Контроль процесу друкування за допомогою шкал, страница 3

Цифрова шкала складається з двох відрізків:

Відрізок 1 - ряд цифр від 0 до 9 з лініатурою 60 лін/см і поступово зменшуваними розмірами растрових крапок  (Sвідн. 0 поля. =0,36; Sвідн 9 поля=0,14) на несучому фоні, лініатура якого дорівнює 26 лін/см (8відн. фона- 0,3). Чим більш висока цифра зливається з фоном, тим вищий ступінь розтискування. Дрібні крапки на цифрах 8 і 9 дозволяють судити про відтворення дрібних растрових елементів і наявності двоїння. При нормальному режимі роботи цифри 3 і 4 зливаються з фоном (розтискування 10%).

Відрізок 2 - радіальна міра і слово 8ЬІЖ, виконане штрихами однакової частоти і ширини, розташованими під прямим кутом один до одного (горизонтальні і вертикальні), служать для контролю двоїння друкування.

Якщо букви темніші ніж фон - двоїння по колу циліндра. Контроль таких дефектів, як розтискування, змазування і дроблення здійснюється за допомогою радіальної міри.

Знайомство з пристроєм, принципом дії і вимогами, що висуваються до текст-об'єктів, дозволяють на практиці вільно і швидко контролювати якість і стабільність протікання друкарського процесу.

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Вимірювання основних технологічних режимів роботи друкарської машини в різному ступені впливає на якість друкарської продукції, а також, на реакцію елементів контролю тест-шкал. Задаючи різні режими, можна швидко навчитися працювати із тест-об'єктами, що застосовуються.

4 .1.    На друкарській машині друкують відбитки жовтою і пурпурною
фарбами, а потім блакитною і чорною фарбами.

        4.2.     Отримані відбитки контролюють по шкалах візуально або           за допомогою денситометра. Вимірювання в показниках елементів контролю фіксуються в таблиці 7.1.

Таблиця 7. 1

Контрольовані показники (дефекти)

Змінювані фактори

Р

V

hk

W

1.

2 3. 4. 5. 6. 7.

і

Контрольовані фактори друкарського процесу:

Р - тиск між циліндрами;

V - швидкість роботи машини;

hk  - подача фарби на форму;

W - подача зволожуючого розчину на форму;

W б - баланс фарби і вологи.

4.3. Контрольні елементи тест–об’єктів дозволяють контролювати фактори друкарського процесу за слідуючими показниками ( дефектами):

 - розтискання;

 - ковзання;

 - перехід фарби ( з другої на першу, з третьої на другу, з четвертої на третю);

 - зміна подачі  зволожувального розчину ( більшої або меншої кількості);

 - двоїння.

Висновки: Ми ознайомилися з роботою тест-об’єктів, що контролюють технологічний процес друкування та можутьдопомогти в пыдвищенны якосты продукції.