Система оцінки персоналу кадрового менеджменту та напрямки її удосконалення і розробки (на прикладі ЗАТ "ХВЗ")

Страницы работы

Фрагмент текста работы

праці, а для цього потрібно при прийомі на роботу, в процесі праці, при просуванні на вакантні міста використати сучасну систему оцінки персоналу.

Мета дипломної роботи складається у визначенні системи оцінки персоналу, як напрямку удосконалення діяльності підприємства в сучасних умовах та розробка основного елементуменеджменту – оцінки персоналу.

Задачами написання дипломної роботи є:

розгляд основних теоретичних положень по розробці системи оцінки персоналу кадрового менеджменту;

проведення оцінки  виробничо-ресурсного  потенціалу й системи оцінки персоналу кадрового менеджмента  ЗАТ “ХВЗ”;

проведення маркетингових досліджень виробництва та реалізації продукції;

удосконалення технологічного процессу;

 розробка організаційних заходів по удосконаленню системи оцінки персонала кадрового менеджмента;

характеристика та аналіз стану охорони праці та техніки безпеки;

розрахунок планових техніко-економічних та фінансових показників;

розрахунок економічної ефективністі запропонованих заходів.

Предметом дипломної роботи є система оцінки персоналу кадрового менеджменту та напрямки її удосконалення і розробки.

Об’єктом дослідження для дипломної роботи являється ЗАТ „ХВЗ”.


РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1.  Сутність та зміст системи оцінки персоналу кадрового менеджменту

Незаперечний той факт, що головним елементом підприємства є її персонал. Вони складають основну статтю капиталовкладень з погляду  витрат по їх найманню і навчанню, що покликано підвищити результативність і ефективність їхньої праці, а це, у кінцевому рахунку, впливає на ефективність функціонування підприємства й організації в цілому [19]. Але досягти ефективності їх прці можливо лише при умові побудови ефективної системи управління ними. Тому одним із найважливіших питань в діяльності підприємства є кадровий менеджмент.

Керівництво співробітниками фірми є цілеспрямована діяльність її керівного складу, у тому числі безпосередніх керівників і фахівців кадрових служб у відношенні своїх підлеглих у межах установленої компетенції. Люди – найбільш коштовні з ресурсів фірми. Відповідно і керівництво співробітниками відіграє ведучу роль у системі керування фірмою, тому що забезпечує реалізацію всіх аспектів її діяльності інвестиційної, фінансової, маркетингової, виробничої і т.д.

Стиль керівництва співробітниками фірми – особливість їхньої взаємодії у зв'язку з ухваленням управлінського рішення, його здійсненням і контролем за реалізацією. Розрізняють авторитарний, демократичний і ліберальний стилі управління. На практиці вони ніколи не виявляються в чистому виді. Їхній вибір залежить від особливостей конкретної ситуації і визначається вибором методу управлінського впливу на співробітників.

Досвід і стиль керівництва безпосередньо впливають на роботу співробітників. Керівники повинні уміло використовувати майстерність, досвід, особистісні особливості і мотиви діяльності індивідів. Їх ціль – сприяти взаємодії співробітників. Відповідно до своєї ролі керівник використовує владу й авторитет для досягнення бажаної поведінки поводження кожного

Похожие материалы

Информация о работе