Редагування діаграм і графіків в табличному процесорі Excel: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 9, страница 2

1.  Виділіть клітинки з даними 7-й та 8-й граф (крім рядку “Усього”), включаючи найменування граф. Клацніть по піктограмі Мастер диаграмм, щоб побудувати діаграму. Оберіть тип діаграми – Гистограмма (трехмерная). На вкладці Ряд діалогового вікна, яке з’являється на другому кроці побудови діаграми, у віконці Подписи по оси Х введіть діапазон клітинок з найменуваннями видів основних фондів (1 графа таблиці). Натисніть кнопку Далее.

2.  Далі встановіть заголовки: для діаграми – ­“Амортизаційні відшкодування”, для Осі Х – “Види основних фондів”, для Осі Z – “Сума, грн”. Діаграму розмістіть під таблицею.

Завдання 4.  Редагування діаграми ­­­

1.  Розтягніть діаграму так, щоб вона була розташована на всій площі аркушу, не зайнятої таблицею (мається на увазі не робочий аркуш, а аркуш формату А4).

2.  Зробіть так, щоб текст “Сума, грн” був розташований вертикально.

3.  Встановіть розмір шрифту: для заголовка – 12, для підписів осей – 10, для осей – 8.

4.  Клацніть правою кнопкою миші по одному з стовпчиків діаграми і у контекстному меню оберіть пункт Формат рядов данных. У діалоговому вікні, що з’явилося, на вкладці Порядок рядов поміняйте місцями ряди “на реновацію” та “на капітальний ремонт”.

5.  У тому ж вікні на вкладці Параметры встановіть: Глубина зазора –50, Ширина зазора – 50.

6.  Оберіть пункт меню Диаграмма ►Объемный вид. Встановіть Возвышение – 25. Встановіть також прапорець Изометрия.

7.  Клацніть двічі по будь-якому стовпчику першого ряду даних. У діалоговому вікні на вкладці Вид встановіть для цього ряду заливку світло-жовтим кольором.

8.  Оберіть пункт меню Диаграмма ►Параметры диаграммы. У діалоговому вікні на вкладці Подписи данных встановіть прапорець Включить в подписи - значение. Клацніть по числам, що з’явилися, і встановіть розмір шрифту – 8, жирний. Перемістіть вручну підписи даних. Діаграма повинна мати вигляд як на рисунку 1.

Рисунок 1.  Амортизаційні відшкодування

Завдання 5. Побудова таблиці та графіка

Прочитайте  задачу. Фірма МКС продала у звітний період комп’ютери  різних марок (див. таблицю 2). Необхідно визначити суму продажу, побудувати графік залежності плану і суми продажу від типу процесора, а також відредагувати графік у відповідності з наведеним.

1.  Для рішення задачі побудуйте таблицю у відповідності з наведеною (таблиця 2) і виконайте обчислення на другому листі.

2.  Побудуйте графік залежності плану і суми продажу від типу процесора у відповідності
з наведеним у занятті.

Таблиця 2. Продаж комп’ютерів

                   

Завдання 6. Редагування графіка

1.  У контекстному меню графіка Сума продажу активізуйте команду Формат рядов данных.... і
на вкладці Подписи данных виділіть прапорець  Значение.  Залиште в “Области
построения
”  2 числа (інші потрібно вилучити)і змініть їх на слова ПЛАН І СУМА ПРОДАЖУ. Надпис СУМА ПРОДАЖУ перемістити у верх діаграми а ПЛАН у низ, як показанонаграфіку.

2.  У контекстному меню вісі “У”  активізуйте команду Формат оси і на вкладці Шкала
встановіть мінімальне значення “30000 а максимальне 65000”.

3.  Клацніть правої кнопкою миші по лінії графіка «ПЛАН». У контекстному меню активізуйте команду Формат рядов данных. У діалоговому вікні оберіть вкладку Вид.

4.  На вкладці Вид установіть тип лінії –пунктир; товщина –найбільша; колір – червоний.

5.  Встановіть тип маркера у виді трикутника - D; розмір – 9 пт; колір –червоний.

6.  Аналогічно встановіть для другої лінії графіка: тип – безперервна, товщина – максимальна, маркер – квадрат, колір - чорний, розмір – 9 пт.  

Завдання 7. Визначення “погрішності”

1.  Клацніть правої кнопкою миші по лінії графіка «ПЛАН». У контекстному
меню активізуйте команду Формат рядов данных, а потім вкладку Y- погрешность.
На вкладці встановіть “Мінус” погрішність. Потім ОК.

2.  Клацніть правої кнопкою миші по погрішності ПЛАНУ.  В контекстному меню активізуйте команду Формат полос погрешности, потімвкладку Вид. Установіть для погрішності тип лінії – безперервна, товщина – максимальна, колір – червоний.

3.  Аналогічно для другої лінії графіка встановіть “Плюс”  погрішність, колір – чорний, товщина – максимальна. Графік повинен бути як на рисунку 2.

Рисунок 2. План і сума продажу

Завдання 8.  Збереження та друк результатів

1.  Збережіть результати роботи у папці група** у файлі з ім’ям Редагування діаграми і графіка.

2.  Результати виведіть на друк.

Контрольні запитання

1.  Опишіть етапи побудови діаграми.

2.  Опишіть етапи побудови графіка.

3.  Які дії виконуються при редагуванні діаграми?

4.  Як встановити підписи по осі Х ?

5.  Як поміняти місцями ряди у діаграмі ?

6.  Як встановити Ізометрію ?

7.  У якому вікні встановлюється глибина та ширина зазору діаграм?

8.  Що розуміють під глибиною та шириною діаграми?

9.  Які параметри діаграм і графіків дозволяє встановити діалогове вікно Параметры диаграммы?

10.  Які параметри діаграм і графіків дозволяє встановити діалогове вікно Формат рядов данных?

11.  Як виконати заливку рядів?