Характеристика підприємства ВАТ "Турбоатом"

Страницы работы

Содержание работы

Характеристика підприємства ОАО "Турбоатом".

Відкрите акціонерне товариство "ТУРБОАТОМ" утворено відповідно до  наказу Фонду державного майна України від 31.01.96 №16-АТ шляхом перетворення державного підприємства "Науково - виробниче об'єднання "Турбоатом" у відкрите акціонерне товариство. Статутний фонд складає 105 624 130 грн, розділений на 422 496 520 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 75,22% акцій належить державі, інші 24,78% акцій належать юридичним і фізичним особам.

ОАО "Турбоатом" проектує і виготовляє:

1. Парові турбіни для електростанцій, що працюють на органічному і ядерному паливі в діапазоні потужностей від 25 до 1100 Мвт.

2.Газові турбіни і парогазові установки різної потужності для ГРЭС, ТЕС.

3.Малі парові (потужністю від І до 20 МВТ) і гідравлічні (від І до 10 МВТ) турбіни для ТЕС і ГЕС, а також мікро (від 5 до 50 КВТ) і мініГЕС (потужністю 100,150, 400 КВТ).

4.Гідравлічні турбіни різних типів /поворотно-

лопатеві, радіально-осьові, оборотні, капсульні й ін. у діапазоні напорів води від 6 до 405 метрів і по потужності від 5 до 800 Мвт.

5.Гідравлічні   затвори   різних   типів   /дискові,   кульові/  діаметром від 1,0 до 7,6 м на статичні напори до 950м для ГЕС, ГАЭС,  і   ін. об'єктів. При цьому ОАО "Турбоатом" є єдиним у СНД  постачальником гідрозатворів.

6.Энергозапчасти для всіх типів парових, газових, гідравлічних турбін.

7.Велику  гаму  енергетичного  й  іншого  видів  устаткування,  включаючи    підігрівачі   мережної   води,   тягодут’єві   машини, ротора эксгаустерів і ін.

8.Більш 50-ти найменувань товарів народного споживання. Наявний в ОАО "Турбоатом" інтелектуальний і виробничий потенціал, а також 70-ти літній практичний досвід, дозволяє створювати першокласне енергетичне устаткування, що знаходиться на рівні світових зразків, що задовольняє вимозі самих вимогливих замовників, що підтверджено Міжнародним Сертифікатом якості по Міжнародному стандарті ИСО 9001, що був отриманий у 1996 році і щорічно підтверджується.

У вересні 2000р. був проведений черговий періодичний /щорічний/   аудит   відповідності   Системи   керування   якістю   ОАО "Турбоатом" МС ИСО 9001:1994 Незалежною канадською компанією (^СВ і отримані підтвердження її відповідності на 2001 р.

Висока конкурентноздатність виготовленої продукції дозволяє ОАО "Турбоатом" розширювати ринки збуту в країнах СНД і далекого зарубіжжя. Для підвищення конкурентоспроможності  продукції, що випускається, крім поліпшення технічних характеристик, велика увага приділяється задоволенню запитів замовників, поліпшенню діагностики, пропонує (продажному і післяпродажному) сервісу, зменшенню числа обслуговуючого персоналу за рахунок підвищення автоматизації процесів керування і застосування процесорноїтехніки і т.д.

ОАО "Турбоатом" веде найгострішу конкурентну боротьбу за розширення ринків збуту продукції з найбільшими енергомашинобудівними фірмами світу: ЛМЗ /Росія/, Сименс /Німеччина/, Тошиба /Японія/, Вестингауз /США/ і ін.

ОАО "Турбоатом", будучи головною науково-виробничою          організацією енергомашинобудівного комплексу України, протягом  1998-2000 р.м. брало участь у розробці Комплексної науково-технічної програми "Ресурсозберігаюче устаткування для топливно-енергетичного комплексу України до 2010 року".

Відповідно до  цільової програми підприємство розширило номенклатуру виробів для нестатків паливно-енергетичного комплексу України, у тому числі:

- для  Міненерго: турбіни малої потужності для ТЕС і ГЕС, газо- і водопідігрівачи низко-го тиску і мережної води для ГРЭС і ТЕС,

фільтри водопідготовки, мікро- і мини ГЕС;

- а    також    для     виробу     промислових    підприємств,     виготовляються    не в Україні, тягодут’єві машини різних типів, ротора  эксгаустерів і ін. номенклатуру.

Розроблено й освоєна технологія виробництва ряду заготівель лопаток парових турбін.

Розроблено технічну документацію на виробництво ряду регуляторів і МНУ для гідротурбінного устаткування, регенеративних і повітропідігрівників, фільтрів водопідготовки, турбокомпресорів і інших.

Проведено ряд науково-дослідних робіт для проектування і виготовлення ряду типів гідротурбін для малих ГЕС потужністю 90...400 МВТ, для знову споруджуваних і реконструїрованих ТЕС України.

У листопаду 2000 року закінчена розробка проекту Державної науково-технічної програми "Енергозберігаюче устаткування для енергетичного  комплексу України до 2010  року" і 5.12.2000  р.  здана Держкомітету промислової політики України, згідно договору № 5772/07-1-2000 від 28.04.2000 р.

Розроблені довгострокові програми на 2001-2005 р.м. по інжинірингу і розвитку турбобудування.

ОАО "Турбоатом" бере участь у реалізації Програми розвитку енергетичного потенціалу Харківського регіону. Закінчено виготовлення і пущена в експлуатацію турбіна Р-24 на Харківської ТЭЦ-3. Ведуться роботи  з виготовлення турбіни ПТ-20 для ТЭЦ-3.

 В ОАО "Турбоатом" розроблений інвестиційний проект "Технічне переозброєння ОАО "Турбоатом" для організації виробництва турбін малої потужності" розрахований на 8 років.

 ОАО "Турбоатом" попередні п'ять років продовжувало нарощувати обсяги виробництва, середньорічний темп росту в порівнянних цінах за період 1995-2000 р.м. склав 110,2%. Обсяг виробництва виріс з 77009 тис. грн. до 151984,7 тис. грн.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВАЧІВ І КАНАЛІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

В Україні замовником енергетичного устаткування є Міненерго, у країнах СНД - відповідні енергетичні організації.

Споживачами продукції ОАО "Турбоатом" є електростанції /ТЭЦ, ГРЭС, АЕС, ГЕС, ГАЭС/, підприємства металургійної, цукрової й іншої галузей промисловості України.

Похожие материалы

Информация о работе