Визначення оптимальних умов організації робочого місця програміста

Страницы работы

Фрагмент текста работы


РОЗДІЛ 7

ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ до розділу

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних  заходів  та  засобів,  спрямованих   на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Законодавство про охорону праці складається з Закону України “Про охорону праці”, прийнятого Постановою Верховної Ради України № 2695-XII  від 14.10.92р., “Кодексу законів про працю України”, затвердженого Законом  Верховної Ради України № 322-VIII від 24.08.91р. та інших  нормативних актів.  

У разі, коли міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлено більш високі вимоги до охорони  праці, ніж ті, що передбачено законодавством України,  то  застосовуються правила міжнародного договору або угоди.

Виходячи з завдань цього дипломного проекту розглянемо норми охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, тобто норми охорони праці для адміністратора комп’ютерної системи керування інженерними комунікаціями інтелектуального будинку (надалі адміністратор).

Широке поширення мікроелектроніки, комп'ютерів індивідуального користування, могутніх засобів автоматизованої обробки тексту і графічної інформації, високоефективних пристроїв її збереження і пошуку, сучасних засобів зв'язку і мереж електронно-обчислювальних машин дозволяють деяким фахівцям вже сьогодні ставити питання про перспективи створення інтелектуальних будинків майбутнього.

Робота адміністратора безпосередньо пов'язана з комп'ютером, а таким чином й з додатковими шкідливими впливами цілої групи факторів, що істотно знижують продуктивність праці.

У приміщенні, де знаходиться ЕОМ, діють наступні несприятливі фактори:

-  несприятливі умови мікроклімату робочої зони;

-  недостатня освітленість робочої зони;

-  підвищений рівень напруги електричного ланцюга, замикання якого може відбутися через тіло людини;

-  підвищений рівень шуму;

-  підвищений рівень електромагнітних випромінювань.

Всі норми охорони праці для адміністратора інтелектуального будинку при роботі на ЕОМ регламентуються “Правилами охорони праці під час експлуатації  електронно-обчислювальних машин”, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці  за № 21 від 10.02.99р.

У даному розділі дипломного проекту розглядаються основні питання техніки безпеки праці користувача ЕОМ. Особлива увага приділена наступним питанням:

-  аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

-  організація приміщення і робочого місця програміста;

-  визначення оптимальних умов праці програміста;

-  розрахунок штучного освітлення;

-  заходи по підвищенню захисту людини від несприятливих факторів.

7.1. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що впливають на людину при роботі з персональним комп'ютером

В проектованому приміщенні, в якому передбачається робота персоналу за ЕОМ, можливе виникнення наступних небезпечних і шкідливих факторів:

-  підвищена небезпека поразки електричним струмом;

-  підвищена пожежна небезпека;

-  шкідливе електромагнітне випромінювання;

-  недостатнє освітлення.

Одним з найбільш розповсюджених небезпечних виробничих факторів є електричний струм. Дія електричного струму на живу тканину має різнобічний і своєрідний характер. Проходячи через організм людини, електрострум здійснює термічний, електролітичний, механічний і біологічний вплив.

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням до високої температури органів, розташованих на шляху струму, викликаючи в них значні функціональні розлади. Електролітична дія виражається в розкладанні органічної рідини, у тому числі крові

Похожие материалы

Информация о работе