Експрес-доповідь про ціни і тирифи на споживчому ринку Харківської області, страница 2

Темпи зростання цін виробників промислової продукції за означений період були незначними і склали 1,0% (торік 1,1%), в тому числі у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води на 4,7%, обробній промисловості на 2,9%, але суттєве зниження цін на 29,4% у добувній промисловості вплинуло на загальний показник індексу цін по промисловості.

У обробній промисловості найбільше зросли ціни у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення на 39,2% за рахунок значного подорожчання бензину в 1,6 рази та дизельного палива на 32,8%, а також у целюлозно-паперовій промисловості та видавничій справі на 7,4% через підвищення цін на книжково-журнальну продукцію. Серед видів діяльності харчової промисловості, де ціни зросли на 6,0%, найвищі темпи зростання зафіксовані у виробництві шоколаду 29,4%, а також виробництві пива, обробленні зерна, виробництві цукру у межах 15,1-11,1% і незначні у виробництві жирів – 5,8%. Разом з тим спостерігалось і зниження цін на продукцію у м’ясній промисловості на 7,7%, виробництві хліба та хлібобулочних виробів, рибної продукції, готових кормів для тварин, вин у межах 3,7-1,9% та дещо у виробництві етилового спирту, сухарів, печива, молочних продуктів. на сталому рівні залишились ціни у виробництві макаронних виробів, прянощів, алкогольних напоїв і мінеральних вод та прохолодних напоїв. Також підвищились ціни на 3,3% і у тютюновій промисловості. Крім того, у межах 3,3-1,9% спостерігалось підвищення цін у металургії та обробленні металу, виробництві інших неметалевих мінеральних виробів та хімічній і нафтохімічній промисловості через подорожчання лікарських засобів. Дещо зросли ціни у легкій промисловості та машинобудуванні. В той же час знизились ціни у виробництві деревини та виробів з деревини на 10,5% за рахунок подешевшання деревостружкових плит.

*  *  *

Принципи відбору товарів, за якими ведеться спостереження, направлені на відображення в зібраній інформації процесів, що відбуваються на споживчому ринку області. Спостереження проводиться в торговій мережі на підприємствах, установах всіх форм власності, а також на міських ринках і торговельних майданчиках по м.Харкову та у районах області.

Реєстрації підлягають ціни тільки нових товарів, як вітчизняного, так і імпортного виробництва, крім “елітних” товарів (ювелірні вироби з діамантами, дорогі марки імпортних автомобілів, меблів, тощо). Реєструється фактична ціна товару з урахуванням податків, які сплачує населення (ПДВ, акциз та інші непрямі податки).

Середні ціни на кожен товар розраховуються як середньомісячні зважені. За базу зважування приймається питома вага середньорічної чисельності наявного міського населення міста та районів.

Індекс споживчих цін ІСЦ (інфляції) розраховується в Україні з серпня 1991 року щомісячно і вважається загальним показником впливу змін цін на купівельну спроможність грошової одиниці. До спостереження входять ціни, що зареєстровані у торговій мережі, включаючи міські ринки. ІСЦ за квартал, півріччя, рік визначається послідовним множенням щомісячних індексів.

Індекс роздрібних цін ІРЦ розраховується за даними середніх цін, що зареєстровані тільки у торговій мережі. Зведені та групові індекси обраховуються на основі індивідуальних індексів цін і тарифів, вагами є показники середньомісячного обсягу роздрібного товарообороту попереднього року за відповідною їх структурою і використовуються для перерахунків обсягів роздрібного товарообороту в порівняльних цінах.

Індекс цін виробників промислової продукції розраховується щомісячно на основі цін на продукцію (без податку на додану вартість та акцизного збору) по вибірковому колу підприємств. Базою зважування є дані про обсяг виробництва промислової продукції у вартісному виразі. До 2002р. розрахунок індексів цін проводився по галузях промисловості, а з 2002р. – за видами економічної діяльності.


3.1.  ІНДЕКСИ ЦІН ПО ОБЛАСТІ

 (у відсотках до грудня попереднього року)