Варіативні завдання на тему "Закони Кірхгофа" (Поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа), страница 3

Закони Кiрхгофа. Варiант №18:
               R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=1KΩ; R4=…KΩ; R5=2KΩ;
               I1=0mA;  I2=-1mA; I3=…mA;  I4=-1mA;  I5=2mA;
E1=…V; U1=0V;    U2=-1V;  U3=…V;    U4=-2V;   U5=4V;   E2=-6V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №19:
               R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=…KΩ; R4=1KΩ; R5=2KΩ;
               I1=0mA;  I2=…mA; I3=1mA;  I4=-2mA;  I5=3mA;
E1=-1V; U1=0V;   U2=…V;   U3=1V;    U4=-2V;   U5=6V;   E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №20:
              R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=1KΩ; R4=1KΩ;   R5=…KΩ;
              I1=0mA;  I2=1mA;   I3=-1mA; I4=…mA;  I5=-3mA;
E1=…V; U1=0V;  U2=1V;    U3=-1V;   U4=…V;   U5=-3V;   E2=5V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №21:
             R1=2KΩ; R2=1KΩ; R3=…KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
             I1=…mA;   I2=1mA;  I3=-1mA; I4=2mA;  I5=-3mA;
E1=1V; U1=…V;    U2=1V;   U3=-1V;   U4=2V;    U5=-3V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №22:
              R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=1KΩ; R4=…KΩ; R5=1KΩ;
              I1=0mA;  I2=…mA;   I3=-1mA; I4=3mA;  I5=-4mA;
E1=2V; U1=0V;    U2=…V;    U3=-1V;   U4=3V;    U5=-4V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №23:
              R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=…KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
              I1=0mA;  I2=1mA;   I3=-1mA; I4=…mA;  I5=-5mA;
E1=…V; U1=0V;    U2=2V;    U3=-2V;   U4=…V;    U5=-5V;  E2=9V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №24:
              R1=2KΩ; R2=…KΩ; R3=2KΩ; R4=2KΩ; R5=1KΩ;
              I1=0mA;  I2=1mA;  I3=…mA; I4=2mA;   I5=-3mA;
E1=2V; U1=0V;    U2=2V;    U3=…V;   U4=4V;    U5=-3V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №25:
              R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=2KΩ; R4=2KΩ; R5=…KΩ;
             I1=0mA;   I2=1mA;   I3=-1mA; I4=…mA;  I5=-3mA;
E1=…V; U1=0V;  U2=2V;    U3=-2V;   U4=…V;    U5=-6V;  E2=10V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №26:
              R1=1KΩ; R2=2KΩ; R3=…KΩ; R4=2KΩ; R5=2KΩ;
              I1=0mA;  I2=…mA;  I3=1mA; I4=2mA;   I5=-3mA;
E1=2V; U1=0V;    U2=…V;   U3=-2V;   U4=4V;    U5=-6V;   E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №27:
              R1=1KΩ; R2=…KΩ; R3=2KΩ; R4=2KΩ;   R5=2KΩ;
              I1=0mA;  I2=1mA;   I3=…mA; I4=1.5mA; I5=-2.5mA;
E1=1V; U1=0V;    U2=1V;    U3=…V;   U4=3V;     U5=-5V;     E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закони Кiрхгофа. Варiант №28:
              R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=…KΩ; R4=2KΩ; R5=2KΩ;
              I1=0mA;  I2=1mA;   I3=-1mA; I4=…mA;  I5=-2mA;
E1=…V; U1=0V;    U2=1V;    U3=-1V;   U4=…V;    U5=-4V;  E2=6V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------