по небезпеці поразки струмом, тобто приміщень з підвищеної небезпекою.

  Джерелом надлишкового тепла є електропечі, сушильні шафи.

Приміщення лабораторії ставляться до вибухонебезпечних приміщень класу 2, тобто приміщення, у яких можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші тільки в аварійних ситуаціях або при несправності встаткування.

Розділ «Охорона праці» розглядається на етапі виконання науково-дослідної роботи.

5.3 Промислова санітарія

5.3.1 Шкідливі речовини які застосовувались при дослідженні приведенні в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Характеристика речовин застосовуваних у роботі [22, 23]

Речовина

Токсичність

ПДК,

мг/м3

Клас небезпеки

Эпіхлоргідрин

Отрутний.

При влученні на шкіру викликає дерматити, також викликає хронічні отруєння з ураженням житєвоважливих органів

1

2

Фурфурілгліціділовий ефір

Викликає сильну алергію, володіє сенсебілізіруючою дією 

1

2

Стірол

Загальнотоксична дія. Пари спричиняють порушення роботи  нервової системи та печінки. Викликає захворювання очей, дихальних шляхів і шкіри

5

3

5.3.2 Мікроклімат у робочій зоні

Відповідно ДО  “ГОСТ12.1.005 - 88 ССБТ” категорія виконуваних у лабораторії робіт відповідає категорії ІІ-а ( середньої ваги ). До цієї категорії ставляться роботи, пов'язані з постійною ходьбою, переміщенням легенів ( до 1 кг ) виробів або предметів у положенні стоячи або сидячи й потребуючої певної фізичної напруги.

Безпосередньо в нашій хімічній лабораторії в холодну пору року:

- температура,  t = 18 – 20С0;

- відносна вологість, φ = 60 - 75%;

- швидкість руху повітря в приміщенні,  V = 0,1 - 0,2 м/с.

У теплий період року:

- температура,  t =  20 – 27C0;

- відносна вологість, φ = 50 - 65%;

- швидкість руху повітря в приміщенні,  V = 0,1 - 0,3 м/с.

Що відповідає припустимим параметрам [24].

5.3.3 Вентиляція

Вентиляція є важливим засобом забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов у хімічній лабораторії.

Щоб уникнути перевищення ПДК шкідливих речовин лабораторія постачена вентиляційними установками. У приміщенні хімічної лабораторії вентиляція комбінована, котра у свою чергу передбачає одночасну роботу місцевої ( витяжні шафи ) і загальної приточно-витяжной вентиляції  [ 25, 26].

5.3.4 Освітлення

Одним з найважливіших елементів сприятливих умов праці є раціональне освітлення приміщень і робочих місць, при цьому використається природне й штучне освітлення. Розряд зорових робіт - 5

Оскільки природне світло змінюється залежно від географічної широти, пори року, години дня, стану погоди, основною величиною для розрахунку й нормування природного освітлення прийнятий коефіцієнт природної освітленості ( КПО ), що для Харкова розраховується по формулі:

                           eIV = eIII × m × c = 1,5 × 0,9 × 1,0 = 1,35 %,                                   (5.1)

де            eIII – нормативне значення КПО третього пояса світлового клімату;

       m - коефіцієнт світлового клімату;

       с - коефіцієнт сонячності клімату.

еIV = 1,5 × 0,9 × 1,0 = 1,35 %            

У лабораторії використається зальне равномірне освітлення. При цьому використаються люмінесцентні лампи типу ЛД-40-2 і світильники типу АОДД.

Для штучного освітлення, освітленність нормується min освітленістю в люксах Еmin ( лк ) і залежить від розряду виконуваних робіт. Для даного розряду зорових робіт ( IV розряд ) освітленість дорівнює 200 лк [ 27].

5.3.5 Шум

Джерелом шуму в лабораторії є мішалки, електродвигуни, вакуум-насоси й вентиляційна система.

Орієнтовний рівень звукового тиску не перевищує припустимого значення L = 60  дБА [ 28, 29].

5.4 Електробезпека

У приміщенні лабораторії використається змінний струм напругою 220 - 380 В, частотою 50 Гц. Клас приміщення по небезпеці поразки електричним струмом IІ.

Поразка  електричним  струмом  попереджуєтся  наявністю  справної ізоляції й своєчасної перевірки її опору. При роботі з електроустаткуванням  неприпустиме зіткнення зі струмоведучими частинами; застосування індивідуальних засобів захисту ( гумових рукавичок ), інструменти з ізольованими ручками [ 30 ].

5.5 Пожежна безпека

Хімічна лабораторія відноситься до пожаронебезпечних приміщень категорії В. Вогнестійкість будинку лабораторії - ІI. Для гасіння можливих загорянь і пожеж лабораторія оснащена засобами пожежогасіння:

- вогнегасники типу ВВК - 5 у кількості 2 шт.;

- ящик з піском 1 шт.

Відповідно, пожежна безпека забезпечується системою пожежного захисту ( сигналізацією ).

Похожие материалы

Информация о работе