Контроль процесу друкування за допомогою шкал

Страницы работы

Содержание работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра ИКГ

Отчет

по лабораторной работе №2

Тема:

 «Контроль процесу друкування за допомогою шкал»

Дисциплина: «Основы технологии полиграфического производства»

Выполнила:                                                                 Проверила:

ст. гр. ВПС-08-2                                                    ТурчиноваГ.И. 

Нанивская Е. А.

Харьков

2010

 1 Мета роботи: Ознайомитися з роботою тест - об’єктів, що контролюють технологічний процес друкування.

2. Зміст роботи

1.  Вивчення структурних тест – об’єктів.

2.  Одержання якісних відбитків шляхом виконання регулювань при настроюванні друкарської машини відповідно до сигналів тест – об’єктів.

3.  Теоретичне обґрунтування роботи

       Підвищити продуктивність офсетного друкування і якість друкарської продукції можна, використовуючи сучасні засоби контролю керуванням процесом, зокрема тест-об’єкти (тест шкали). Що як правило мають невеликі розміри і розміщаються на вільних ділянках паперового аркуша, не зайнятих основним зображенням. Звичайно їх встановлюють уздовж утворюючої формного циліндра, рідше – у напрямку руху аркуша (полотнини). Тест-об’єкти складаються з окремих елементів різного призначення. Ці елементи виконані у вигляді плашок, штрихів, кілець та інших геометричних фігур. Існує кілька різновидів контрольних шкал. Найбільш відомі з них: шкали ГАТФ (США), ІГТ (Німеччина), Хартман (Німеччина), Гретаг – Угра (Швейцарія), вітчизняна шкала ВНДІ поліграфії та ін. Ці шкали містять тест-об’єкти, що відрізняються один від одного, які у випадку порушення процесу друкування змінюються, що легко виявляється візуально чи за допомогою вимірювальних приладів (денситометра, лупи, мікроскопа тощо).

Оскільки всі шкали містять в основному однакові тест-об’єкти, то ми у лабораторній роботі зупинимося на шкалах: ВНДІ поліграфії і ГАФТ.

3.1 Шкала оперативного контролю друкарського процесу ВНДІ  поліграфії

1. Тест-об’єкт 1 містить елементи контролю, розтискування жовтої, блакитної, пурпурної і чорної фарб. Фон цього тест-об’єкта складається з растрових елементіт, лініатура растра 30 лін/см. Усередині тест-об’єкта розтошовані три квадрати з лініатурою растра 70 лін/см зі світлових сигнальних полів з індексами 1, 2, 3:

а) поля 1, 2, 3 темніше фона – розтискування понад 20 %, що неприпустимо;

б) поля 1,2 темніше фона, поле 3 зливається з фоном – розтискування дорівнює 20 % - задовільна якість для рядових робіт;

в) поле 1 темніше фона, поле 2 зливається з фоном, поле 3 світліше фона – розтискування дорівнює 10 % - задовільна якість для художньої продукції;

г) поле 1 зливається з фоном, поле 2, 3 світліше фона – мінімальне розтискування.

2. Елементи 2 контролю відтворення дрібних растрових крапок включають два поля для друкування кожною фарбою з лініатурою 67 лін/см і S=2,8 і 5,4 %. На наявність двоїння вказує поява слідів частково чи повною дублюючих крапок.

3. Елементи 3 являють собою міру. Звичайно вона складається з 36 друкуючих (на формі) і 36 пробільних секторів. Усі сектори однакові за розмірами. При розтискуванні фарби центральна пляма набуває овальної форми, що свідчить про змазування фарби, яке виникає внаслідок ковзання в зоні контакту друкарської пари. На мал. 7.2 показаний приклад плями подібної форми. Напрямок ковзання при утворенні такої плями перпендикулярно осі друкарського циліндра. Поява в центрі міри плями у вигляді цифри «8» свідчить про двоїння, дроблення. Світла пляма усередині радіальної світи говорить про якісне друкування (мал.7.3)

Похожие материалы

Информация о работе