Варіативні завдання на тему "Закони Кірхгофа" (Поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа), страница 5

Закони Кiрхгофа. Варiант №40:
              R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=1KΩ; R4=1KΩ; R5=…KΩ;
              I1=1mA;  I2=…mA;   I3=1mA;  I4=-1mA; I5=2mA;
E1=1V; U1=1V;    U2=…V;    U3=1V;    U4=-1V;   U5=4V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №41:
               R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=…KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
               I1=-1mA; I2=0mA;  I3=-1mA; I4=…mA;  I5=-2mA;
E1=…V; U1=-1V;   U2=0V;   U3=-1V;   U4=…V;   U5=-2V;  E2=3V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №42:
               R1=…KΩ; R2=1KΩ; R3=1KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
               I1=-1mA; I2=0mA;  I3=…mA; I4=1mA;   I5=-2mA;
E1=-2V; U1=-2V;  U2=0V;    U3=…V;   U4=1V;    U5=-2V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №43:
               R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=1KΩ; R4=1KΩ; R5=…KΩ;
               I1=-1mA; I2=…mA;   I3=-1mA; I4=1mA;  I5=-2mA;
E1=…V; U1=-2V;  U2=…V;    U3=-1V;   U4=1V;    U5=-2V; E2=3V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №44:
               R1=…KΩ; R2=2KΩ; R3=2KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
               I1=-1mA; I2=0mA;  I3=…mA; I4=2mA;   I5=-3mA;
E1=-2V; U1=-2V;  U2=0V;    U3=…V;   U4=2V;    U5=-3V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №45:
               R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=…KΩ; R4=2KΩ; R5=1KΩ;
               I1=-1mA; I2=0mA;  I3=-1mA; I4=…mA;   I5=-2mA;
E1=…V; U1=-2V;   U2=0V;   U3=-2V;   U4=…V;    U5=-2V;   E2=4V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закони Кiрхгофа. Варiант №46:
                R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=2KΩ;  R4=2KΩ; R5=…KΩ;
               I1=-1mA;  I2=0mA;   I3=…mA; I4=1mA;  I5=-2mA;
E1=-2V; U1=-2V;   U2=0V;    U3=…V;   U4=2V;    U5=-4V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №47:
               R1=1KΩ; R2=2KΩ; R3=…KΩ;  R4=2KΩ; R5=2KΩ;
               I1=-1mA; I2=0mA;   I3=-1mA; I4=…mA;  I5=-2mA;
E1=…V; U1=-1V;  U2=0V;    U3=-2V;   U4=…V;    U5=-4V;  E2=6V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №48:
                R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=2KΩ; R4=2KΩ; R5=…KΩ;
               I1=-1mA;  I2=…mA;  I3=-1mA; I4=1mA;  I5=-2mA;
E1=-1V; U1=-1V;   U2=…V;    U3=-2V;   U4=2V;   U5=-4V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №49:
               R1=…KΩ;  R2=1KΩ; R3=1KΩ;  R4=2KΩ;  R5=2KΩ;
               I1=-1mA;   I2=0mA;   I3=…mA; I4=0.5mA; I5=-1.5mA;
E1=…V; U1=-1V;   U2=0V;     U3=…V;   U4=1V;     U5=-3V;    E2=4V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №50:
               R1=1KΩ; R2=1KΩ; R3=…KΩ; R4=1KΩ; R5=2KΩ;
               I1=-1mA; I2=…mA;  I3=-1mA; I4=1mA;   I5=-2mA;
E1=-1V; U1=-1V;   U2=…V;   U3=-1V;   U4=1V;    U5=-4V;  E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елементи кола змінного струму RLC

До джерела змінного струму E під'єднано послідовно з’єднані опір R, індуктивність L з реактивним опором XL і конденсатор  C з реактивним опором XC. Чому дорівнює напруга UL на індуктивності L, напруга UC на конденсаторі C i напруга джерела E, якщо відома напруга на опорі UR ?