Створення комп’ютерної моделі потоку нафти з розбивкою її на псевдокомпоненти

Страницы работы

Содержание работы

ЗАВДАННЯ №4

Ви – інженер нафтопереробного заводу

1. Створить комп’ютерну модель потоку нафти з розбивкою її на псевдокомпоненти.

Вихідні дані:

Термодинамічний пакет – Пенг-Робінсон.

Вихідна нафта

Молекулярна вага: 300

Щільність: 783,4 кг/м3

Розгонка ІТК:                                                             Газова доля:

                       

Відсоток газової суміші: 1,13

Температура: 340°С

Тиск: 215,7 кПа

Витрати: 5000 кг/год

Визначити теплоємність, ентропію та ентальпію нафтового потоку.

2. Для моделювання процесу в системі UniSim Design використовуеться термодинамічний пакет Пенг-Робінсон. Наведіть опис даного термодинамічного пакету.

3. Гіпотетичні компоненти. Алгоритм створення гіпотетичного компонента в UniSim Design.

4. Побудувати за допомогою UniSim Design модель колони атмосферної перегонки нафти та визначити компонентний склад, витрати і температуру продуктів колони.

Вихідні  дані:


Ректифікаційна колона:

Тип конденсатора – повна конденсація.

Кількість тарілок: 30

Вихідна суміш подається на 15 тарілку

Тиск куба: 225,6 кПа

Тиск дефлегматора: 137,3 кПа

Відбір керосинової фракції: 10 тарілка

Відбір дизельної фракції: 20 тарілка

Флегмове число: 3

Витрати дистиляту: 3200 кг/год

Активні специфікацїї:

Витрати продукту низу колони: 1000 кг/год

Витрати керосинової фракцїї: 300 кг/год

Витрати дизельної фракцїї: 600 кг/год


Варіанти

Назва показника

1

2

3

Витрати вихідної суміші, кг/год

5000

8000

12000

5. Для отриманої моделі ректифікаційної колони визначити навантаження і температури підігрівача куба та конденсатора колони, а також масові витрати флегми і пару, що покидає підігрівач куба колони.

6. Побудувати TS, PH і PT діаграми продуктових потоків ректифікаційної колони та визначити критичну температуру та критичний тиск  для їх потоків.

7. Велика складова крива.

8. Коефіцієнт непротипливності та його визначення.

9. Граничний продукт в теорії граничної  продуктивності. Закон граничної продуктивності, що зменшується

10. Нафтопродукти відносяться до категорії вибухо- та пожежонебезпечних. Які заходи необхідно передбачити для проектування виробництв, що перероблюють дані продукти.

Затверджено на засіданні кафедри інтегрованих технологій процесів та апаратів

Протокол №2 від 9 жовтня 2009 р.

В. о. зав. кафедрою ІТПА                                                                                          Ведь В.Є.

Похожие материалы

Информация о работе