Мова розмітки гіпертексту HTML. Створення найпростішого документа html та форматування абзаців: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 1, страница 2

4.  У редакторі Блокнот виконайте команди: Файл ► Сохранить. Закрийте файл.

5.  У вікні програми Internet Explorer виконайте команди Вид ►Обновить. Перегляньте документ.

6.  Наберіть до кінця текст Мова HTML,  користуючись тегом <br>. Повторіть дії п.4.4 та 4.5.

Мова HTML

Мова HTML – це мова гіпертекстової розмітки документів. HTML – Hyper Text Markup Language. Мова HTML призначена не для форматування документа, а для його розмітки. Мова HTML забезпечує опис зовнішнього вигляду Web–сторінки у файлі з розширенням htm.

Синтаксис мови HTML - це набір правил, за якими створюється документ HTML, який  містить елементи і теги. Елементи – це складові частини документа (текст, заголовки, абзаци, таблиці та ін.). Теги – це керуючи конструкції мови HTML тобто команди або коди.

Тег (tag) - дослівно бірка, ярлик. Їх - близько 50. Теги розділяють початковий неформатований текст на елементи і бувають двох видів: парні і непарні. Парні теги складаються з відкриваючого і закриваючого тегів і охоплюють текст, на який розповсюджується їх дія.

Непарні надають вплив від місця своєї появи до кінця документа або визначають разовий ефект в місці своєї появи. HTML команди нечутливі до регістру. У документі теги зображуються у вигляді тексту, взятого в скобки <…>. Теги можуть бути звичайними, або містить атрибути, наприклад,
 < p >  це звичайний тег, < p align=left > це тег з атрибутом. При видаленні з документа всіх тегів вийде звичайний текстовий документ. 

Таблиця - Основні теги, що застосовуються при створенні Web–сторінки

Теги

Призначення

Теги

Призначення

1

<html>     </htm>

Початок і кінець документа

8

<p></p>

Абзац

2

<head>     </head>

Область заголовка документа

9

&nbsp

Абзацний відступ

3

<p align=     >

Визначення виду вирівнювання

10

< i ></i>

Форматування тексту курсивом

4

<body bgcolor=    >

Визначення кольору фону або чогось іншого

11

< А href= >

Гіперпосилання на інший файл

5

<img src=     >

Вставлення графічного об’єкту

12

<table> </table>

Початок (кінець) таблиці

6

<font face=   > 

Визначення шрифту

13

<!>

Створення коментарю

7

<body>   </body>

Зміст документа

14

<title>     </title>

Заголовок вікна

Завдання 5. Форматування абзаців

1.  Створіть заголовок тексту з вирівнюванням по центру. Для цього після тегу <body> перед заголовком Мова HTML поставте тег <H2 align=center>. У даному випадку Н2 визначає шрифт заголовку. Чим більше число, тім менше розмір букв заголовку.

2.  Визначить у тексті абзац. Для цього поставте після заголовку Мова HTML перед текстом конструкцію    <p align=left>, що буде означати вирівнювання тексту ліворуч. Закриваючий тег </p> поставте у кінці тексту перед тегом </body>.

3.  Виконайте команди: Файл ► Сохранить, Вид ► Обновить.Прогляньтестворену Веб - сторінку.

4.  Зробіть у тексті невеличкі відступи (відступ для першого рядку). Для цього розташуйте конструкцію  &nbsp  перед словами Мова..., Синтаксис..., Тег..., Непарні….. Виконайте команди: Файл ► Сохранить, Вид  ► Обновить. Прогляньтестворену Веб - сторінку.

5.  Скориставшись тегом <p align= >  розбийте створений Вами текст на чотири абзаци з вирівнюванням: ліворуч, по центру, праворуч, ліворуч. Виконайте команди: Файл ► Сохранить, Вид ► Обновить. Прогляньтестворену Веб - сторінку. Зробіть висновки з приводу зміни вигляду Веб - сторінки.

6.  Додайте перед тегом четвертого абзацу <p align=  >  тег відступу<dd> . Виконайте команди: Файл  ► Сохранить, Вид  ► Обновить.Прогляньтестворену Веб - сторінку. Зробіть висновки з приводу зміни вигляду Веб - сторінки.