Рівень економічного розвитку України та її місце у світовій економиці

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Індекси продуктивності праці за видами діяльності у відсотках до попереднього року

2000

2001

2002

2003

Промисловість

116,8

118,6

11,8

119,8

Добувна промисловість

110,1

106,3

105,8

108,2

у т.ч.

Видобування енергетичних матеріалів

106,5

108,7

102,7

106,8

Видобування неенергетичних матеріалів

118

100,7

111,3

110,3

Обробна промисловість

120,8

122,7

114,9

123,1

з неї

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

123,7

119,6

109,1

121,7

Легка промисловість

144,9

123

115,3

117,8

Виробництво деревини та виробів з деревини

149,2

134,6

124,3

130,1

Целюлозно-паперова. поліграфічна промисловість, видавнича справа

133,2

114,6

109,6

127,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

92,2

155,1

124,5

106,5

Хімічна та нафтохімічна промисловість

113,2

114,1

110,9

123,9

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

111,1

120,2

114,6

121,8

Машинобудування

124,5

128,4

120,2

143,6

Металургія та оброблення металу

117,4

104,1

105,7

115,2

Виробництво та розподілення електроенергії

93,9

97,3

96,6

101,1

Таблиця 16.1.

Індекси промислового виробництва за видами діяльності у відсотках до попереднього року

 

2000

2001

2002

2003

Промисловість

113,2

114,2

107

115,8

Добувна промисловість

106,4

103,3

102,3

105,5

у т.ч.

Видобування енергетичних матеріалів

101,7

104,8

99,2

103,6

Видобування неенергетичних матеріалів

118,4

100,2

107,7

109,1

Обробна промисловість

116,6

117,2

108,9

118,2

з неї

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

123

118,2

108,4

120

Легка промисловість

136,4

113,8

100,4

104

Виробництво деревини та виробів з деревини

156,5

128

123,4

123,6

Целюлозно-паперова. поліграфічна промисловість, видавнича справа

131,7

118,2

108,4

125,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

2

154,3

125,5

108,7

Хімічна та нафтохімічна промисловість

108,8

110,6

106,5

116,8

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

107,7

111,4

105,3

117,9

Машинобудування

115,3

118,8

111,3

135,8

Металургія та оброблення металу

121,3

104,9

103,9

114,3

Виробництво та розподілення електроенергії

98,2

102,6

101,1

104,7

Індекс конкурентоспроможності – WorldEconomicForum.

Для оцінювання світової конкурентоспроможності для кожної країни складається ряд індексів, на основі яких розраховуються глобальні індекси зростання конкурентоспроможності (ГІЗК) та індекс мікроекономічної конкурентоспроможності (ІМК).

Глобальні індекси зростання конкурентоспроможності, що розраховується за методикою Дж. Сакса, дають оцінку перспектив економічного зростання на 5-8 років. За ним Україна знаходиться на 77 місці ( попередній ранг – 69, але кількість країн збільшилася з 75 до 80). Випередивши Болівію, Зімбабве та Гаїті. За компонентами ГІЗК наша країна займає наступні позиції: технологічний індекс – 72 місце ( у 2001 р. – 63 місце). Індекс розвитку громадських інституцій – 72 місце (-2), індекс макроекономічного середовища – 77 (-4).

За індексом мікроекономічної конкурентоспроможності Україна посідає 69 місце ( попередній ранг – 59), перебуваючи у близькому сусідстві з Румунією, Болгарією та Гватемалою. За компонентними індексами ІМК Україна знаходиться на таких місцях: за індексом підприємницьких операцій та стратегій розвитку компаній – 66, за індексом підприємницького середовища країни – 69. Лідерами обох рейтингів виступає США, Фінляндія.

В основі методики розрахунку глобальних індексів конкурентоспроможності лежить урахування низки статистичних показників, а також експертні опитування. Позиції України пояснюються сировинною та напівсировиною структурою експорту, високою енергоємністю виробництва, відсутністю інноваційного поступу та надійного захисту інтелектуальної власності, недостатнім відтворенням виробничих фондів, невисокою якістю продукції, повільним просуванням переговорів щодо вступу до Світової організації торгівлі.

Водночас, зазначені рейтинги відбивають швидше не реальні результати функціювання економіки, а інституційні перетворення, які впливають на економіку в середньостроковій перспективі. Суттєві зміни рейтингу України, згідно з оцінкою Світового економічного форуму, в найближчій перспективі не передбачаються.

Рейтинг країн світу за конкурентоспроможністю також виявляє та публікує Міжнародний інститут управління розвитком (Лозанна). Україна в цьому рейтингу відсутня.

Крім цього, рівень економічного розвитку країни може відра жати степінь участі країни у МЕВ.

Показники, які характеризують активність у світовій торгівлі: експортна квота, структура експорту, структура імпорту та відношення долі країни у світовому виробництві ВВП/ВНП та її долі у світовій торгівлі.

В Україні, особливо після набуття незалежності, збільшилося значення зовнішньоторговельної діяльності для економічного розвитку. В роки глибокої економічної кризи зовнішня торгівля була практично єдиним видом діяльності, в якому спостерігалось переважне зростання експорту та імпорту.

Як можна побачити , при досить пологій траєкторії руху

Похожие материалы

Информация о работе