Мова розмітки гіпертексту HTML. Створення найпростішого документа html та форматування абзаців: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 1

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: МОВА РОЗМІТКИ ГІПЕРТЕКСТУ HTML

Тема заняття:  Створення найпростішого документа  html
та форматування абзаців

Мета навчальна: Оволодіти навичками створення простого документаHTML

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, ОС Windows ХР, текстовий редактор Блокнот, браузер Internet Explorer

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати роботи, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Створення та збереження файлів.

2.  Завантаження файлів з розширенням html.

3.  Створення простого документа  HTML.

4.  Створення тексту Веб - сторінки.

5.  Форматування абзаців.

Контрольні запитання

1.  Який порядок створення Веб - сторінки ?

2.  Для чого призначена мова HTML ?

3.  Які основні конструкції містить мова HTML ?

4.  Перелічите основні теги, які використовуються при створенні будь-якого HTML-документа.

5.  Які непарні теги Вам відомі ?

6.  Який тип кодування використовується при створенні Веб-сторінки ?

7.  Як зміниться текст, коли його розбити на два абзаци ?

8.  Чи має значення регістр при створенні тегів ?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Створення та збереження файлів

1.  У папці Прізвище група* створіть папку гіпер*; зайдіть у папку.

2.  Завантажте редактор Блокнот.

3.  Збережіть «пустий» документ з ім’ям простий.html у папці гіпер *. При збереженні зверніть увагу на тип файла рис.1: Все файлы.

Рисунок 1. Вікно для збереження файлу

4.  Зверніть увагу на тип кодування тексту, чисел та спеціальних символів, який буде використовуватись у документі.

5.  Закрийте Блокнот.

6.  Прогляньте папку гіпер *. Зверніть увагу на наявність у папці файлу простий.html. Коли файл має ім’я простий.html.txt це означає, що Ви невірно виконали пункт 1 та 3 і Вам треба повторити збереження. 

Завдання 2. Завантаження файлів з розширенням html

1.  Завантажте файл простий.html до браузера InternetExplorer. Ви побачите пусту сторінку браузера InternetExplorer. Закрийте браузер.

2.  Завантажте браузер InternetExplorer. Виконайте команди Файл ► Открыть. Натисніть кнопку Обзор, знайдіть створений Вами файл простий.html і завантажте його.

3.  У програмі InternetExplorer виконайте команди Вид  ► ПросмотрHTML – кода (або в залежності від версії InternetExplorer -СтраницаПросмотр HTML – кода ), можна через контекстне меню. В результаті Ви знову побачите сторінку редактора Блокнот.

Завдання 3. Створення простого документа  HTML

1.  Створіть у редакторі Блокнот наведений нижче документ HTML (між дужками і тегами не повинно бути пробілів):
<HTML>
<HEAD> <TITLE>  Мова HTML </TITLE> </HEAD>
<BODY>
Мова HTML
</BODY>
</HTML>

2.  У редакторі Блокнот виконайте команди: Файл ► Сохранить. Закрийте Блокнот.

3.  У вікні програми InternetExplorer виконайте команди Вид ► Обновить.Коли Ви усе зробили вірно, то побачите, по-перше, що зміниться назва у рядку заголовка вікна документа, по-друге, побачите зміст документа, а саме слова Мова HTML.

4.  Таким чином Ви створили документ HTML, простішу Веб - сторінку. Призначення тегів, якими Ви скористались, можна побачити в наведеній у завданні таблиці.

Завдання 4. Створення тексту Веб-сторінки

1.  Знову виконайте команди Вид ►Просмотр HTML – кода. Перегляньте документ.

2.  Після тексту Мова HTML додайте тег <br>,  який використовується для того, щоб у Веб-сторінці почати новий рядок. А в Блокноті у новому рядку надрукуйте перший рядок тексту:
Мова HTML – це мова гіпертекстової розмітки документів. HTML – Hyper Text Markup Language.

3.  У кінці рядку знову надрукуйте тег  <br>.

Похожие материалы

Информация о работе