Характеристика ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло Шахтаря" і аналіз його господарської діяльності

Страницы работы

Фрагмент текста работы

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ВАт “Світло шахтаря” та АНАЛІЗ його ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2002 рік

1. Повна та скорочена назва: Відкрите акціонерне товариство Харківський машинобудівний завод  “Світло Шахтаря”(ВАТ “Світло Шахтаря”) 

2.  Код ЕДРПОУ 00165712

3.  Юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6

4.  Номер та дата реєстрації: Рішення від 25.07.94 № 411

5.  Відомча підпорядкованість – Госвуглепром.

Керівник підприємства:

Голова правління – Висоцький Г.В.

Виробництво розміщається на двох земельних ділянках загальною площею 29 га.

Завод відноситься до підприємств із серійним типом виробництва й організований по технологічному принципу, містить у собі: заготівельне, ливарне, зварювальне, термічне, механоскладальне, інструментальне, ремонтне відділення й виробництво засобів механізації.

Рівень технологічної підготовки підприємства задовольняє необхідній якості виробництва продукції.

Відкрите акціонерне товариство Харківський машинобудівний завод  “Світло Шахтаря” загальновизнаний лідер серед виробників гірничошахтного обладнання.

Перелік основних видів продукції підприємства по номенклатурі.

Відкрите акціонерне товариство “Світло Шахтаря” виробляє:

-  забійні скребкові конвейери для вугільних, сланцевих шахт та калійних рудників будь – якої категорії небезпечності, по газу та пилу в тому числі сверхкатегорійних для різноманітних умов використання в залежності від необхідної працездатності від 2,1 Т/хв до 13,3 Т/хв типу механізованого комплексу, потужності пласта від 0,7 до 4,5 м., довжини лави до 200 м., кута нахилу пласта від 0 до 35, необхідної потужності двигунів та інш;

-  перевантажувачі та штрекові конвейери для транспортування вугілля від забійного конвейера на послідуючий транспортний засіб (стрічковий конвейер, вагонетку, штрековий конвейер та інш.) для шахт будь – якої категорії небезпечності, по газу та пилу;

-  розбірні переносні конвейери для використання при прохідницьких в шахтах будь – якої категорії небезпечності, по газу та пилу;

-  шахтні головні світильники, призначені для індивідуального освітлення робочого місця у шахтах небезпечних по газу та пилу;

-  фари для шахтних електровозів;

-  апаратуру лампових для шахт;

-  дистилятори;

-  запчастини для конвейерів, виробляємих заводом;

-  товари народного споживання.

Головними задачами підприємства на 2003 рік є:

-  не зменшуючи темпи росту обсягів виробництва забезпечити вугільні підприємства гірничошахтним обладнанням у повному обсязі та належної якості;

-  продовжити роботи по впровадженню нової техніки підвищеної якості;

-  підтримувати належні соціально – побутові умови трудівників підприємства.

2.1. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс підприємства.

“Аналіз балансу підприємства включає в себе:

·  горизонтальний аналіз;

·  вертикальний аналіз;

·  аналіз показників ліквідності та фінансової стійкості”[23, с. 136].

Мета горизонтального та вертикального аналізу фінансової звітності заключається в тому, щоб наявно представити зміну, в основних статтях балансу, звіту про фінансові результати.

Горизонтальний аналіз показників дає змогу встановити абсолютні відхилення та темпи зростання за кожною статтею балансу. Вертикальний аналіз балансу  - зробити висновки про співвідношення власного

Похожие материалы

Информация о работе