Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Програмування модулів з використанням мови Visual Basic для Access: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 10

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 10

Тема: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ

Тема заняття: Програмування модулів з використанням мови Visual Basic для Access

Мета: Оволодіти навичками програмування. Закріпити навички створення таблиць та запитів.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СКБД Microsoft Office Access 2003, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Створення таблиці.

2.  Створення запиту із сортуванням.

3.  Створення форми.

4.  Створення модуля з використанням алгоритмічної мови VBA (Visual Basic for Application).

5.  Зв’язування модулю із полем форми.

6.  Введення інформації в таблицю за допомогою форми. Запуск модуля.

7.  Імпорт об'єктів.

Завдання і порядок їх виконання

Завдання 1. Створення таблиці

1.1.  У своїй папці створіть базу даних з ім'ям Фініш**.

1.2.  У базі даних створіть проект таблиці відповідно до приведеного нижче (таб. 1). Тип даних обирайте відповідно до опису поля. Встановіть також властивості поля. Особливу увагу зверніть на такий пункт у вікні властивостей поля, як Размер поля. Майте на увазі, що у полях СБЗС і СБЛС містяться не цілі числа! Встановіть це у вікні властивостей.

Таблиця 1. Середній бал успішності у зимову сесію (СБЗС) и у літню (СБЛС)

Ім'я поля

 Тип даних

Опис

 Код

 Счетчик

Порядковий номер

 Предмет

Текстове поле

Найменування предмета

 СБЗС

Визначається самостійно

Середній бал успішності в зимову сесію

 CБЛС

Визначається самостійно

Середній бал успішності в літню сесію

 Група

Визначається самостійно

Номер групи

1.3. Перейдіть з режиму конструктора у режим таблиці. Введіть у таблицю 6 записів з найменуваннями предметів: Математика, Інформатика, Податки, Статистика, Фінанси, Бухоблік. У поле Група введіть номер своєї групи. У поля СБЗС і СБЛС не вводить нічого.

1.4. Збережіть таблицю з ім'ям Сесія і закрийте її.

Завдання 2. Створення запиту із сортуванням

2.1. Для таблиці Сесія створіть проект запиту із сортуванням по убуванню для поля Предмет. У проект запиту введіть усі поля таблиці.

2.2. Збережіть проект запиту з ім'ям Середній бал.

2.3. Виконайте запуск запиту. Перегляньте його. Закрийте запит.

Завдання 3. Створення форми

3.1. Створіть форму для вводу даних у таблицю Сесія.

3.2. У заголовку форми введіть напис "Результати сесій", для якого встановіть розмір шрифту 14.

3.3. Збережіть форму з ім'ям Резус.

Завдання 4. Створення Модуля з використанням алгоритмічної мови Visual Basic forApplication (VBA)

Модуль це об'єкт бази даних, об'єднуючий одну або декілька процедур. Процедура складається з послідовності операторів. Оператори повинні бути записані англійською мовою. Коментар записується  після апострофа українською мовою.

СпроектуйтеМодуль, за допомогою якого середній бал успішності для зимової сесії (СБЗС) буде перерахований у середній бал успішності для літньої сесії (СБЛС) за умови, що для літньої він у 1,06 разів більше. Для цього виконайте наступні дії:

4.1. У вікні бази даних Фініш**виділіть вкладку Модуль і клацніть по кнопці Создать. У результаті відчиниться вікно Модуля в режимі проектування.

4.2. Активізуйте команду меню Вставка ► Процедура.

4.3. У вікні Вставка процедури введіть ім'я СБЗССБЛС.

4.4. Виділіть селекторну кнопку Функція і клацніть ОК.

4.5. У вікні модуля введіть 2 рядка, з яких 1-й є коментарем (зверніть увагу, що він починається з апострофа), а 2-й є оператором в якому і будуть зроблені перерахування:

 ' Перерахування середнього бала зимової сесії у середній бал літньої сесії

 Forms! [Резус]! СБЛС=Forms! [Резус]! СБЗС*1.06

4.6. Збережіть модуль з ім'ям Модуляція і закрийте його.

Завдання 5. Зв’язування модулю із полем форми

5.1. Відчиніть форму Резус у режимі конструктора.

5.2. Клацніть правою кнопкою миші по полю СБЗС і у контекстному меню виберіть Свойства.

5.3. Знайдіть команду После обновления й активізуйте її.

5.4. У рядку После обновления клацніть по кнопці з крапками.

5.5. У вікні Построитель виберіть Выражения та натисніть ОК.

5.6. У вікні Построитель выражений розгорніть папку Функции. Оберіть базу даних Фініш**.

5.7. У середньому стовпці активізуйте модуль  Модуляція.

5.8. У правому стовпці клацніть двічі по функції СБЗССБЛС, щоб її ім'я з’явилося у вікні Построителя. Потім клацніть ОК. У результаті цих дій Построитель закінчить роботу й активним стане вікно властивостей поля СБЗС, при чому у рядку После обновления Ви побачите ім’я функції СБЗССБЛС. Закрийте вікно.

5.9. Збережіть форму.

Завдання 6. Введення інформації в таблицю за допомогою форми. Запуск модуля

6.1. За допомогою форми введіть у таблицю інформацію відповідно до  приведеної нижче.

Предмет

СБЗС

CБЛС

Група

 Математика

3,7

 Інформатика

4,2

 Податки

4,0

 Статистика

3,9

 Фінанси

4,1

 Бухоблік

4,3

6.2. Якщо Ви все зробили правильно, число у полі СБЛС  буде з’являтися автоматично після вводу числа у поле СБЗС.

6.3. Відчиніть вікно таблиці Сесія в режимі таблиці, перегляньте її.

6.4. Виконайте ще раз запит Середній бал.

6.5. Закрийте базу даних Фініш**.

Завдання 7. Імпорт об'єктів

7.1. Відчиніть базу даних Університет**.

7.2. Імпортуйте в базу даних Університет** всі об'єкти з бази даних Фініш**.

Контрольні питання

  1. Як встановити у властивостях поля не ціле число?
  2. Як створити запит з сортуванням?
  3. Що таке модуль?
  4. Що таке процедура?
  5. Навіщо створюють модуль?
  6. Як створити модуль і зв’язати його з формою?
  7. Навіщо зв’язують модуль з формою?
  8. Як розуміти таку запис у модуля  Forms! [Резус]! СБЛС=Forms! [Резус]! СБЗС*1.06?

Похожие материалы

Информация о работе