Методичні вказівки щодо оформлення курсових і дипломних проектів для студентів спеціальності "Системи управління і автоматики"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

автоматизації облікових операцій складського господарства металургійного заводу".

П'ятий тематичний напрям пов'язаний з розробленням наукових проблем в галузях, що визначаються попередніми тематичними напрямами. У таких випадках виконується, як правило, дипломна робота, але не виключається можливість виконання проекту. Приклади тем ДР (ДП) науково-дослідного характеру: "Автоматичне регулювання розмірів поперечного перетину сортового прокату в лінії виробництва алюмінієвого профілю"; "Адаптивна система керування процесом передачі дискретної інформації"; "Порівняльний аналіз ефективності| кодування| дискретних повідомлень за допомогою групових| і нероздільних кодів"; "Спосіб (метод) підвищення швидкодії електропривода| змінного струму при обмеженні з нагрівання двигуна"; "Об'єктно-орієнтований структурно-алгоритмічний базис системи| керування насосною станцією"; "Аналіз способів  економії енергоресурсів при виробництві пари на ТЕЦ|"; "Об'єктне моделювання системи керування технологічним устаткуванням насосної станції"; "Системний аналіз металургійних рольгангів| як технологічних об'єктів керування".

Коло питань, що розглядаються в цих роботах (проектах), визначається поставленням завдань дослідження. Як правило, це завдання аналізу і синтезу систем керування технологічними і інформаційними процесами в технологічних, електромеханічних та інформаційних системах. Багато подібних аналітичних, розрахункових і економічних завдань до робіт (проектів) попередніх чотирьох тематичних напрямів.

Графічна частина дипломних робіт (проектів) даного тематичного напряму містить: функціональні та структурні схеми; математичні моделі, формули та рівняння; графіки перехідних процесів, аналітичних і експериментальних залежностей; блок-схеми алгоритмів; таблиці техніко-економічних показників та ін., переважно у вигляді рисунків і таблиць, які при захисті роботи (проекту) ілюструються на демонстраційних плакатах.

Слід мати на увазі, що у багатьох випадках між описаними тематичними напрямами чітке розмежування відсутнє. Формулювання теми дипломного проекту повинне розкривати його основну спрямованість і особливості, технічну або технологічну суть об'єкта проектування, бути по можливості стислим, не містити яких-небудь специфічних термінів і скорочень. Не допускається застосовувати такі формулювання тем проектів, як: "Проектування . . . ", "Розроблення . . . ". Теми ДП затверджуються наказом ректора університету за поданням кафедри після повернення студентів з переддипломної практики. Попередній підбір тем може здійснюватися значно раніше.

Тематика і конкретний зміст курсових проектів з окремих навчальних дисциплін і комплексних КП| визначаються робочими програмами відповідних дисциплін (комплексу дисциплін навчального

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
536 Kb
Скачали:
0