Забезпечення стійкості інформаційної системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель

Страницы работы

Содержание работы


6 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

6.1 Вступ до розділу

Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Діяльність цивільної оборони регулюється Законом України «Про Цивільну оборону України», що визначає склад та завдання системи цивільної оборони, повноваження органів влади з питань цивільної оборони, утримання і матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони та міжнародне співробітництво України в галузі цивільної оборони та ін.

Одним з важливих напрямів в підвищенні стійкості роботи об'єктів і їх елементів є дотримання вимог керівних документів, що регламентують забезпечення безпеки виробничого персоналу, безперервність технологічного процесу в НС. Це, перш за все, закон України «Про Цивільну оборону України», будівельні норми і правила, ДСТУ і ін. У них приведений  перелік заходів, що підвищують стійкість, як, наприклад, в розділі будівельних норм і правил «Норми проектування інженерно-технічних заходів ЦО». Одним з таких заходів є періодичне проведення дослідження стійкості роботи об'єкту господарської діяльності, проектованого устаткування, систем і пристроїв в НС.

6.2 Обгрунтування необхідності проведення дослідження

Метою досліджень стійкості роботи об'єкту (системи) є всебічна оцінка його здатності функціонувати в умовах дії вражаючих чинників при НС, залишатись працездатним з урахуванням швидкого відновлення при можливих втратах і руйнуваннях. Саме тому в даному розділі і буде розглянуте питання про забезпечення стійкості інформаційної системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель.

Дослідження також проводиться з метою виявлення та подальшого усунення або зменшення вірогідності виникнення пошкоджень (порушень), що можуть привести до виходу з ладу окремих або декількох одночасно елементів програми.

На працездатність даної програми можуть впливати декілька вражаючих факторів: вірусні програми та хакерські атаки.

Найширше хакерами використовуються наступні методи: 

- Підбір паролів (brute-force);

- Підміна ІР-адресів (IP-spoofing);

- Атаки на відмову в обслуговуванні;

- Аналіз мережевого трафіку (сніффінг);

- Сканування;

- Підміна даних, що пересилаються по мережі.

6.3 Побудова дерева відмов

Діяльність цивільної оборони регулюється Законом України “Про Цивільну оборону України”, що визначає склад та завдання системи цивільної оборони, повноваження органів влади з питань цивільної оборони, утримання і матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони та міжнародне співробітництво України в галузі цивільної оборони та ін.

Аналіз дерев відмов систем є найбільш загальним методом, що використовується для представлення логіки відмовлень системи. Даний метод являє собою дедуктивний аналіз відмовлення, яке можна описати просто аналітично. Можна визначити небажаний стан системи і потім аналізувати систему з погляду навколишніх умов і експлуатації для виявлення всіляких шляхів, по яких може реалізуватися небажана подія. Саме по собі дерево відмовлень являє собою графічну модель різних рівнобіжних і послідовних сполучень відмовлень, що приведуть до реалізації заздалегідь визначеної небажаної події. Відмовленнями – базисними подіями можуть бути події, пов’язані із виходом з ладу елементів системи, помилками персоналу, неготовністю устаткування внаслідок технічного обслуговування й іспитів або з іншими обставинами, що можуть вести до небажаної події. Таким чином, дерево відмовлень відображає логічні взаємозв’язки базисних подій, що призводять до небажаної події, що представляє собою “верхня подія” дерева відмовлень. Схема дерева відмов точно визначають логічні комбінації базисних подій, що призводять до верхньої події. Дерево відмов є математичною моделлю імовірності системи, що враховує можливі відмови всіх елементів, які входять в систему, їх взаємозв’язок і взаємозалежність, і дозволяє розрахувати імовірність відмови системи на основі відомих характеристик надійності її елементів.

Розглянемо послідовність операцій для отримання результатів виконання запитів програми. Послідовність цих операцій приведена на рис. 6.1.

Рисунок 6.1 – Загальна схема роботи інформаційної системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель

Вірогідності відмови модулів:

На рис. 6.2 представлена схема дерева відмов, де Pi – вірогідності відмови на i-му етапі. (1-P) – вірогідність безвідмовної роботи.

Рисунок 6.2 – Схема дерева відмов

Розрахунок вірогідностей відмов на кожному етапі приведений у табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Розрахунок вірогідностей відмов на кожному етапі

Вірогідність

Формула

Результат

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

Загальна вірогідність відмови системи:

    (6.1)

Вірогідність нормальної робити системи:

6.4 Висновки з розділу

Дослідження стійкості системи показало, що система є надійною на 99,9%. Це було досягнуто використанням не стандартних функцій, введенням система обліку помилок, передбаченням великої кількості програмних та апаратних помилок, передбаченням помилок людини.

Захистити дану інформаційну систему можливо наступними шляхами:

– дотримання суб'єктами правових відносин норм, вимог та правил організаційного і технічного характеру щодо захисту оброблюваної інформації;

– використання засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку і АС в цілому, засобів захисту інформації, які відповідають встановленим вимогам щодо захисту інформації (мають відповідний сертифікат);

– перевірки відповідності засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, засобів зв'язку і АС в цілому встановленим вимогам щодо захисту інформації (сертифікація засобів обчислювальної техніки, засобів зв'язку і АС);

– здійснення контролю щодо захисту інформації.

Дані заходи не потребують великого капіталовкладення та забезпечують надійну роботу даної інформаційної системи інтелектуальної будівлі.

Похожие материалы

Информация о работе